A A A

Persbericht van de verkenner

Verkenner: Samenwerking SKB en SZ ook na defusie noodzakelijk in belang van Achterhoek

Gepubliceerd op: 20 juli 2020

Defusie zonder inhoudelijke afwegingen
Na de fusie van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk in 2017 is ophef ontstaan over een mogelijk toekomstige verschuiving van met name Eerste Hulp, intensive care, en verloskunde van het SKB naar het SZ. Hierop zijn de verhoudingen dusdanig verstoord geraakt dat recent is besloten per 1 januari 2021 te defuseren. Conclusie uit de verkenning is dat het besluit tot defusie gezien de verstoorde verhoudingen wellicht onontkoombaar was, maar dat deze stap zonder brede interne dialoog en zonder echt inhoudelijke afwegingen wordt gezet. Met het besluit tot defusie is er nog geen antwoord op de vraag hoe kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de inwoners van de Achterhoek ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.

Defusie maakt SKB en SZ kwetsbaar; samenwerking is noodzakelijk
Op dit moment is er geen twijfel over de kwaliteit van de zorg in beide ziekenhuizen. Een van de conclusies in het rapport is echter dat het SZ en (in nog sterkere mate) het SKB in de toekomst kwetsbaar zijn. Naast een vergrijzing in de regio en een afname van het aantal zorgmedewerkers hebben kwaliteitseisen, landelijke ontwikkelingen als ‘juiste zorg op de juiste plek’, financiële beperkingen en politieke discussies over hoe en waar mensen terecht kunnen voor welke zorg gevolgen voor de ziekenhuizen. De gedachte dat ook op lange termijn kleine ziekenhuizen zelfstandig uitgebreide 24/7 spoedeisende hulp, intensive care en verloskundige zorg kunnen blijven bieden is daarmee weinig realistisch. Om de Achterhoek van goede zorg te blijven voorzien is samenwerking tussen de beide ziekenhuizen op basis van een gedegen toekomstvisie de beste optie. Ook de initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en scholing in de regio vragen daarom.

Regio-klankbord groep kijkt mee
Bij de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, medisch specialisten en andere medewerkers van de ziekenhuizen ligt de verantwoordelijkheid om goede samenwerking vorm te geven. De verkenner adviseert om hierin externe begeleiding te zoeken, zodat vóór 1 januari 2021 betekenisvolle stappen in de samenwerking en het opstellen van een toekomstvisie zijn gezet. In de komende maanden zal een regio-klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders uit de eerste lijn en lokaal openbaar bestuur een vinger aan de pols houden en toezien op de progressie die wordt gemaakt. De minister heeft de huidige verkenner gevraagd om deze regio-klankbordgroep voor te zitten.

 
 
 

 

 
 
 
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij