Stuur een kaartje naar een vriend of familielid in het SKB
Twitter
Thuis in de Achterhoek

Wel of niet reanimeren

als u in het ziekenhuis bent opgenomen

Reanimeren betekent letterlijk ’weer tot leven wekken’. Reanimatie wordt toegepast als de ademhaling of hartslag plotseling tot stilstand komt. In een dergelijke acute situatie is snel handelen geboden, omdat er anders door zuurstofgebrek beschadiging van de hersenen kan optreden. Bij reanimatie passen we voornamelijk hartmassage en kunstmatige beademing toe, in combinatie met medicijnen. Binnen het ziekenhuis is een speciaal reanimatieteam beschikbaar. Wanneer een patiënt een adem- of hartstilstand krijgt, is dit team snel ter plekke.
Het ziekenhuis wil niemand tegen zijn of haar wil reanimeren. Daarom vragen we u vooraf naar uw wensen. Onze vraag is: Als er bij u een acute adem- of hartstilstand optreedt, wilt u dan gereanimeerd worden?
Veel patiënten zullen deze vraag met een vanzelfsprekend ‘ja’ beantwoorden. Maar een aantal patiënten wil in een dergelijke situatie niet gereanimeerd worden. Dit hangt vaak samen met de ernst van uw aandoening, uw toekomstverwachting, uw levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie.
Bespreek uw situatie met uw specialist. Meer informatie leest u in de folder wel of niet reanimeren.   


Bijlagen downloaden


‹ Terug
Thuis in de Achterhoek