A A A

Keurmerken

Sinds 1 maart 2020 zijn wij gestopt met het voeren van kwaliteitskeurmerken, zoals lintjes, vinkjes en smiley’s. Hiermee volgen wij het advies op van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Vrijwel alle ziekenhuizen voldoen tegenwoordig aan de keurmerken. Deze zijn daardoor weinig onderscheidend. Wel brengen ze extra kosten en administratieve lasten met zich mee.

Verminderen registratielast

Het afschaffen van de keurmerken vloeit voort uit de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen.

Kwaliteit blijft gewaarborgd en inzichtelijk

De kwaliteit van zorg blijft gewaarborgd. We verstrekken doorlopend gegevens aan diverse overheidsinstanties zoals het Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze kwaliteitsinformatie is voor iedereen in te zien via www.ziekenhuischeck.nl. We blijven in onze organisatie kijken hoe we onze zorg effectiever, doelmatiger en patiëntgerichter kunnen inrichten. Zo vragen wij onze patiënten regelmatig via een vragenlijst hoe tevreden zij zijn over de geleverde zorg in het ziekenhuis en of er verbeterpunten zijn. Met deze informatie voeren wij verbeteringen door.

Ook wordt het SKB iedere vier jaar uitvoerig getoetst door Qualicore Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In 2019 heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix deze accreditatie behaald.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij