• Home
 • Print
 • contact
 • Blog
 • Zorgverlenerslogin
Goed, veilig en gastvrij
 • Navigatie
  • Patiënten & bezoekers
   • Afspraak maken
    • Identiteitsbewijs en BSN
    • Klant Contact Centrum
    • MRSA
    • Spreekuren buitenpoliklinieken
    • Telefoonnummers poliklinieken
    • Voorbereiden afspraak
   • Bezoek en bezoektijden
    • Bereikbaarheid
    • Parkeren, route en openbaar vervoer
   • Behandelingen en aandoeningen
   • Bloedafname
    • Waar en wanneer bloedprikken
    • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
   • Faciliteiten
    • Beatrix Apotheek
    • Beveiliging
    • Gastenservice
    • Kapsalon en pedicure
    • Radio, TV, Bellen en Internet
    • Receptie
    • Stiltecentrum
    • Thuiszorgwinkel Sensire
    • Winkel en bezoekersrestaurant
   • Kosten en vergoeding
    • Correcte financiële afhandeling
    • Medische noodzaak van een behandeling
    • Tarieven/Passantentarieven
    • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
   • Opname, verblijf en nazorg
    • Geestelijke zorg
     • Levensvragen / zingeving
    • Medicatie
    • Medisch maatschappelijk werk
    • Medicijnpaspoort
    • Nazorg en thuiszorg
   • Overzicht medisch specialisten
   • Patiënteninformatie
    • Doof of (zwaar)slechthorend?
    • Fotograferen en filmen
    • Jehova's Getuigen en bloedproducten
    • Klachtenregeling
    • Mijn SKB
    • Orgaan- en weefseldonatie
    • Patiëntenfolders
    • Patiëntenmagazine
    • Persoonsgegevens en medisch dossier
    • Rechten en plichten
    • SKBpas
    • Uw mening
    • Wel of niet reanimeren
   • Poliklinieken en spreekuren
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Gipskamer
    • Lactatiekundige
    • Maag, Darm, Lever (MDL)
    • Beatrix Apotheek
    • Wondzorg
    • Palliatieve zorg
    • SportmedX
    • Radiologie
    • Kinderdiabetes
    • Reumatologie
    • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
    • Kaakchirurgie
    • Spataderpolikliniek
    • Medische psychologie
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Plastische en reconstructieve chirurgie
    • Stomazorg
     • Soorten darmstoma's
     • U krijgt een stoma
     • Ontslag en nazorg
     • Praktische informatie
     • Contact
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, spreekuur
    • Longgeneeskunde
    • KNO, dagcentrum voor kinderen
    • Kinderlongverpleegkundige
    • Overgewicht
    • Kindergeneeskunde
    • Hand- en polschirurgie
    • Urologie
    • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
    • Interne geneeskunde
    • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
    • Fysiotherapie
    • Orthopedie
    • Longrevalidatie
    • Optometrie
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Orthoptie
    • Revalidatie, polikliniek
    • Ergotherapie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Hartrevalidatie
    • Chirurgie
    • Huidtherapie
    • Vulvapoli
    • Continentiezorg
    • Bekkenbodemspreekuur
    • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
    • Rookstoppoli
    • Slaapcentrum
    • CVA, spreekuur
    • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
    • Epilepsiespreekuur
    • Overzicht poliklinieken en spreekuren
    • Pijnpolikliniek
    • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
    • Diabetespolikliniek
    • Cardiologie, polikliniek
    • Röntgen (MBT), polikliniek
    • Dermatologie
    • Gynaecologie en Verloskunde
    • Hartfalenpolikliniek
   • Specialismen en afdelingen
    • Apotheek
    • Oncologie
    • Maag, Darm, Lever (MDL)
    • Acute zorg (Centrum Acute Zorg)
    • Intensivisten
    • nieuwspecialisme_129
    • Lactatiekundige
    • Verloskunde
    • Klinische Fysica
    • Pijnbestrijding
    • nieuwspecialisme_114
    • Sportgeneeskunde
    • nieuwspecialisme_113
    • Wondzorg
    • Pijnservice
    • Medische psychologie
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Reumatologie
    • Dialysecentrum
    • OperatiekamerComplex (OK)
    • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Gynaecologie
    • Ergotherapie
    • Fysiotherapie
    • Pathologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Urologie
    • Huidtherapie
    • Kanker (oncologie)
    • Radiologie
    • Continentiezorg
    • Slaapcentrum
    • Functieafdeling
    • Spoedeisende Hulp (SEH)
    • Ziekenhuisapotheek
    • Chirurgie
    • Interne geneeskunde
    • Kindergeneeskunde
    • Nucleaire geneeskunde
    • Dermatologie
    • Oogheelkunde
     • Onderzoeken
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Trombosedienst
    • Orthopedie
    • Travel Health Clinic
    • Longgeneeskunde
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Neurologie
    • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
    • Orthopedagogiek
    • Anesthesiologie
     • Anesthesietechnieken
     • Extra informatie
    • Cardiologie
     • Nieuws
    • Geestelijke zorg
     • Werkgroep Levensvragen
    • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
   • Verpleegafdelingen
    • Ziekenhuis Stroke Unit
    • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
    • IC/CC Intensive care/cardio care
    • E1 Dagbehandelingcentrum
    • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
    • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
    • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
    • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
    • Kind-tiener
   • Wachttijden
  • Over het SKB
   • Cliëntenraad
    • Samenstelling en taken
    • Speerpunten
   • Kwaliteit en veiligheid van zorg
    • Keurmerken
    • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
    • Patiëntveiligheid
    • Prestatieindicatoren
    • Patiënttevredenheid
    • Sterftecijfer
   • Organisatie
    • Exposities / Kunst
    • Facilitair bedrijf
    • Gastvrij SKB
    • Jaardocumenten
    • Medisch specialisten
    • Missie en visie
    • Raad van Toezicht
    • Sponsoring
    • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
   • Samenwerkingsverbanden
    • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
    • Netwerk dementie Oost Achterhoek
    • Convenant MS ketenzorg
   • Stichting Vrienden
    • Gerealiseerde projecten
    • Lopende projecten
    • Projecten uitgelicht
    • Steun de Vrienden
    • Sponsoren van de Vrienden
   • Nieuws uit het SKB
    • SKBeeld
    • Nieuwsarchief
  • Werken & leren
   • Arbeidsvoorwaarden
   • Opleiding
    • Huisvesting
    • Interne opleidingen
    • Specifieke opleidingen OK-complex
    • Stage
   • Solliciteren
   • Vacatures
    • Vacatures
   • Vrijwilligerswerk
 • Nieuws
 • Footer
 • Zorgverleners
  • Zorgverleners home
   • Huisartsen
    • Laboratorium
     • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
     • Bestelformulier POCT
     • Handleiding prikker Safe-T
     • Handleiding urine Urisys
     • Handleiding glucose Performa
     • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
     • Labonderzoeken
    • Trombosedienst
     • LESA-richtlijnen
     • Handleidingen doseerkalender
     • Cumarine, behandeling met
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
     • Lijst van afkortingen
     • Contact bij vragen
    • Radiologie
     • Aanvragen radiologisch onderzoek
     • Realisatie en uitslag van onderzoek
     • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
    • Functieonderzoek
     • Aanvragen van functieonderzoek
     • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
     • Type eerste lijn functieonderzoek
    • Medisch specialismen
     • Anesthesiologie
     • Cardiologie
     • Chirurgie
     • Dermatologie
     • Gynaecologie/Obstetrie
     • Interne Geneeskunde
     • Intensive Care
     • Kindergeneeskunde
     • Klinische Chemie
     • Klinische Fysica
     • Klinische Geriatrie
     • Klinische Psychologie
     • KNO
     • Longgeneeskunde
     • Microbiologie
     • MKA-chirurgie
     • Neurologie
     • Nucleaire Geneeskunde
     • Oogheelkunde
     • Orthopedagogiek
     • Orthopedische Chirurgie
     • Pathologie
     • Plastische Chirurgie
     • Radiologie
     • Radiotherapie
     • Reumatologie
     • Revalidatiegeneeskunde
     • Spoed Eisende Hulp
     • Sportgeneeskunde
     • Urologie
     • Ziekenhuisapotheek
    • Service & Diensten
     • Stikstoflevering
     • Inleveren gebruikte naalden
     • Materialen
     • Vergaderruimtes
    • Scholingen & Symposia
     • Presentaties scholingen & symposia
     • Organisatie huisartsenscholingen
     • Scholingen POH & Praktijkassistentes
     • Presentaties symposium borstvoeding
    • MRSA-richtlijn
    • Ketenzorg & transmurale afspraken
     • Bloedtransfusie thuis
     • Cardiovasculair Risico Management
     • COPD
     • CVA-zorg
     • Dementienetwerk
     • Diabetes
     • Palliatieve zorg
     • Palliatief Advies Team (PAT)
     • Sociale pediatrie
     • Wondzorg en decubitus
     • Richtlijnen en brochures
    • Vragen & problemen rond ICT communicatie
    • ZorgDomein
     • Algemene informatie
     • Contact
    • Huisartsennieuwsbrief
     • Huisartsennieuwsbrief (2017)
     • Archief huisartsennieuwsbrief
     • Actuele huisartsennieuwsbrief 2018
    • Contact
     • Relatiebeheer Huisartsen
   • Tandartsen
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, medicijnveranderingen
     • Cumarine, beleid bij bloedingen
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
     • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
     • TAR of LMWH, behandeling met
   • Ouderengeneeskunde
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, patiënt is ingesteld
     • Cumarine, patiënt stopt
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • TAR of LMWH, patiënt stopt
   • Apothekers (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • Trombosezorg
  • Nieuws
  • Richtlijnen
  • Scholingen en symposia
 • Raad van Toezicht (de informatie op deze pagina is niet openbaar)
  • Algemene informatie
  • Informatie van/voor RvT
   • Bestuurlijke fusie SKB/SZ
  • Reglementen en Protocollen
  • Auditcommissie
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Huisartsennieuwsbrieven
  • Vergaderingen 2015
  • Vergaderingen 2016
   • 28 januari 2016
   • 4 maart 2016
   • 7 april 2016
   • 26 mei 2016
   • 8 juli 2016
   • 22 september 2016
  • Nieuws
  • Remuneratiecommissie
 • Subsites
  • Kanker (oncologie)
   • De behandeling van kanker
    • Chemotherapie
    • Hormoontherapie
    • Radiotherapie
    • Immunotherapie
    • Palliatieve zorg
   • Behandelteam aanvullende behandelingen
    • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
   • Psychosociale zorg
   • Acute leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Borstkanker
    • Behandelteam borstkanker
    • Onderzoek naar borstkanker
    • Behandeling van borstkanker
   • Chronische leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Darmkanker
    • Behandelteam
    • Onderzoeken
    • Behandelingen
    • Ziekenhuisopname
    • Psychosociale zorg
    • Patiënteninformatie
   • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Operatie
   • Longkanker
    • Behandelteam
    • Vormen van longkanker
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek en uitslag
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Melanoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
    • Zorgpad Melanoom
   • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Prostaatkanker
    • Behandelteam
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Interessante websites
  • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Bloed
   • Lichaamsvochten
   • Kwaliteit
   • Veiligheid
   • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
   • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
   • Technologie
   • Onderzoeken
    • Algemeen klinisch onderzoek
    • Hematologisch onderzoek
    • Bloedstollingsonderzoek
    • Bloedtransfusie
    • Urineonderzoek
    • Immunologisch onderzoek
    • Endocrinologisch onderzoek
    • Speciale scheidingstechnieken
    • Beenmergonderzoek
    • DNA diagnostiek
   • Trombosedienst
   • Belangrijke websites
   • Veelgestelde vragen
  • Slaapcentrum
  • Stichting Vrienden
  • Oogheelkunde
  • Pijnbestrijding
   • Misselijkheid en braken
   • Wat is pijn
   • Soorten pijn
    • Complexe pijn
    • Pijn op de SEH
    • Pijn bij kanker
    • Pijn na de operatie
    • Pijn bij kinderen
    • Pijn bij ouderen
   • Patiënteninformatie
    • Fentanyl neusspray
    • PCA pomp
    • Easypump
    • Pijnmeting
   • Pijnbestrijding bij u thuis
  • Spataderpoli SKB
   • Behandelmethoden spataderen
    • ClariVein behandeling
    • Chirugische behandeling
    • VNUS
 • Contact
 • Page
 • Home
 • Blog
  • Een patiënt aan het woord
  • In het SKB
  • Informatief
  • Cliëntenraad
  • SKB4Gambia
 • Meest bekeken
 • Gastenboek
 • Patiënten & bezoekers
  • Afspraak maken
   • Identiteitsbewijs en BSN
   • Klant Contact Centrum
   • MRSA
   • Spreekuren buitenpoliklinieken
   • Telefoonnummers poliklinieken
   • Voorbereiden afspraak
  • Bezoek en bezoektijden
   • Bereikbaarheid
   • Parkeren, route en openbaar vervoer
  • Behandelingen en aandoeningen
  • Bloedafname
   • Waar en wanneer bloedprikken
   • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
  • Faciliteiten
   • Beatrix Apotheek
   • Beveiliging
   • Gastenservice
   • Kapsalon en pedicure
   • Radio, TV, Bellen en Internet
   • Receptie
   • Stiltecentrum
   • Thuiszorgwinkel Sensire
   • Winkel en bezoekersrestaurant
  • Kosten en vergoeding
   • Correcte financiële afhandeling
   • Medische noodzaak van een behandeling
   • Tarieven/Passantentarieven
   • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
  • Opname, verblijf en nazorg
   • Geestelijke zorg
    • Levensvragen / zingeving
   • Medicatie
   • Medisch maatschappelijk werk
   • Medicijnpaspoort
   • Nazorg en thuiszorg
  • Overzicht medisch specialisten
  • Patiënteninformatie
   • Doof of (zwaar)slechthorend?
   • Fotograferen en filmen
   • Jehova's Getuigen en bloedproducten
   • Klachtenregeling
   • Mijn SKB
   • Orgaan- en weefseldonatie
   • Patiëntenfolders
   • Patiëntenmagazine
   • Persoonsgegevens en medisch dossier
   • Rechten en plichten
   • SKBpas
   • Uw mening
   • Wel of niet reanimeren
  • Poliklinieken en spreekuren
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Gipskamer
   • Lactatiekundige
   • Maag, Darm, Lever (MDL)
   • Beatrix Apotheek
   • Wondzorg
   • Palliatieve zorg
   • SportmedX
   • Radiologie
   • Kinderdiabetes
   • Reumatologie
   • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
   • Kaakchirurgie
   • Spataderpolikliniek
   • Medische psychologie
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Plastische en reconstructieve chirurgie
   • Stomazorg
    • Soorten darmstoma's
    • U krijgt een stoma
    • Ontslag en nazorg
    • Praktische informatie
    • Contact
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, spreekuur
   • Longgeneeskunde
   • KNO, dagcentrum voor kinderen
   • Kinderlongverpleegkundige
   • Overgewicht
   • Kindergeneeskunde
   • Hand- en polschirurgie
   • Urologie
   • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
   • Interne geneeskunde
   • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
   • Fysiotherapie
   • Orthopedie
   • Longrevalidatie
   • Optometrie
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Orthoptie
   • Revalidatie, polikliniek
   • Ergotherapie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Hartrevalidatie
   • Chirurgie
   • Huidtherapie
   • Vulvapoli
   • Continentiezorg
   • Bekkenbodemspreekuur
   • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
   • Rookstoppoli
   • Slaapcentrum
   • CVA, spreekuur
   • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
   • Epilepsiespreekuur
   • Overzicht poliklinieken en spreekuren
   • Pijnpolikliniek
   • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
   • Diabetespolikliniek
   • Cardiologie, polikliniek
   • Röntgen (MBT), polikliniek
   • Dermatologie
   • Gynaecologie en Verloskunde
   • Hartfalenpolikliniek
  • Specialismen en afdelingen
   • Apotheek
   • Oncologie
   • Maag, Darm, Lever (MDL)
   • Acute zorg (Centrum Acute Zorg)
   • Intensivisten
   • nieuwspecialisme_129
   • Lactatiekundige
   • Verloskunde
   • Klinische Fysica
   • Pijnbestrijding
   • nieuwspecialisme_114
   • Sportgeneeskunde
   • nieuwspecialisme_113
   • Wondzorg
   • Pijnservice
   • Medische psychologie
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Reumatologie
   • Dialysecentrum
   • OperatiekamerComplex (OK)
   • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Gynaecologie
   • Ergotherapie
   • Fysiotherapie
   • Pathologie
   • Revalidatiegeneeskunde
   • Urologie
   • Huidtherapie
   • Kanker (oncologie)
   • Radiologie
   • Continentiezorg
   • Slaapcentrum
   • Functieafdeling
   • Spoedeisende Hulp (SEH)
   • Ziekenhuisapotheek
   • Chirurgie
   • Interne geneeskunde
   • Kindergeneeskunde
   • Nucleaire geneeskunde
   • Dermatologie
   • Oogheelkunde
    • Onderzoeken
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Trombosedienst
   • Orthopedie
   • Travel Health Clinic
   • Longgeneeskunde
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Neurologie
   • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
   • Orthopedagogiek
   • Anesthesiologie
    • Anesthesietechnieken
    • Extra informatie
   • Cardiologie
    • Nieuws
   • Geestelijke zorg
    • Werkgroep Levensvragen
   • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
  • Verpleegafdelingen
   • Ziekenhuis Stroke Unit
   • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
   • IC/CC Intensive care/cardio care
   • E1 Dagbehandelingcentrum
   • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
   • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
   • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
   • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
   • Kind-tiener
  • Wachttijden
 • Over het SKB
  • Cliëntenraad
   • Samenstelling en taken
   • Speerpunten
  • Kwaliteit en veiligheid van zorg
   • Keurmerken
   • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
   • Patiëntveiligheid
   • Prestatieindicatoren
   • Patiënttevredenheid
   • Sterftecijfer
  • Organisatie
   • Exposities / Kunst
   • Facilitair bedrijf
   • Gastvrij SKB
   • Jaardocumenten
   • Medisch specialisten
   • Missie en visie
   • Raad van Toezicht
   • Sponsoring
   • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
  • Samenwerkingsverbanden
   • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
   • Netwerk dementie Oost Achterhoek
   • Convenant MS ketenzorg
  • Stichting Vrienden
   • Gerealiseerde projecten
   • Lopende projecten
   • Projecten uitgelicht
   • Steun de Vrienden
   • Sponsoren van de Vrienden
  • Nieuws uit het SKB
   • SKBeeld
   • Nieuwsarchief
 • Werken & leren
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Opleiding
   • Huisvesting
   • Interne opleidingen
   • Specifieke opleidingen OK-complex
   • Stage
  • Solliciteren
  • Vacatures
   • Vacatures
  • Vrijwilligerswerk
 • Zorgverleners home
  • Huisartsen
   • Laboratorium
    • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
    • Bestelformulier POCT
    • Handleiding prikker Safe-T
    • Handleiding urine Urisys
    • Handleiding glucose Performa
    • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
    • Labonderzoeken
   • Trombosedienst
    • LESA-richtlijnen
    • Handleidingen doseerkalender
    • Cumarine, behandeling met
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
    • Lijst van afkortingen
    • Contact bij vragen
   • Radiologie
    • Aanvragen radiologisch onderzoek
    • Realisatie en uitslag van onderzoek
    • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
   • Functieonderzoek
    • Aanvragen van functieonderzoek
    • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
    • Type eerste lijn functieonderzoek
   • Medisch specialismen
    • Anesthesiologie
    • Cardiologie
    • Chirurgie
    • Dermatologie
    • Gynaecologie/Obstetrie
    • Interne Geneeskunde
    • Intensive Care
    • Kindergeneeskunde
    • Klinische Chemie
    • Klinische Fysica
    • Klinische Geriatrie
    • Klinische Psychologie
    • KNO
    • Longgeneeskunde
    • Microbiologie
    • MKA-chirurgie
    • Neurologie
    • Nucleaire Geneeskunde
    • Oogheelkunde
    • Orthopedagogiek
    • Orthopedische Chirurgie
    • Pathologie
    • Plastische Chirurgie
    • Radiologie
    • Radiotherapie
    • Reumatologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Spoed Eisende Hulp
    • Sportgeneeskunde
    • Urologie
    • Ziekenhuisapotheek
   • Service & Diensten
    • Stikstoflevering
    • Inleveren gebruikte naalden
    • Materialen
    • Vergaderruimtes
   • Scholingen & Symposia
    • Presentaties scholingen & symposia
    • Organisatie huisartsenscholingen
    • Scholingen POH & Praktijkassistentes
    • Presentaties symposium borstvoeding
   • MRSA-richtlijn
   • Ketenzorg & transmurale afspraken
    • Bloedtransfusie thuis
    • Cardiovasculair Risico Management
    • COPD
    • CVA-zorg
    • Dementienetwerk
    • Diabetes
    • Palliatieve zorg
    • Palliatief Advies Team (PAT)
    • Sociale pediatrie
    • Wondzorg en decubitus
    • Richtlijnen en brochures
   • Vragen & problemen rond ICT communicatie
   • ZorgDomein
    • Algemene informatie
    • Contact
   • Huisartsennieuwsbrief
    • Huisartsennieuwsbrief (2017)
    • Archief huisartsennieuwsbrief
    • Actuele huisartsennieuwsbrief 2018
   • Contact
    • Relatiebeheer Huisartsen
  • Tandartsen
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, medicijnveranderingen
    • Cumarine, beleid bij bloedingen
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
    • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
    • TAR of LMWH, behandeling met
  • Ouderengeneeskunde
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • TAR of LMWH, patiënt stopt
  • Apothekers (LESA-richtlijnen)
   • Algemene gegevens
   • Contact bij vragen
   • Lijst van afkortingen
   • Cumarine, behandeling met
   • Cumarine, patiënt is ingesteld
   • Cumarine, patiënt stopt
   • TAR of LMWH, behandeling met
   • Trombosezorg
 • Nieuws
 • Richtlijnen
 • Scholingen en symposia
 • Kanker (oncologie)
  • De behandeling van kanker
   • Chemotherapie
   • Hormoontherapie
   • Radiotherapie
   • Immunotherapie
   • Palliatieve zorg
  • Behandelteam aanvullende behandelingen
   • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
  • Psychosociale zorg
  • Acute leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Borstkanker
   • Behandelteam borstkanker
   • Onderzoek naar borstkanker
   • Behandeling van borstkanker
  • Chronische leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Darmkanker
   • Behandelteam
   • Onderzoeken
   • Behandelingen
   • Ziekenhuisopname
   • Psychosociale zorg
   • Patiënteninformatie
  • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandeling
   • Operatie
  • Longkanker
   • Behandelteam
   • Vormen van longkanker
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek en uitslag
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Melanoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
   • Zorgpad Melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Prostaatkanker
   • Behandelteam
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Interessante websites
 • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
  • Bloed
  • Lichaamsvochten
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
  • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
  • Technologie
  • Onderzoeken
   • Algemeen klinisch onderzoek
   • Hematologisch onderzoek
   • Bloedstollingsonderzoek
   • Bloedtransfusie
   • Urineonderzoek
   • Immunologisch onderzoek
   • Endocrinologisch onderzoek
   • Speciale scheidingstechnieken
   • Beenmergonderzoek
   • DNA diagnostiek
  • Trombosedienst
  • Belangrijke websites
  • Veelgestelde vragen
 • Slaapcentrum
 • Stichting Vrienden
 • Oogheelkunde
 • Pijnbestrijding
  • Misselijkheid en braken
  • Wat is pijn
  • Soorten pijn
   • Complexe pijn
   • Pijn op de SEH
   • Pijn bij kanker
   • Pijn na de operatie
   • Pijn bij kinderen
   • Pijn bij ouderen
  • Patiënteninformatie
   • Fentanyl neusspray
   • PCA pomp
   • Easypump
   • Pijnmeting
  • Pijnbestrijding bij u thuis
 • Spataderpoli SKB
  • Behandelmethoden spataderen
   • ClariVein behandeling
   • Chirugische behandeling
   • VNUS
 • Navigatie
  • Patienten & Besucher
   • Specialismen/afdelingen
   • Termin vereinbaren
    • Vorbereitung des Termins
    • MRSA
    • Fachärzte, Übersicht
    • Personalausweis
   • Adressen & Erreichbarkeit
    • Route
    • Parken
    • Öffentlicher Verkehr
   • Kontakt mit dem Patient
    • Besuchzeiten
   • Service im SKB
    • Gästeservice
    • Rezeption
    • Sicherheit
    • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
    • Frisör und Pediküre
    • Radio/Fernsehen/Telefon
    • Telefonieren mit dem Handy
    • Wifi/Internetzugang
    • Raum der Stille
    • Apotheke “Beatrix”
    • Heimpflegeladen
   • Blutabnahme
    • Wann und Wo – Blutabnahme
    • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
   • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
    • Gemengte Pflege
    • Geistliche Sorge
    • Sozialdienst
    • Behandlungspfad
    • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
    • Nachsorge/Hauspflege
    • Rezept für Medikamente
    • Fachkündiges Personal
   • Specialismen/afdelingen
    • Neuespezialisierungen_114
    • Sportheilkunde
    • Neuespezialisierungen_113
    • Wundpflege
    • Schmerzservice
    • Ärztliche Psychologie
    • Kosmetische Chirurgie
    • Rheumatologie
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Kinderphysiotherapie
    • Dialysezentrum
    • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
    • Operationszimmer
    • Labor
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Ergotherapie
    • Physiotherapie
    • Pathologie
    • Rehabilitative Medizin
    • Urologie
    • Hauttherapie
    • Onkologie (Krebs)
    • Röntgenabteilung
     • Untersuchen
    • Untersuchen
    • Schlafzentrum
    • Funktionsabteilung
    • Notfallversorgung
    • Krankenhausapotheke
    • Chirurgie
    • Interne Medizin
    • Kindermedizin
    • Nuklearmedizin
    • Dermathologie
    • Augenheilkunde
     • Untersuchen
    • Neonatologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Thrombosedienst
    • Orthopädie
    • Travel Health Clinic
    • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
    • Pneumologie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Neurologie
    • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
    • Heilpädagogik
    • Anästhesiologie
     • Anästhesietechniken
     • Extra Information
    • Kardiologie
     • Neuigkeiten
   • Poliklinken / Sprechstunde(n)
    • Schmerzlindernde Pflege
    • Sportmedx (?)
    • Kinderdiabetes
    • Rheumatologie
    • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
    • Kieferchirurgie
    • Poliklinik für Krampfadern
    • Poliklinik für Wundheilung
    • Medizinische Psychologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Plastische und rekonstruktive Psychologie
    • Stomabehandlung
    • Übergangssprechstunden
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, Sprechstunde
    • Lungenmedizin
    • Tageszentrum für Kinder
    • Kinderlungenarzt
    • Übergewicht
    • Kindermedizin
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Urologie
    • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
    • Interne Medizin
    • Oralchirurgie
    • Physiotherapie
    • Orthopädie
    • Lungenreha
    • Optometrie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Hände-Sprechstunde
    • Orthoptist
    • Reha, Poliklinik
    • Ergotherapie
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Herzreha
    • Chirurgie
    • Hauttherapie
    • Vulva(poli)
    • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
    • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
    • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
    • Rauchfrei-Polikliniken
    • Schlafzentrum
    • CVA, Sprechstunden
    • Parkinson, Sprechstunde
    • Epilepsiesprechstunde
    • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
    • Schmerzpoliklinik
    • Diabetespoliklinik
    • Kardiologie, poliklinik
    • Röntgen (MBT) Poliklinik
    • Dermathologie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Poliklinik für Herzversagen
   • Pflegeabteilung
    • Krankenhaus für Schlaganfälle
    • Frauen-Kind-Einheit
    • Intensive Care / Cardio Care
    • Tagesbehandlungszentrum
    • Pflegeabteilung Chirurgie
    • Tagesbehandlung Interne Medizin
    • Kombiniere Pflegeabteilungen
    • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
    • Kind-Teenager
   • Behandlung / Erkrankung
    • Schmerzbehandlung
   • Patienteninformationen
    • Organ- und Gewebespende
    • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
    • Patientenidentifikation
    • Reanimation – ja oder nein?
    • Gesundheitsportal
   • Rechte und Pflichten
    • Angaben zur Person
    • Medizinische Akte
    • Pflegedokumentation
    • Beschwerderegelung
   • Meiner Meinung
   • Wartezeiten
  • Arbeiten & Lernen
   • Jobangebote
    • Jobangebote
   • Bewerben
    • Bewerbungsprozess
   • Arbeitsbedingungen
    • Personalsvereinigung Vitalis
   • Schulung / Ausbildung
    • Radiodiagnostisches Labor
    • Labor für Herzfunktionen
    • KNF Labor
    • Duale HBO-Krankenpflege
    • Operationsassistent
    • Anästhesie-Assistent
    • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
   • Freiwillige
   • Praktikum
    • Praktikumsplätze
    • Unterbringung
  • Über SKB
   • Motto und Sichtweise
   • Organisation
    • Facility-Abteilung
     • Gebäudereinigung und Logistik
   • Sponsoren
   • Aufsichtsrat
   • Qualität und Sicherheit
    • Patientensicherheit
    • Leistungsindikatoren
    • Patientenzufriedenheit
   • Gütezeichen
    • NIAZ
    • CCKL
    • Smiley
    • TopZorg
    • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
   • Gastfreundliches SKB
   • Jahresdokumente
   • Neues aus dem SKB
    • Pressemitteilung
    • Archivierte Pressemitteilungen
    • SKBild
   • Kundenrat
    • Zusamenstellung und Aufgaben
    • Schwerpunkte
    • Ausarbeitung der Schwerpunkte
   • Stiftung Vrienden
    • Empfehlungskomitee
    • Neue Projekte
    • Realisierte Projekte
    • Sponsoren
    • Neuigkeiten
   • Achterhoekse Initiative Kettensorge
    • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
    • Abkommen MS Kettenpflege
   • Kunstausstellungen
    • Momentane Kunstausstellungen
   • SKB und Soziale Medien
 • Nieuws
 • Footer
 • Pflegepersonal
  • Pflegepersonal Home
   • Hausärzte
    • Labor
     • LESA-Richtlinien
    • Anleitung Dosierungskalender
     • Algemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • Anmeldeformular
    • Radiologie
    • Funktionsuntersuchung
    • Medizinische Spezialisierungen
     • Kontaktdaten
     • Huisartsenlijn
     • Gesichterbuch
    • Service & Dienstleistungen
     • Stickstofflieferung
     • Abgabe benutzter Nadeln
     • Materialien
     • Konferenzräume
    • Schulungen
     • Präsentation Sandwischkurse
     • Planung Schulungen 2013
     • Organisation Hausarztschulungen
    • MRSA-Richtlinien
    • Kettenpflege & Transmurale Pflege
     • Diabetespoliklinik
     • COPD
     • Bluttransfusion zu Haus
     • Wundversorgung und Dekubitus
     • Zusammenarbeit SEH-HAP
     • CVA-Pflege
     • Demenznetzwerk
     • Palliative Pflege
     • Pallitatives Avis (Ratschlag) Team
    • Pflegedomäne, Pflegeportal und sonstiges ICT
     • Termine ZorgDomein
     • ZorgDomein Neuigkeiten
     • Arbeitsgruppen ZorgDomein
     • Melden technischer Probleme
     • An- und abmelden von Accounts
    • Newsletter des Hausarztes
     • Aktueller Newsletter (2014)
     • Archiv der Newsletter
    • Strategische Überlegungen des Hausarztes
     • Protokolle
     • Kalender
     • Jahresplanung
    • Kontakt
   • Zahnärzte
    • Trombosepflege (LESA-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, medizinische Veränderungen
     • Cumarine, Hinweis bei Blutungen
     • Cumarine, Hinweis bei Behandlungen des Zaharztes
     • Cumarine, Hinweis bei (chirurgischen) Eingriffen des Kieferchirurgs
     • Cumarina, Hinweis bei Behandlung eines Mundhygienistes
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Die klinische Geriatrie
    • Trombosepfege (Lesa-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
     • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Medikament wird abgesetzt
   • Apotheker
    • Allgemeine Daten
    • Kontaktaufnahme bei Fragen
    • Liste von Abkürzungen
    • Cumarine, Behandlung mit
    • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
    • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
    • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Neuigkeiten
   • Richtlinien
 • Aufsichtsrat (Informationen auf dieser Seite sind nicht öffentlich)
  • Allgemeine Informationen
  • Informationen über / für den Aufsichtsrat
  • Reglementen
  • Prüfungskommission
  • Qualität der Kommission
  • Warte- und Zugangszeiten
  • Newsletter des Hausarztes
  • Sitzungen 2013
  • Sitzungen 2014
 • Subsites
  • Onkologie
   • Brustkrebs
    • Behandlungsteam
    • Abweichungen in der Brust
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
    • Nachuntersuchung
    • Psychosoziale Pflege
   • Darmkrebs
    • Behandlungsteam
    • Untersuchen
    • Behandlung
    • Krankenhausaufnahme
    • Psychosoziale Pflege
    • Patienteninformationen
   • Gebärmutter-Halskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Gebärmutter-Halskrebs (gynaecologische kanker)
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Eierstockkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
   • Schamlippenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Hauskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Melanom (Hautkrebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Hautkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lungenkrebs
    • Behandlungsteam
    • Formen von Lungenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung und Ergebnis
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Prostata-Krebs
    • Behandlungsteam
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Akute Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Chronische Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Das Plasmotyzom (hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behhandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Non-Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung / Erkrankung
   • Zusatzbehandlungen
    • Chemotherapie
    • Hormontherapie
    • Radiotherapie
    • Immuntherapie
    • Palliative Pflege
   • Interessante Websites
  • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Blut
   • Körperflüssigkeiten
   • Qualität
   • Sicherheit
   • Geschichte der Laboruntersuchungen
   • Top 5 Laboruntersuche
   • Technologie
   • Untersuchen
    • Allgemeine Klinische Untersuchung
    • Hämatologische Untersuchung
    • Blutgerinnungsuntersuchung
    • Bluttransfusion
    • Urinprobe
    • Immunologische Untersuchungen
    • Endokrinologische Untersuchungen
    • Spezielle Trennungsmethoden
    • Beinmarkuntersuchung
    • DNA Diagnostik
   • Trombosedienst
   • Wichtige Websites
   • Häufig gestellte Fragen
  • Schlafzentrum
  • Stiftung Freunde
  • Augenmedizin
  • Schmertzdienst
   • Übelkeit und Erbrechen
   • Was ist Schmerz
   • Verschiedene Arten Schmerz
    • Komplexer / Vielseitiger Schmerz
    • Schmerzen beim Notfall
    • Schmerzen bei Krebs
    • Schmerzen nach Operation
    • Schmerzen bei Kindern
    • Schmerzen bei Älteren
   • Patienteninformationen
    • Fetanyl Neusspray
    • PCA Pumpe
    • Easypump
    • Schmerzmessung
   • Schmerzservice am Haus
  • Krampfaderpoliklik SKB
   • Behandlungsmethoden Krampfadern
    • ClariVein Behandlung
    • Chirurgische Behandlung
    • VNUS
 • Kontakt
 • Freie Themen
 • Home
 • Blog
  • Im SKB
  • SKB4Gambia
  • Informativ
 • Direkt zum
  • Stellenangebote
   • Hausärzte
 • Patienten & Besucher
  • Specialismen/afdelingen
  • Termin vereinbaren
   • Vorbereitung des Termins
   • MRSA
   • Fachärzte, Übersicht
   • Personalausweis
  • Adressen & Erreichbarkeit
   • Route
   • Parken
   • Öffentlicher Verkehr
  • Kontakt mit dem Patient
   • Besuchzeiten
  • Service im SKB
   • Gästeservice
   • Rezeption
   • Sicherheit
   • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
   • Frisör und Pediküre
   • Radio/Fernsehen/Telefon
   • Telefonieren mit dem Handy
   • Wifi/Internetzugang
   • Raum der Stille
   • Apotheke “Beatrix”
   • Heimpflegeladen
  • Blutabnahme
   • Wann und Wo – Blutabnahme
   • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
  • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
   • Gemengte Pflege
   • Geistliche Sorge
   • Sozialdienst
   • Behandlungspfad
   • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
   • Nachsorge/Hauspflege
   • Rezept für Medikamente
   • Fachkündiges Personal
  • Specialismen/afdelingen
   • Neuespezialisierungen_114
   • Sportheilkunde
   • Neuespezialisierungen_113
   • Wundpflege
   • Schmerzservice
   • Ärztliche Psychologie
   • Kosmetische Chirurgie
   • Rheumatologie
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Kinderphysiotherapie
   • Dialysezentrum
   • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Operationszimmer
   • Labor
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Ergotherapie
   • Physiotherapie
   • Pathologie
   • Rehabilitative Medizin
   • Urologie
   • Hauttherapie
   • Onkologie (Krebs)
   • Röntgenabteilung
    • Untersuchen
   • Untersuchen
   • Schlafzentrum
   • Funktionsabteilung
   • Notfallversorgung
   • Krankenhausapotheke
   • Chirurgie
   • Interne Medizin
   • Kindermedizin
   • Nuklearmedizin
   • Dermathologie
   • Augenheilkunde
    • Untersuchen
   • Neonatologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Thrombosedienst
   • Orthopädie
   • Travel Health Clinic
   • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
   • Pneumologie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Neurologie
   • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
   • Heilpädagogik
   • Anästhesiologie
    • Anästhesietechniken
    • Extra Information
   • Kardiologie
    • Neuigkeiten
  • Poliklinken / Sprechstunde(n)
   • Schmerzlindernde Pflege
   • Sportmedx (?)
   • Kinderdiabetes
   • Rheumatologie
   • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
   • Kieferchirurgie
   • Poliklinik für Krampfadern
   • Poliklinik für Wundheilung
   • Medizinische Psychologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Plastische und rekonstruktive Psychologie
   • Stomabehandlung
   • Übergangssprechstunden
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, Sprechstunde
   • Lungenmedizin
   • Tageszentrum für Kinder
   • Kinderlungenarzt
   • Übergewicht
   • Kindermedizin
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Urologie
   • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
   • Interne Medizin
   • Oralchirurgie
   • Physiotherapie
   • Orthopädie
   • Lungenreha
   • Optometrie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Hände-Sprechstunde
   • Orthoptist
   • Reha, Poliklinik
   • Ergotherapie
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Herzreha
   • Chirurgie
   • Hauttherapie
   • Vulva(poli)
   • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
   • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
   • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
   • Rauchfrei-Polikliniken
   • Schlafzentrum
   • CVA, Sprechstunden
   • Parkinson, Sprechstunde
   • Epilepsiesprechstunde
   • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
   • Schmerzpoliklinik
   • Diabetespoliklinik
   • Kardiologie, poliklinik
   • Röntgen (MBT) Poliklinik
   • Dermathologie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Poliklinik für Herzversagen
  • Pflegeabteilung
   • Krankenhaus für Schlaganfälle
   • Frauen-Kind-Einheit
   • Intensive Care / Cardio Care
   • Tagesbehandlungszentrum
   • Pflegeabteilung Chirurgie
   • Tagesbehandlung Interne Medizin
   • Kombiniere Pflegeabteilungen
   • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
   • Kind-Teenager
  • Behandlung / Erkrankung
   • Schmerzbehandlung
  • Patienteninformationen
   • Organ- und Gewebespende
   • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
   • Patientenidentifikation
   • Reanimation – ja oder nein?
   • Gesundheitsportal
  • Rechte und Pflichten
   • Angaben zur Person
   • Medizinische Akte
   • Pflegedokumentation
   • Beschwerderegelung
  • Meiner Meinung
  • Wartezeiten
 • Arbeiten & Lernen
  • Jobangebote
   • Jobangebote
  • Bewerben
   • Bewerbungsprozess
  • Arbeitsbedingungen
   • Personalsvereinigung Vitalis
  • Schulung / Ausbildung
   • Radiodiagnostisches Labor
   • Labor für Herzfunktionen
   • KNF Labor
   • Duale HBO-Krankenpflege
   • Operationsassistent
   • Anästhesie-Assistent
   • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
  • Freiwillige
  • Praktikum
   • Praktikumsplätze
   • Unterbringung
 • Über SKB
  • Motto und Sichtweise
  • Organisation
   • Facility-Abteilung
    • Gebäudereinigung und Logistik
  • Sponsoren
  • Aufsichtsrat
  • Qualität und Sicherheit
   • Patientensicherheit
   • Leistungsindikatoren
   • Patientenzufriedenheit
  • Gütezeichen
   • NIAZ
   • CCKL
   • Smiley
   • TopZorg
   • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
  • Gastfreundliches SKB
  • Jahresdokumente
  • Neues aus dem SKB
   • Pressemitteilung
   • Archivierte Pressemitteilungen
   • SKBild
  • Kundenrat
   • Zusamenstellung und Aufgaben
   • Schwerpunkte
   • Ausarbeitung der Schwerpunkte
  • Stiftung Vrienden
   • Empfehlungskomitee
   • Neue Projekte
   • Realisierte Projekte
   • Sponsoren
   • Neuigkeiten
  • Achterhoekse Initiative Kettensorge
   • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
   • Abkommen MS Kettenpflege
  • Kunstausstellungen
   • Momentane Kunstausstellungen
  • SKB und Soziale Medien
 • Stellenangebote
  • Hausärzte

‹ Terug

RSS icon Actueel
01 mei 2018

Gratis risicotesten tijdens de Dag van de Beroerte bij de Pronsweide in Winterswijk

Dinsdag 8 mei 2018 is het de Europese Dag van de Beroerte. Santiz locatie Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) organiseren die dag van 9.30 to..


13 apr 2018

Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Santiz heeft de heer B. (Bijar) Altalabani benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hij volgt hiermee Bert Kleinlugtenbeld op. Samen met voorzitter Raad van Bestuur, Chrit van..


Blog icon Blog
Wondzorg 2.0 met SmartGlass
09-05-2018

Wondzorg 2.0 met SmartGlass

Dit kan nu met de smart glass, een kleine draagbare computer in de vorm van een bril. “In het ziekenhuis gebruiken we de bril als hulpmiddel om te ondersteunen bij wondzorg. Zo kunnen we vanuit het ziekenhuis...

SKB beste ziekenhuis volgens Elsevier 2017
30-11-2017

SKB beste ziekenhuis volgens Elsevier 2017

Santiz, locatie Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), is vandaag door weekblad Elsevier uitgeroepen tot het beste ziekenhuis in Nederland. De locatie Slingeland Ziekenhuis scoort ook goed met een plek in de kopgroep...

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
ontwikkeling en realisatie: HPU internet services