A A A

Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Medische laboratoria add

De vakgebieden Hematologie, Klinische Chemie en Microbiologie vormen samen de Medische Laboratoria. Laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkómen van een ziekte


Daarnaast vervult het laboratorium een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek. Per jaar worden bijna een miljoen onderzoeken gedaan, verdeeld over enige honderden verschillende bepalingen.
Een overzicht van alle onderzoeken staat in onze labgids.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium add

Op het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) worden in diverse lichaamsvochten allerlei stoffen gemeten, die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. De meeste onderzoeken vinden plaats in bloed. Afhankelijk van de vraagstelling die u en uw behandelend arts hebben, worden in overleg met de laboratoriumspecialist de juiste analyses uitgevoerd.

Accreditatie

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) was in 1995 het eerste ziekenhuislaboratorium in Nederland dat een CCKL kwaliteitscertificaat behaalde. Ruim 20 jaar later is CCKL opgegaan in de Raad voor Accreditatie. Zij certificeren alleen nog volgens de internationale ISO 15189 richtlijn. Bekijk voor welke delen het KCHL is geaccrediteerd.

Medische microbiologie add

Het onderzoek op het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) richt zich op micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels/gisten en parasieten) die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Het MML hanteert verschillende methodes om een infectie te ontdekken, zoals microscopisch onderzoek, kweken, het aantonen van antigenen/antistoffen en genetisch materiaal. De microbiologische diagnostiek vindt gedeeltelijk plaats op de medische laboratoria van het SKB, de overige testen worden uitgevoerd op de medische laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De arts-microbioloog ziet er op toe of het juiste materiaal op de juiste wijze geanalyseerd wordt en adviseert de aanvragend arts over de diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Achtergrond informatie over infectieziekten (inclusief diagnostiek en behandeling) kunt u vinden in het online MicroVademecum.

Bereikbaarheid add

Laboratorium en monsterafgifte

Het laboratorium is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemand om analyses uit te voeren. Het laboratorium en de laboratoriumspecialisten zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0543 54 48 82. Meer informatie vindt u op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte.

Trombosedienst

Het telefoonnummer van de Trombosedienst is 0543 54 41 11. Meer informatie vindt u op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte.

Fertiliteit en semenanalyse

Voor bepalingen met betrekking tot fertiliteit en semenanalyse is het nodig om een afspraak te maken. Dit kan tijdens kantooruren via 0543 54 47 71.

Microbiologisch Laboratorium

Het Microbiologisch Laboratorium zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0314 32 94 93.

Afname- en transportmaterialen add

De Medische Laboratoria stellen afname- en transportmateriaal ter beschikking aan aanvragers van onderzoek uit de eerstelijnszorg. De Medische Laboratoria maken hiervoor gebruik van geplastificeerde gele enveloppen, met daarin het afname- en verpakkingsmateriaal en een aanvraagformulier. Met deze enveloppen wordt het materiaal op een veilige en hygiënische manier verpakt. Patiënten kunnen de gele enveloppen inleveren bij een prikpost in de regio, in het ziekenhuis bij het loket van de poli Bloedafname (route 4.4) of bij de huisarts. Een medewerker van het ziekenhuis rijdt elke dag langs de huisartsenpraktijken in de regio om het materiaal op de halen en nieuwe enveloppen af te geven.

Team medische laboratoria add

Klinisch chemici / artsen klinische chemie

In Nederland worden klinisch-chemische laboratoria geleid door klinisch chemici of artsen klinische chemie. Zij hebben een universitaire biomedische, resp. geneeskundestudie gevolgd en daarna enige jaren wetenschappelijk onderzoek verricht. Na vervolgens nog een vierjarige specialistenopleiding in een ziekenhuislaboratorium te hebben afgerond, worden zij geregistreerd als erkend klinisch chemicus of laboratoriumarts. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is verantwoordelijk voor opleiding, na- en bijscholing van klinisch chemici en stimuleert kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek.

Medisch laboratoriummedewerkers

Medisch laboratoriummedewerkers hebben een vierjarige middelbare (MLO) of hogere laboratoriumopleiding (HLO) gevolgd. Zij voeren het belangrijke analytische werk op het laboratorium uit. Ook kunnen zij bloedafnames verrichten. Laboratoriummedewerkers met een HLO-opleiding hebben de titel ingenieur (ing). De Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) is de organisatie die zorgt voor bij- en nascholing van analisten en hun belangen behartigt.

Arts Microbiologen 

Veelgestelde vragen over laboratoriumonderzoek add

Ga voor meer informatie naar de pagina met veelgestelde vragen over labonderzoek.

Onze zorgverleners

E.H.J.M. Kemna
E.H.J.M. Kemna Klinisch chemicus
H. van der Vuurst
H. van der Vuurst Klinisch chemicus
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij