Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Special Patiëntveiligheid

Inleiding

Het SKB staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. Daar kunt u op rekenen. Sterker nog, wij vinden dat beide thema's – veiligheid en kwaliteit - de fundamenten van ons ziekenhuis zijn. Hoewel we ons in deze special richten op de patiëntveiligheid, is veiligheid breder. Denk hierbij aan de veiligheid van medewerkers en informatiebeveiliging. Om deze veiligheid en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en verder te verbeteren, werken we volgens een vast kwaliteitssysteem. We voeren regelmatig interne controles uit (interne audits) en we zijn aangesloten bij het NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Het hieraan gekoppelde kwaliteitskeurmerk hebben we al een heel aantal jaren.

Ook landelijk is veel aandacht voor de kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen. In 2008 zijn bijna alle Nederlandse Ziekenhuizen gestart met het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) met als doel in vijf jaar de potentieel vermijdbare schade en sterfte (schade en sterfte die voorkomen had kunnen worden) met vijftig procent terug te dringen. Hiervoor heeft het landelijke Veiligheidsprogramma op basis van patiëntenonderzoek van NIVEL/EMGO tien inhoudelijke thema’s vastgesteld waarop veel winst te behalen valt. Een aantal van deze thema’s is ook relevant voor kinderen. Deze zijn verder uitgewerkt en samengevoegd in het onderdeel ‘veilige zorg voor zieke kinderen’.

Het VMS veiligheidsprogamma duurde vijf jaar en voor januari 2013 dienden de Nederlandse ziekenhuizen te beschikken over een aantoonbaar VMS. Doordat bijna alle ziekenhuizen actief aan de slag zijn gegaan met de implementatie en borging van het veiligheidsmanagementsysteem, is in Nederland de bovengenoemde doelstelling behaald. 
 
VMS thema’s
Het behalen van de doelstelling is voor ons een extra stimulans door te gaan met het nog verder verbeteren van de patiëntveiligheid. In de artikelen in deze minispecial leggen we kort uit wat de thema’s zijn en wat je ervan merkt als je in het ziekenhuis ligt.

De thema’s zijn:

 • Voorkomen van wondinfecties na een operatie
 • Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen (Hartinfarct)
 • Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
 • Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
 • Vroege herkenning en behandeling van pijn
 • Medicatieverificatie
 • Kwetsbare ouderen
 • Voorkomen van nierinsufficiëntie
 • Verwisselen van en bij patiënten
 • High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
 • Veilige zorg voor zieke kinderen

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services