A A A

Cliëntenraad Santiz splitst zich niet op

Gepubliceerd op: 30 april 2020

Op 29 april 2020 hebben de leden van de Cliëntenraad van Santiz met elkaar gesproken over de ontwikkelingen rond Santiz en hun positie daarin. Een Cliëntenraad vertegenwoordigt, op basis van de wet medezeggenschap cliënten (WMCZ), de belangen van alle cliënten in het verzorgingsgebied van een zorginstelling. Voor Santiz betreft dit dus zowel de cliënten in de Oost Achterhoek als in de West Achterhoek. Hoewel er in de media veel verhalen de ronde doen, krijgt de Cliëntenraad signalen dat niet iedereen zich hierin herkent. Op dit moment is er nog sprake van een bestuurlijke fusie tussen SKB en SZ. De  cliëntenraad is unaniem tot de conclusie gekomen dat er nu geen reden is zich op te splitsen in afzonderlijke Cliëntenraden voor SKB en SZ. Tot het moment dat er een andere situatie ontstaat blijft de Cliëntenraad Santiz haar taak verrichten in het gezamenlijke belang van alle cliënten in de Achterhoek.

De Cliëntenraad Santiz

 

 
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij