A A A

Sportkeuring

Duikkeuring

Voordat u gaat duiken is een duikkeuring verplicht, in ieder geval bij de Nederlandse Onderwatersport Bond. Dat is niet voor niks. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met hele andere factoren (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Er worden daardoor andere eisen gesteld aan het lichaam (en de geest). Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Een sport(duiker)arts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan u het beste adviseren. U kunt een duikkeuring laten uitvoeren bij de sportarts. De inhoud van een duikkeuring is als volgt:

 • Bespreken van de duikspecifieke sportmedische vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek (inclusief o.a. KNO onderzoek)
 • Bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage 
 • Ogentest
 • Longfunctietest
 • Urineonderzoek (o.a. eiwit en glucose)
 • Wanneer er aanleiding is voor aanvullend onderzoek kan een rust-ECG (hartfilmpje) of (long)foto worden gemaakt, of wordt u doorverwezen naar een (andere) medisch specialist.


De resultaten worden direct na afloop met u besproken en u krijgt (indien goedgekeurd) een goedkeuringsbewijs in het Nederlands en Engels mee naar huis.

Wielrenkeuring

Voor de (verplichte) wielrenkeuring van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) kunt u terecht bij de sportarts. Wij bieden twee soorten keuringen:

 • Medische geschiktheidskeuring / basis plus sportmedisch onderzoek
 • Uitgebreide sportmedische wielrenkeuring / groot sportmedisch onderzoek


Kijk voor meer informatie bij de betreffende onderzoeken. Op verzoek kunnen bovenstaande sportmedische onderzoeken uitgebreid worden met bijvoorbeeld een ademgasanalyse en/of een uitgebreider bloedonderzoek.

Motorsportkeuring

De leden van de Koninklijke Nederlandse Motorsport Verbond (KNMV) en de Motorsport Organisatie Nederland (MON) hebben een verplichting om een sportmedische keuring te ondergaan als u een wedstrijdlicentie wilt aanvragen. Inhoud motorsportkeuring:

 • Bespreken van de medische vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek (algemeen intern, algemeen orthopedisch)
 • Bepalen van lengte, gewicht, vetpercentage
 • Ogentest
 • Urineonderzoek


De sportarts bespreekt na afloop de resultaten en indien goedgekeurd krijgt u een goedkeuringsbewijs mee.

Keuring voorafgaand aan een opleiding

Voor verschillende opleidingen is het verplicht een (sport)medische keuring te ondergaan voordat u aan de opleiding kunt beginnen. De meeste van deze keuringen kunt u bij de sportarts laten uitvoeren. Enkele voorbeelden van opleidingen waarvoor een (sport)medische keuring verplicht is:

 • Sport en Bewegen
 • Veiligheid en Vakmanschap
 • CIOS
 • ALO


Staat uw opleiding er niet bij, maar wordt er toch gevraagd om een (verplichte) sportmedische keuring, dan kunt u ook bij de sportarts terecht. U kunt voor de zekerheid contact met ons opnemen. De inhoud van de keuring verschilt per opleiding, maar over het algemeen zijn ze vergelijkbaar met een basis sportmedisch onderzoek en een basis+ sportmedisch onderzoek.

Zweefvliegkeuring

Zweefvliegkeuringen en parachutesprongkeuringen zijn verplicht door de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Deze keuring is geschikt voor zweefvliegers, ballonvaarders en paramonteurs en parachutespringers. Voor het gemak wordt dit de 'zweefvliegkeuring' genoemd. De inhoud van een zweefvliegkeuring is als volgt:  

 • Bespreken van de medische vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek (algemeen intern en orthopedisch onderzoek)
 • Lengte en gewicht bepalen
 • Vetpercentagemeting
 • Ogentest
 • Gehoor screening
 • Urineonderzoek


De resultaten worden direct na afloop met u besproken en indien goedgekeurd krijgt u een specifiek goedkeuringsbewijs (KNVvL) mee.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij