Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Geestelijke zorg

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Telefoonnummer 0543 - 54 44 11

Wanneer u naar het ziekenhuis moet voor opname of een bezoek aan de poli, kan dat veel vragen en gevoelens bij u oproepen. Vragen over uw eigen leven, zorgen om mensen met wie u verbonden bent. Soms helpt het om daarover met iemand te praten. Voor een luisterend oor en een gesprek kunt u bij de Geestelijk Verzorger terecht. Zij helpt u om de zaken die u bezig houden op een rijtje te zetten. De Geestelijk Verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt naar wat voor van waarde is en wat betekenis geeft aan uw leven. Samen probeert u antwoord te vinden op vragen die voor u belangrijk zijn. De Geestelijk Verzorgers van het SKB zijn:

  • Gerrie Slütter
  • Jodie Ras


De Geestelijk Verzorgers zijn er voor alle (poli)patiënten en hun naasten, ongeacht achtergrond, godsdienst of levensbeschouwing. Wanneer u dat wenst, helpen zij ook om contact op te nemen met uw eigen predikant, pastor of contactpersoon van uw eigen levensbeschouwing. U kunt zelf een afspraak maken met één van hen of dit via de verpleegkundige aanvragen. 

Ziekenzalving of ziekenzegening
Als u of uw naaste een Katholieke achtergrond heeft en een ziekenzalving wenst te ontvangen, kunt u dit rechtstreeks vragen in uw eigen parochie. Ook kan de verpleegkundige dit via de receptie regelen en de Geestelijk Verzorger kan ook contact voor u opnemen met uw parochie. Als er geen priester beschikbaar is, kunnen de Geestelijk Verzorgers een ziekenzegening geven. Als u een andere levensovertuiging heeft, maar behoefte hebt aan een ritueel rond het levenseinde zullen de Geestelijk Verzorgers met u zoeken naar een passende vorm.


Stiltecentrum 
Op de begane grond, naast de lift A0 is een stiltecentrum. Volg route 1.1 om bij het stiltecentrum te komen. Daar kunt u even alleen zijn of tot rust komen. In het stiltecentrum is een gedenkplek, de vlinderwand. Deze plek is voor ouders die in het ziekenhuis in de zwangerschap of tijdens de bevalling een kindje hebben verloren. Zij kunnen op deze wand een vlindertje hangen met de naam, geboorte- en sterfdatum van hun kindje. Dit wordt aangeboden via de kraamafdeling. Het stiltecentrum is altijd open.


Werkgroep Levensvragen
De Geestelijk Verzorgers van Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn gaan samenwerken in een nieuw initiatief en hebben de werkgroep Levensvragen opgericht. Het doel van de werkgroep is zich regionaal inzetten voor meer bewustwording en ondersteuning van levensvragen en zingeving. Niet alleen cliënten of patiënten van Careaz, Marga Klompé of Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunnen een beroep doen op de Werkgroep Levensvragen. De uitnodiging geldt voor inwoners van de gehele regio Oost Achterhoek. Meer informatie vindt u op de pagina werkgroep levensvragen.

 
 
Gerelateerd aan:

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services