• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Palliatieve zorg

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Vaak gaat het om zorg in de laatste levensfase van een persoon. Palliatieve zorg kan het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard zijn.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ)
Om deze zorg te kunnen bieden is het TOPZ opgericht. Het TOPZ werkt intensief samen met zorgverleners en zorgaanbieders in de regio en heeft als doel de palliatieve zorg zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het TOPZ van het SKB staat zorgprofessionals ter beschikking om gevraagd te adviseren bij palliatieve patiëntsituaties. Het team werkt aanvullend en neemt geen behandeling over.

Laatste fase in eigen omgeving
We streven ernaar om patiënten in de laatste fase van de ziekte in hun eigen omgeving te laten doorbrengen. De eigen huisarts is het eerste aanspreekpunt en indien wenselijk kan hij een beroep doen op het TOPZ.

U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0543 - 54 48 08.

 
 
 
 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services