Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Diagnose prostaatkanker

Als er een vermoeden bestaat dat u prostaatkanker heeft, streeft het SKB er naar u vlot te helpen. Het eerste polikliniekbezoek vindt binnen 5 werkdagen plaats. Het eerste onderzoek – de prostaatpunctie - wordt in principe op dezelfde dag gepland.

Tijdens de prostaatpunctie worden door de uroloog stukjes weefsel van de prostaat weggehaald. De patholoog onderzoekt het verkregen weefsel onder de microscoop. Het duurt ongeveer een week voor de uitslag van de punctie bekend is. U krijgt deze uitslag te horen van uw behandelend arts. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek Urologie.

Aard van de tumor
De patholoog stelt vast of u prostaatkanker heeft. Hij kijkt ook naar de agressiviteit van de eventueel aanwezige tumor. De agressiviteit (grilligheid) van tumorweefsel wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot en met 5. De getallen 1 en 2 zijn nauwelijks kwaadaardig te noemen. Het getal 3 is een weinig agressieve tumor. De getallen 4 en 5 geven aan dat er sprake is van een agressieve en snelgroeiende tumor.
De patholoog beoordeelt dit door te kijken naar de twee meest voorkomende tumorveldjes in het stukje weefsel. De uitkomsten van twee onderzochte veldjes worden bij elkaar opgeteld, met een maximumscore van 10. Deze indeling wordt ook wel de Gleason-score genoemd.

Als de afwijking kwaadaardig blijkt te zijn, is verder onderzoek nodig. Hierin wordt onderzocht hoe ver de ziekte is gevorderd en of er eventuele uitzaaiingen zijn.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services