Ga direct naar inhoud

Disclaimer

Cookieverklaring

Deze website www.skbwinterswijk.nl en alle bijbehorende domeinen maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat u meegestuurd krijgt bij uw bezoek aan webpagina’s, en dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Op deze website wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies.

Voor meer informatie over de cookies op deze website, verwijzen wij u graag naar de cookieverklaring.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix volgt de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelt de gegevens vertrouwelijk die door middel van cookies worden verkregen. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen, tenzij we hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.

Cookiesvoorkeuren wijzigen

Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt www.skbwinterswijk.nl soms gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een vraag stelt of zich aanmeldt voor een bijeenkomst door een formulier in te vullen. Wij gebruiken de eventueel door u verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie. Daarna worden de gegevens verwijderd. De uitwisseling van persoonlijke informatie via deze website loopt via een beveiligde verbinding.

Proclaimer

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix besteedt veel zorg aan de informatie op www.skbwinterswijk.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit uiteraard graag weten. U kunt ons een e-mail sturen via communicatie@skbwinterswijk.nl. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig passen we de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van www.skbwinterswijk.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van deze disclaimer

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer (SKB Privacy Statement). Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer (SKB Privacy Statement) te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wijzigingen op www.skbwinterswijk.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.skbwinterswijk.nl van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix actualiseert regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie wordt door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geleverd zonder enige (impliciete) garantie met betrekking tot juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts of medisch specialist.

Links

Op de website van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.skbwinterswijk.nl 

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Streekziekenhuis Koningin Beatrix spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.skbwinterswijk.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft.

Privacyreglement

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens van patiënten en medewerkers. Het is belangrijk dat patiënten en medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Daarom is er een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat hoe de bescherming van de privacy is geregeld. Ook staan hierin de interne afspraken over het omgaan met persoonsgegevens en het toezicht op personen of onderzoeksinstanties die gebruik maken van deze persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB) is sinds mei 2017 een Functionaris Gegevensbescherming werkzaam. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op gebied van privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@skbwinterswijk.nl, in spoedgevallen via de receptie van het ziekenhuis.

Copyright

Deze website is eigendom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Zonder schriftelijke toestemming van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix mag een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen. U kunt uw verzoek richten aan de afdeling marketing en communicatie via communicatie@skbwinterswijk.nl.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vindt het belangrijk dat de systemen die in het ziekenhuis wordt gebruikt veilig zijn. Ondanks dat wij onze systemen met zorg beveiligen, kan er een zwakke plek voorkomen. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag van u. Zo kunnen wij zo snel mogelijk aanvullende en/of nieuwe maatregelen treffen om onze systemen beter te beveiligen. Ga voor meer informatie naar:

Direct naar