Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Over het coronavirus

Over het coronavirus

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is goed voorbereid op het coronavirus. Op deze pagina informeren wij u graag over de maatregelen die wij treffen, die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de acute zorg de komende weken te kunnen waarborgen. Wij realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregelen op dit moment noodzakelijk zijn om de continuïteit van de acute zorg in de regio in de komende weken te waarborgen. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Vermoedt u dat u besmet bent met het coronavirus? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met uw huisarts.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Afspraak op polikliniek

Afspraken op de polikliniek

Het ziekenhuis gaat afspraken op de polikliniek indien mogelijk uitstellen of omzetten naar een telefonische afspraak. De arts bekijkt per patiënt of dit mogelijk is en houdt hierbij ook rekening met patiënten met een kwetsbare gezondheid. Door de toestroom van patiënten naar het ziekenhuis te beperken, proberen we de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Indien uw afspraak verandert, dan krijgt u hierover bericht. Als u niets hoort, dan gaat uw afspraak gewoon door zoals afgesproken. De getroffen (hygiëne)maatregelen gelden voor iedereen die in het ziekenhuis moet zijn, dus ook als uw afspraak doorgaat. 

Kom alleen naar uw afspraak

Indien u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Als u echt een begeleider nodig heeft is dat wel toegestaan. Dan mag u maximaal 1 begeleider meenemen.

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten

Bent uzelf (of uw begeleider) verkouden of heeft u andere luchtwegklachten en heeft u binnenkort een afspraak die kan worden uitgesteld? Dan verzoeken we u contact op te nemen met de polikliniek om uw afspraak te verzetten.

Handen schudden

Wij schudden patiënten (en hun begeleiders) geen hand meer.       

    
Operaties

Aangepast operatieprogramma

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. Ons ziekenhuis is genoodzaakt om een groot aantal niet-spoedeisende operaties uit te stellen. Dit is nodig om materialen, kamers en inzet van personeel te besparen voor de verwachte toename van het aantal coronapatiënten in Nederland. Patiënten waarvan de operatie niet door kan gaan, ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht. Zodra de situatie het toelaat wordt een nieuwe afspraak gepland.    

 

Vermoeden van besmetting

Kom niet onaangekondigd naar de SEH (EHBO) maar bel uw huisarts. 

 

Op bezoek

1 bezoeker per dag

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Een patiënt mag maar 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of dit kan.

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als uw klachten erger worden. 

Geen bezoek aan patiënten met (verdenking van) corona

Patiënten met (verdenking van) corona mogen helaas geen bezoek ontvangen. Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is maar dit is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen hiermee het beleid van de GGD op. Patiënten mogen uiteraard wel contact hebben via telefoon of videobellen. 

Op deze regel gelden drie uitzonderingen:

 • Bij kraamvrouwen met corona mag de partner op bezoek komen.
 • Bij kinderen met corona mag één ouder per dag op bezoek komen.
 • Terminale patiënten met corona mogen maximaal vijf bezoekers ontvangen. Niet meer dan drie bezoekers mogen tegelijk naar binnen. De eerste contactpersoon van de patiënt bepaalt welke vijf mensen dit zijn.

 

Bijeenkomsten in het ziekenhuis

Annulering alle bijeenkomsten met patiënten/externen

Alle bijeenkomsten in het ziekenhuis die waarbij patiënten en/of externen deelnemen, worden geannuleerd tot en met april (zoals symposia, voorlichtingsbijeenkomsten, kerkdienst en vergaderingen). Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst.

Continuïteit van de zorg

Bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de continuïteit van de zorg aan een patiënt (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie) gaan door, tenzij de specialist anders oordeelt. 

  

Vragen

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • U kunt dan bellen met ons informatienummer: 088 – 055 43 00. Dit informatienummer is dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. U kunt ook een mail sturen naar: corona@santiz.nl
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.

 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services