A A A

Ondersteunende behandeling en begeleiding

Reumapatiënten kunnen naast de behandeling door de reumatoloog ook voor (aanvullende) behandeling terecht bij andere specialisten zoals een orthopdisch chirurg, dermatoloog of plastisch chirurg. Daarnaast zijn er ondersteunende zorgverleners bij wie de patiënt terecht kan voor behandeling en begeleiding. 

Ergotherapie

De ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van, onder andere, reuma. De ergotherapeut onderzoekt waarom iemand bepaalde handelingen moeilijk of niet meer zelfstandig uit kan voeren en leert de patiënt een andere manier van omgaan met deze beperkingen. Er wordt bijvoorbeeld ook meegedacht over de keuze en verdeling van dagelijkse activiteiten.

De uitgangspunten bij ontstekingsreuma zijn dat gewrichten zo min mogelijk worden overbelast, om verdere beschadiging hiervan te beperken en pijnklachten te doen afnemen. Daarnaast is het van belang om beweging/training uit te breiden om de spierconditie te verbeteren.
De ergotherapeut geeft advies over eventuele hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld spalken en braces.

Fysiotherapie (eerste lijn)

Een fysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat  Het doel is om pijn te verminderen en het functioneren te verbeteren. Behandelingen bij reuma bestaan vooral uit actieve oefentherapie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met de chronische aandoening. Een gericht oefenprogramma kan de spierfunctie versterken en de conditie verbeteren. De fysiotherapeut adviseert over verantwoord bewegen en sporten.

Hulpmiddelen voor reumapatiënten

Voor sommige reumapatiënten zijn hulpmiddelen een uitkomst. Ze zijn er in vele soorten. De keuze berust vaak op het doel waarvoor het hulpmiddel gebruikt gaat worden en de mogelijkheden van de patiënt. Er zijn o.a. hulpmiddelen verkrijgbaar voor:

 • slapen, wonen, zitten
 • het huishouden
 • koken, eten en drinken
 • het uitvoeren van hobby's
 • persoonlijke verzorging
 • ter ondersteuning bij hand- of voetproblemen
 • vervoer
 • communicatie
 • inrichting van de werkplek.


De website www.hulpmiddelenwijzer.nl biedt een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen. 

Podotherapie

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. Denk hierbij aan:

 • standsafwijkingen van de voeten met als gevolg klachten aan de voeten en/of benen
 • standsafwijkingen van de tenen
 • klachten als gevolg van overbelasting
 • sportblessures
 • problemen elders in het lichaam (knie, heup, rug), veroorzaakt door een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon
 • nagelproblematiek zoals ingegroeide teennagels
 • voetklachten bij Diabetes Mellitus, reuma en/of vaatlijden.


De behandeling kan o.a. bestaan uit schoenadvies, zolen, ortheses, nagelbeugels en voetverzorging.

Verpleegkundig reumaconsulent

Een reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een reumatische aandoening. Zij heeft een eigen spreekuur en begeleidt hierin de patiënt en naasten bij praktische, sociale en emotionele problemen. De reumaconsulent werkt nauw samen met de reumatoloog. Ze onderhoudt contacten en/of verwijst patiënten naar andere paramedici, thuiszorg, huisartsen en andere eerstelijnsmedewerkers. Naast de patiëntenzorg houdt de verpleegkundig reumaconsulent zich bezig met taken op het gebied van deskundigheidsbevordering van collega-zorgverleners (zoals het geven van lezingen en scholingen), innovatie, onderzoek en zorgbeleid.

Afspraak maken met de consulent

Voor een eerste afspraak bij de reumaconsulent heeft u altijd een verwijzing nodig van de reumatoloog. Als de reumatoloog u doorverwijst naar de reumaconsulent, dan maakt de secretaresse een afspraak voor u.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij