Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Veelgestelde vragen Mijn SKBSnel naar:

- DigiD en veiligheid                                                                        
- Inlogproblemen
- Algemeen
- Persoonlijke gegevens
- Medisch dossier en uitslagen bekijken
- E-consult

- Afspraken
- Vragenlijsten
- Inzage-kalender
- Mijn SKB voor kinderen
- Meer informatie


DigiD en veiligheid

Waarom DigiD?
Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Om de veiligheid van uw medische gegevens te beschermen kunt u alleen inloggen bij Mijn SKB als u een DigiD heeft.

 

Is inloggen met DigiD veilig?
Het SKB vindt uw privacy belangrijk en daarmee ook de beveiliging van uw (medische) gegevens online. Mijn SKB is een beveiligde omgeving. U logt in met uw DigiD en als extra beveiliging heet u ook een DigiD sms-code of de DigiD app nodig om in te loggen. Wanneer u inlogt met uw DigiD, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht tussen DigiD en uw computer, laptop of tablet. Alle gegevens tussen uw computer, laptop of tablet en DigiD worden hierdoor versleuteld. De beveiligde verbinding herkent u aan het hangslotje in de adresbalk (link naar de website) of rechts onderin uw internetbrowser. Kijk voor meer tips op www.digid.nl/veiligheid.

 

Waarom heb ik een DigiD code met sms-functie nodig?
Het SKB hecht erg veel waarde aan de bescherming van de medische gegevens en privacygevoelige informatie van haar patiënten. Daarnaast willen we onze patiënten de mogelijkheid bieden om op een zo veilig mogelijke manier de eigen medische gegevens in te zien en informatie uit te wisselen met de zorgverlener. De controle met sms-code zorgt voor deze extra veiligheid. Zelfs als iemand uw DigiD-code in handen krijgt, zal inloggen niet gaan omdat zij dan ook over uw (mobiele) telefoon moeten beschikken. Bovendien kunt u eenvoudiger uw wachtwoord herstellen als u deze ooit vergeet.

 

Ik heb een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord, maar geen sms-code. Hoe zet ik de sms-code aan?
Het instellen van de extra controle met een sms-code doet u op de website van DigiD bij uw instellingen.

Let op: binnen drie werkdagen ontvangt u een brief per post van DigiD waarin een activeringscode staat vermeld. Met de activeringscode kunt u inloggen met sms-code activeren.

1. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op www.digid.nl. Klik op 'inloggen Mijn DigiD' rechts bovenin het scherm.

2. Ga naar 'Inlogmethoden'. Daar klikt u op de link 'Extra controle via sms instellingen'.

3. Onder 'Extra controle via sms' klikt u op 'Controle via sms aanvragen'. Vul hier uw gegevens in. Als u een gesproken sms bericht wilt ontvangen, dan kunt u dat hier ook instellen.

4. Log vervolgens uit door rechts bovenin op 'Uitloggen' te klikken.

5. Binnen drie werkdagen ontvangt u per post een brief met een activeringscode en instructie. Na het activeren met deze code kunt u inloggen op Mijn SKB met uw DigiD.

 

Hoe kan ik gebruikmaken van de DigiD app om in te loggen?
In plaats van inloggen met uw gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code, kunt u inloggen met de DigiD app. U kunt de DigiD app downloaden in de App Store (Apple apparaten) en in Google Play (Android apparaten). Na het downloaden van de DigiD app op uw tablet of smartphone kunt u de DigiD app activeren. Hoe u dat doet leest u hier.

 

Ik woon in het buitenland en sta niet in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP), maar ben wel patiënt bij het SKB. Kan ik gebruik maken van Mijn SKB?
Ja, dat kan. Dit gaat alleen op een andere manier dan wanneer u wel geregistreerd staat in het BRP. Hiervoor moet u ten minste geregistreerd staan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), speciaal voor Nederlanders woonachtig in het buitenland. Daarnaast heeft u nodig:

- de Nederlandse nationaliteit

- een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart

- een burgerservicenummer (BSN) / persoonsnummer

- een telefoonnummer waarop u sms-berichten kunt ontvangen (dit kan vaak ook op een vaste telefoon in de vorm van een gesproken bericht)

- een e-mailadres

Let op: na het aanvragen van uw DigiD ontvangt u géén brief, maar een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen (Nederlandse tijd) naar één van de DigiD balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen. Mogelijk moet u eerst een afspraak maken. Bekijk voor meer informatie de pagina 'DigiD in het buitenland' (klik) of bel met de helpdesk van DigiD. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur via telefoonnummer 088 123 65 55 (lokaal tarief) of kijk op www.digid.nl/contact.

Naar boven 

 

Inlogproblemen

Als ik wil inloggen kom ik op een wit scherm of een pagina met een algemene foutmelding van de internetbrowser. Wat is er aan de hand?
Waarschijnlijk voldoet de software op uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD. Sinds 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk om in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem. Met een verouderd besturingssysteem kunt u niet meer inloggen met uw DigiD. In dat geval moet u het besturingssyseem en de internetbrowser updaten naar de meest recente versie.
Klik hier om te controleren of uw besturingssysteem en internetbrowser voldoen aan de minimale eisen. Als u vervolgens twee groene vlakken op uw beelscherm ziet, dan voldoen uw besturingssysteem en inernetbrowser aan de minimale eisen.

Heeft u vragen of opmerkingen over inloggen met DigiD? De helpdesk van DigiD is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur via telefoonnummer 088 123 65 55 (lokaal tarief) of kijk op www.digid.nl/contact.

 

Algemeen

Hoe maak ik de tekst van Mijn SKB groter op mijn computer/beeldscherm?
Voor alle websites, waaronder Mijn SKB, kunt u de grootte van de letter aanpassen in de internetbrowser. U kunt letters vergroten met behulp van toetsen op uw toetsenbord:

- Vergroten: druk tegelijkertijd op de CTRL en + (plus) knop
- Verkleinen: druk tergelijkertijd op de CTRL en - (min) knop
- Klaar met vergroten of verkleinen? In sommige browsers gaat u terug naar de oorspronkelijke grootte door tegelijkertijd op de CTRL en 0 (nul) klop te drukken

 

Persoonlijke gegevens

Kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen op Mijn SKB?
U kunt een wijziging van uw persoonlijke gegevens doorgeven via Mijn SKB. Als u naar uw persoonsgegevens gaat, kunt u klikken op 'gegevens wijzigen'. Daar vult u vervolgens de juiste persoonlijke gegevens in. Dit wordt gestuurd naar de inschrijfbalie, waar zij uw persoonlijke gegevens zullen wijzigen. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (zoals een adreswijziging) kunt u ook zelf doorgeven bij de inschrijfbalie.

 

Medisch dossier en uitslagen bekijken

Kan ik het dossier van mijn kind bekijken?
Mijn SKB is beschikbaar voor patiënten van 16 jaar en ouder met een persoonlijke DigiD. Voor kinderen (of hun ouders/verzorgers) onder de 16 jaar is er geen mogelijkheid om online gegevens in Mijn SKB te bekijken.

 

Welke informatie kan ik inzien?
Mijn SKB biedt een zo volledig mogelijk overzicht van uw medische gegevens en uitslagen. Sinds de start van dit zorgportaal (9 maart 2017) is uw medisch dossier op Mijn SKB gevuld en zijn gegevens zichtbaar. Dat betekent dat u verslagen van afspraken van voor die datum niet in Mijn SKB ziet staan, met uitzondering van de labuitslagen. Labuitslagen van voor deze datum worden ook getoond.

In uw medisch dossier vindt u uw diagnoses, medicatieoverzicht, patiëntbrieven (correspondentie van uw zorgverlener naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener), resultaten van metingen die bij u zijn uitgevoerd, behandelverslagen van de afspraken met uw arts, het verpleegkundig dossier en openstaande vragenlijsten.

 

Staan verslagen van mijn ziekenhuisopname in Mijn SKB?
Ja. De verslagen vindt u onder 'Dossier' bij 'Verpleegkundig dossier'. Hier kunt u de verslagen van uw ziekenhuisopname in het SKB nog eens rustig nalezen. 

 

Staan verslagen van de afspraak met mijn arts in Mijn SKB?
Wilt u het gesprek van een afspraak met uw arts thuis nog eens lezen? Deze verslagen vindt u onder 'Dossier' bij 'Behandelverslagen'.

 

Zijn de uitslagen van onderzoeken direct zichtbaar?
Uitslagen van onderzoeken afgenomen ná 9 maart 2017 zijn inzichtelijk. De uitslagen van onderzoeken (laboratorium-, weesel- en microbiologisch onderzoek en onderzoeken van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) zijn zeven werkdagen nadat ze door het laboratorium of de behandelend arts zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Uw behandelaar zal de uitslagen met u bespreken tijdens uw volgende afspraak. Wijzig nooit, op basis van uitslagen, zonder overleg met uw arts uw medicatie-inname.

 

Kan ik beeldmateriaal, zoals scans en röntgenfoto's bekijken?
U kunt in Mijn SKB geen beeldmateriaal zoals scans of röntgenfoto's bekijken. Kopieën van het beeldmateriaal kunt u opvragen bij de afdeling Radiologie. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 0543 54 46 20. Neemt u bij het ophalen van de kopieën een geldig legitimatiebewijs mee.

 

Naar boven

 

E-consult

Wat is een e-consult?
Met een e-consult kunt u in Mijn SKB schriftelijk contact opnemen met uw zorgverlener. Een e-consult is een soort e-mail aan uw arts of de afdeling waar u onder behandeling bent. Met een e-consult kunt u onder meer vragen stellen aan uw arts of gegevens wijzigen.

 

Hoe lang duurt het voordat een zorgverlener reageert op een e-consult?
Een zorgverlener zal niet direct reageren op uw vraag of bericht in een e-consult. De zorgverlener streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op uw e-consult. 

NB: een e-consult is niet geschikt als er sprake is van spoed met betrekking tot uw gezondheid. Neem in dat geval contact op met uw huisarts, de afdeling van het SKB waar u onder behandeling bent of bel 112.

 

Kan ik een bijlage toevoegen aan een e-consult?
Op dit moment kunt u geen bijlage toevoegen aan een e-consult.

 

Wie kunnen mijn e-consulten lezen?
Uw e-consulten worden opgeslagen in uw elektronisce patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zo ver dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat zij ook uw e-consulten kunnen lezen.

 

Afspraken

Kan ik altijd via Mijn SKB een afspraak maken?
Helaas is het niet mogelijk om voor alle spreekuren en poliklinieken een afspraak te plannen via Mijn SKB. Dit heeft te maken met de afspraakspecificaties die verbonden zijn aan de reden waarvoor u komt. Op dit moment is het alleen mogelijk om een afspraak te plannen voor het specialisme Reumatologie*. Dat kan alleen als u een verwijzing heeft van uw huisarts via ZorgDomein (ZD). 


*We werken aan de ontwikkeling van het maken van een afspraak via Mijn SKB. In de toekomst is het mogelijk om een afspraak te maken wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts. De poli’s waarvoor u dan een afspraak kunt plannen worden tijdens de ontwikkeling hiervan toegevoegd aan Mijn SKB.

 

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts om een afspraak te maken?
Ja, u heeft altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts (of uw specialist) om een afspraak te kunnen maken.

 

Wat is een verwijzing via ZorgDomein of met een ZD-nummer?
De (huis)artsen gebruiken het systeem ZorgDomein (ZD) om patiënten online naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te verwijzen. Een ZD-verwijzing geeft de mogelijkheid om via Mijn SKB een afspraak in te plannen voor het specialisme Reumatologie.

 

Ik ga voor het eerst naar het SKB. Waarom staat mijn verwijzing niet in Mijn SKB?
Als u als patiënt nog niet bekend bent in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, duurt het maximaal 24 uur voordat uw digitale ZD-verwijzing in Mijn SKB is opgenomen. U kunt alleen een afspraak maken met een ZD-verwijziging voor het specialisme Reumatologie. Voor de andere specialismen kunt u alleen telefonisch of in het ziekenhuis een afspraak maken.

 

Kan ik een afspraak wijzigen of annuleren via Mijn SKB?
Op dit moment is het niet mogelijk om via Mijn SKB afspraken te annuleren of wijzigen. Ook niet als u een afspraak online heeft gepland via Mijn SKB. 

 

Waarom kan ik alleen telefonisch een afspraak maken als de MRSA-bacterie ooit bij mij is aangetoond?
In sommige gevallen zijn er speciale voorzorgsmaatregelen nodig om verspreiding van de MRSA-bacterie in het ziekenhuis te voorkomen. Onze medewerker zal dit telefonisch met u bespreken. Om deze maatregelen te kunnen nemen moet voorafgaand aan uw polikliniekbezoek duidelijk zijn of u (nog steeds) drager bent van deze bacterie. Meer informatie vindt u in de folder MRSA.

 

Naar boven

 

Vragenlijsten


Wat gebeurt er als ik mijn vragenlijst niet invul/verstuur voorafgaand aan mijn afspraak? 
Als u de vragenlijst (onder 'Actielijst') in Mijn SKB niet invult en afrondt, zult u in veel gevallen de papieren vragenlijst nog moeten invullen voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Online uw vragenlijst invullen heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld dat u de vragenlijst kunt invullen op een moment wanneer u dat uitkomt. Daarnaast kunt u rustig de tijd nemen om na te denken over uw antwoorden.

 

Wat moet ik doen als ik iets fout heb ingevuld op mijn vragenlijst?
Als u de vragenlijst heeft ingevuld en verzonden kunt u deze niet meer wijzigen. U kunt de antwoorden nog wel bekijken. Als u een fout heeft gemaakt of niet de juiste informatie heeft ingevuld moet u dit tijdens de afspraak met uw zorgverlener aangeven. U kunt de vragenlijst tussendoor niet opslaan.

 

Kan ik een vragenlijst tussentijds opslaan?
Als u een vragenlijst invult, kunt u deze niet tussentijds opslaan of naar een andere pagina gaan. In dat geval bent u al uw ingevulde antwoorden kwijt. Als u 15 minuten lang niets doet in Mijn SKB wordt u automatisch uitgelogd. Niet opgeslagen gegevens gaan dan verloren.

 

Inzage-kalender


Wat is de inzage-kalender?
In de inzage-kalender ziet u of en door welke medewerkers uw medisch dossier van het SKB is geraadpleegd. Dit kunnen zorgverleners zijn die u heeft gezien of gesproken tijden uw bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname, maar ook zorgverleners die op afstand bij uw behandeling waren betrokken. Daarnaast zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel uw gegevens beheren en/of bewerken. U ziet alleen de functie en afdeling van de medewerker.

 

Wat wordt verstaan onder zorgverleners?
Zorgverleners zijn medewerkers die medische zorg aan u verlenen. Dit zijn bijvoorbeeld de medisch specialist (arts) of arts-assistent, de verpleegkundige of een therapeut.

 

Wat wordt verstaan onder zorgverleners op afstand?
Zorgverleners op afstand zijn zorgverleners die wel bij uw behandeling zijn betrokken, maar die u niet heeft gezien of gesproken tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een radioloog die uw röntgenfoto's beoordeelt of een collega-arts die is geraadpleegd door uw behandelend arts.

 

Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?
Medewerkers van ondersteunende afdelingen beheren en verwerken uw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg. Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn: een medische secretaresse die uw afspraken maakt, een planningsmedewerker die uw opname of operatie plant, een ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt en 'eindgebruikers' begeleidt, de apotheek-medewerker die uw medicatie beheert en de financiële administrateur die zorgt dat gegevens correct bij uw zorgverzekeraar worden aangeleverd.

 

Waarom toont het overzicht geen namen van medewerkers?
Om de privacy van onze medewerkers te waarborven toont het overzicht alleen de functieomschrijving en afdeling van de medewerkers.

 

Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is geraadpleegd?
Nee, het overzicht toont alleen de datum waarop en welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is geraadpleegd.

 

Ik zie een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht staan. Wat betekent dit?
Wanneer u inlogt bij Mijn SKB, wordt dit ook geregistreerd als raadpleging van uw dossier. Dit wordt als een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht gepresenteerd.

 

Naar boven 

 

Mijn SKB voor kinderen

Kan ik het dossier van mijn kind bekijken?
Mijn SKB is sinds 1 juli 2020 ook beschikbaar voor kinderen met een persoonlijke DigiD. Bent u (pleeg)ouder of verzorger met het wettelijk gezag over uw kind? Dan kunt u met de persoonlijke DigiD van uw kind inloggen in Mijn SKB. Hiervoor gelden wel een aantal maatregelen:

• Uw kind is jonger dan twaalf jaar: u kunt inloggen bij Mijn SKB met de persoonlijke DigiD van uw kind.
• Uw kind is tussen de twaalf en zestien jaar: er moet wederzijdse goedkeuring zijn. Uw kind kijkt en beslist mee.
• Uw kind is ouder dan zestien jaar: hij of zij logt zelf in bij Mijn SKB met zijn of haar persoonlijke DigiD.

Let op! Als (pleeg)ouder en verzorger bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van uw kind en daarmee de toegang tot Mijn SKB. Bij kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat dit onderling goed geregeld en afgestemd dient te zijn. Als uw kind zestien jaar wordt, moet de persoonlijke DigiD volledig overgedragen worden aan uw kind, waarbij ook het telefoonnummer van uw kind gekoppeld wordt.
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van uw kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn SKB van uw kind te sluiten.

 

Wat heb ik nodig om een DigiD voor mijn kind aan te vragen?
Heeft u het wettelijk gezag over uw kind, dan kunt u voor een kind tot zestien jaar een persoonlijke DigiD aanvragen via de website DigiD.nl. U heeft hiervoor het BSN van het kind nodig. Ieder kind dat bij de geboorte wordt ingeschreven in het bevolkingsregister ontvangt na enkele weken automatisch een bugerservicenummer (BSN). Met het BSN van uw kind kunt u een DigiD aanvragen.

 

Ik oefen het wettelijk gezag over mijn kind niet uit. Mag ik toch met de DigiD van mijn kind inloggen?
Nee. U mag geen DigiD voor uw kind aanvragen en u mag niet inloggen met de gegevens van uw kind. Dit mag alleen een ouder of verzorger doen die het wettelijk gezag uitoefent over het kind.

 

Wie is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en beheer van de DigiD van mijn kind?
Als (pleeg)ouder en verzorger bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van uw kind en daarmee de toegang tot Mijn SKB. Bij kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat dit onderling goed geregeld en afgestemd dient te zijn. Als uw kind zestien jaar wordt, moet de persoonlijke DigiD volledig overgedragen worden aan uw kind, waarbij ook het telefoonnummer van uw kind gekoppeld wordt.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van uw kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn SKB van uw kind te sluiten.

 

Iemand anders dan de ouder/verzorger die het wettelijk gezag uitoefent over het kind heeft de beschikking over de DigiD van mijn kind. Wat kan ik doen?
Als de DigiD van uw kind in handen is van onbevoegden, is dat aan te merken als misbruik en identiteitsfraude. U kunt de DigiD opheffen via ‘Mijn DigiD’ op www.digid.nl en een nieuwe DigiD aanvragen met een andere gebruikersnaam en wachtwoord. De oude DigiD gegevens zijn dan onbruikbaar.

 

Hoe draag ik de DigiD van mijn kind op de juiste wijze over als hij of zij zestien jaar wordt?
Als uw kind zestien jaar wordt, gelden de regels voor volwassenen. Uw kind is zelf eigenaar van het medisch dossier en kan zelfstandig inloggen op Mijn SKB zonder toestemming van de ouders. Om de DigiD op de juiste wijze over te dragen aan uw kind, is het nodig dat uw kind inlogt op www.digid.nl. Daarna kan hij of zij het gekoppelde e-mailadres en telefoonnummer wijzigen. Een andere mogelijkheid is dat uw kind zijn of haar DigiD opnieuw aanvraagt. Daarmee worden de oude gegevens onbruikbaar.

 

Kan ik een afspraak voor mijn kind maken of verplaatsen in Mijn SKB?
Helaas is het niet mogelijk om via Mijn SKB een afspraak te maken met de kinderarts of voor de kinderpoli. Dit heeft te maken met de afspraakspecificaties die verbonden zijn aan de reden waarvoor u komt. 
U kunt telefonisch of aan de balie bij de polikliniek een afspraak plannen of wijzigen.

*We werken aan de ontwikkeling van het maken van een afspraak via Mijn SKB. Op dit moment is het alleen mogelijk om een afspraak te plannen voor het specialisme Reumatologie. Dat kan alleen als uw kind een verwijzing heeft van zijn of haar huisarts via ZorgDomein.

 

Ik heb bezwaar tegen het openstellen van het medisch dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?
U kunt bij de behandelend arts een verzoek indienen voor het afschermen van de digitale toegang tot het medisch dossier van uw kind. Met de DigiD kan dan niet langer worden ingelogd op de Mijn SKB van uw kind.

 

Meer informatie

- Korte handleiding van Mijn SKB


Naar boven

 
 

 

 
 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services