Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Prenatale screening

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun baby wel gezond zal zijn. Dit is begrijpelijk. Gelukkig worden de meeste baby’s (ongeveer 95%) gezond geboren. Maar er worden ook kinderen geboren met een (ernstige) aandoening.

Landelijk wordt aan iedere zwangere patiënte twee onderzoeken aangeboden.

 • De combinatie test. Met deze test wordt middels bloedonderzoek  en een echo rond 11- 14 weken (neklplooimeting bij het nog ongeboren kind)  onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat het ongeboren kind het syndroom van Down ( een chromosoom 21 teveel) , het syndroom van Edward (een chromosoom 18 teveel) of het syndroom van Patau (een chromosoom 13 teveel) heeft. Deze syndromen gaan gepaard met lichamelijke en geestelijke handicaps.

  Aan deze test zijn kosten verbonden die in de meeste gevallen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar als u jonger dan 36 jaar bent.

  Indien er een verhoogde kans wordt gevonden kunt u kiezen voor vervolgonderzoek (vlokkentest,vruchtwaterpunctie en/ of uitgebreide echo) om zekerheid te krijgen (aan dit vervolgonderzoek zijn dan geen kosten verbonden).
 • De 20- weken echo. Met deze echo uitgevoerd tussen de 18 en 22 weken wordt onderzoek gedaan of het ongeboren kind bepaalde lichamelijke afwijkingen heeft oa een open ruggetje, een waterhoofd  of een lip/gehemelte spleet. Deze echo wordt vergoed door uw zorgverzekeraar zodat hier voor u geen kosten aan zijn verbonden.

  Beide onderzoeken zijn ook mogelijk als u in verwachting bent van een tweeling. Uw gynaecoloog zal u verder inlichten over deze onderzoeken, zodat u een gefundeerd besluit kunt nemen of u deze onderzoeken wilt laten uitvoeren. Ook zijn er folders beschikbaar via de poli Gynaecologie (route 4.7).

Specialismen

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services