Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Stichting Vrienden van het SKBWaar staan we voor, d
at beetje extra
Een aangename omgeving maakt het ziekenhuisverblijf echter wel minder zwaar. De mogelijkheid om te internetten bijvoorbeeld. Of een prettige ruimte voor familie van ernstig zieke patiënten. Of een camera, zodat ouders van een couveusekindje toch thuis naar hun kind kunnen kijken. Voor dat beetje extra, dáár zorgen de Vrienden voor.

Op allerlei manieren zamelen wij geld in om projecten te financieren. Grote en kleine projecten, voor groepen of eenlingen, voor jong en oud, voor opgenomen of juist poliklinische patiënten. Bijzondere aandacht krijgen de projecten voor kankerpatiënten en voor ouderen. Uw steun is daarbij hard nodig! Wilt u weten wat de Vrienden al gerealiseerd hebben en aan welke projecten en acties we nu werken?  Klik hier om het overzicht te zien.

Vrienden met een eigen beleid
De Stichting Vrienden van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix staat los van het ziekenhuis, maar heeft er natuurlijk wel nauwe contacten mee. Bijvoorbeeld om te horen wat er nu echt nodig is. Of om te bespreken hoe het beschikbare geld het beste zou kunnen worden besteed. De Vrienden voeren een eigen beleid, waarbij we in de uitvoering mogen rekenen op ondersteuning uit het ziekenhuis. Maar altijd staat het welzijn van de patiënt voorop.

We nodigen u van harte uit Vriend van het SKB te worden. Dit kan door een jaarlijkse vaste bijdrage te geven. Als u de Vrienden periodiek een schenking wilt doen en voor minimaal vijf jaar, dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk voor u. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking in geld te doen. Sinds januari 2014 is het niet langer noodzakelijk om een periodieke gift notarieel vast te leggen. Dit type gift blijft aftrekbaar voor de Belasting door het invullen van een 'Overeenkomst periodieke gift in geld'. Als u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met uw notaris.

De Stichting Vrienden is een ANBI, waardoor een aantal belastingvoordelen geldt:
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die deze gebruikt voor het algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvangen geen schenkbelasting te betalen.

Voor meer informatie over het Vriend worden, kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Stichting Vrienden SKB
Postbus 9005, 7100 GG Winterswijk
T (0543) 54 41 92 
info@vriendenskb.nl

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services