A A A

SKB volop aan het beeldbellen

Gepubliceerd op: 14 juli 2020

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is volop aan het beeldbellen met patiënten. Afspraken vinden steeds vaker via een videoverbinding plaats, zodat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. In het ziekenhuis is de mogelijkheid tot beeldbellen versneld ingevoerd vanwege het coronavirus. Veel poliklinische afspraken in het ziekenhuis konden niet doorgaan. Een afspraak via beeldbellen is een succesvol alternatief gebleken. En beeldbellen biedt meer voordelen.

 
 
 
 
 

Het plan om afspraken te laten plaatsvinden via beeldbellen stond al langer en het ziekenhuis stond op het punt te starten met een pilot toen het coronavirus in ons land kwam. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht. 

Met het programma FaceTalk, waarmee het beeldbellen tot stand komt, kunnen artsen ook uitslagen en afbeeldingen van CT-scans, MRI-scans en echo’s laten zien aan de patiënt. Dat is een grote meerwaarde ten opzichte van een telefonisch gesprek. Het eigen beeldscherm kan gedeeld worden met de patiënt, zodat hij hetzelfde ziet als de zorgverlener.

“Een beeldafspraak is echt een goede vervanging van een fysieke afspraak op de polikliniek”, vertelt Lisette Drenthen, verpleegkundig specialist Longgeneeskunde in het SKB. “Ik kan bijvoorbeeld zien hoe kortademig de patiënt is of hoe vaak hij ademhaalt. En doordat je wel echt iemand ziet, kun je als zorgverlener toch een goede behandelrelatie behouden.”

Beeldbellen wordt alleen gedaan bij herhaalafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bij een eerste afspraak in het ziekenhuis is bijna altijd aanvullend onderzoek nodig. Daarom zijn deze afspraken meestal niet geschikt om via een beeldscherm te laten plaatsvinden. Naar verwachting kan ongeveer 30% van de herhaalafspraken worden vervangen door een beeldafspraak. Een beeldafspraak wordt, net als een gewone afspraak, vergoed vanuit de zorgverzekering.

Voordelen
Een beeldafspraak bespaart de patiënt tijd en moeite. Het scheelt een rit naar het ziekenhuis en eventuele reiskosten en parkeerkosten blijven bespaard. Een afspraak kan vanaf iedere locatie waar een internetverbinding is, plaatsvinden.

De heer Barenkamp, patiënt van het SKB, deelt zijn ervaring: “Ik heb nu één beeldafspraak gehad en dat is goed bevallen. Het is fijn om de zorgverlener te zien, maar ook dat de zorgverlener jou ziet. Ik kan bijvoorbeeld wel zeggen dat het goed met me gaat, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Bij een normale belafspraak kan zij alleen afgaan op mijn woorden, maar bij een beeldafspraak ziet zij het direct als ik lichamelijke klachten heb. Dat is een groot voordeel.”

Bijkomend voordeel voor de ziekenhuizen is dat er minder mensen naar het ziekenhuis komen en wachtruimtes minder vol raken. Dit is belangrijk om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Makkelijk in gebruik
Het beeldbellen verloopt via het beveiligde programma FaceTalk. Patiënten die voor het eerst gebruikmaken van FaceTalk, installeren eenmalig de gratis FaceTalk-app in de App Store (iOs) of Google Play Store (Android) op hun tablet of smartphone. Met een link die de patiënt per e-mail ontvangt komt hij automatisch in een digitale wachtkamer. Op het tijdstip van de afspraak maakt de zorgverlener verbinding en kunnen de zorgverlener en patiënt elkaar zien. Van tevoren krijgt de patiënt een duidelijke instructie.

Steeds meer zorgverleners gaan beeldbellen
Begin juni startte het SKB met beeldbellen op de polikliniek Longgeneeskunde en plannen steeds meer zorgverleners beeldafspraken in. Naast de polikliniek Longgeneeskunde, maken ook de poliklinieken Psychologie, Revalidatiegeneeskunde, Ergotherapie en Logopedie gebruik van beeldbellen. In de zomer volgen Kindergeneeskunde, Neurologie, Chirurgie en Cardiologie. Andere poliklinieken volgen later dit jaar.

Meer informatie en handleiding
 
 
 
skb-volop-aan-het-beeldbellen.jpg
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij