A A A

Ondernemingsraad Santiz splitst zich niet op

Gepubliceerd op: 02 mei 2020

De ontwikkelingen rondom fusie/defusie gaan razendsnel. De OR heeft afgelopen twee weken extra vergaderingen belegd om op de hoogte te blijven van alle lopende zaken. De OR Santiz vertegenwoordigt de achterban binnen beide ziekenhuizen, dit omdat we nog steeds bestuurlijk gefuseerd zijn. In goed overleg met de OR leden van beide locaties hebben we besloten onze samenwerking voort te zetten tot beide locaties middels een verantwoorde ontvlechting van elkaar gescheiden zijn. Dit om in deze fase invloed te kunnen blijven uitoefenen. We hebben als OR geconcludeerd dat er helaas geen draagvlak meer is om de fusie te laten voortbestaan en dat defusie verantwoord in gang gezet moet worden, waarbij de continuïteit van de zorg niet in gevaar mag komen.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij