• Home
 • Print
 • contact
 • Blog
 • Zorgverlenerslogin
Goed, veilig en gastvrij
 • Navigatie
  • Patiënten & bezoekers
   • Afspraak maken
    • Voorbereiden afspraak
    • MRSA
    • Telefoonnummers poliklinieken
    • Medisch specialisten, overzicht
    • Identiteitsbewijs en BSN
   • Adressen & bereikbaarheid
    • Route
    • Parkeren
    • Openbaar vervoer
    • Spreekuren buitenpoliklinieken
   • Contact met de patiënt
    • Mobiel bellen in het SKB
    • Bezoek en bezoektijden
    • Fotograferen en filmen
   • Service in het SKB
    • Gastenservice
    • Receptie
    • Beveiliging
    • Winkel en restaurant Het Kwartier
    • Kapsalon en pedicure
    • Radio/Televisie/Telefoon
    • Mobiel bellen
    • Wifi/internettoegang
    • Stiltecentrum
    • Beatrix Apotheek
    • Thuiszorgwinkel Sensire
    • Verhuur van rolstoelen
   • Bloedafname
    • Waar en wanneer bloedprikken
    • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
   • Diagnostiek & Onderzoek
    • Laboratorium
    • Radiologie/Röntgen
    • Functieonderzoek
     • Meiner Meinung
    • Nucleaire Geneeskunde
   • Opname, verblijf, nazorg
    • Behandelteam (hoofdbehandelaar)
    • Gemengd verplegen
    • Geestelijke zorg
     • Levensvragen / zingeving
    • Werkgroep Levensvragen
    • Medisch maatschappelijk werk
    • Zorgpaden
    • Nazorg/thuiszorg
    • Medicatie
    • Medicijnpaspoort
    • Verpleegkundig specialisten
   • Specialismen/afdelingen
    • Intensivisten
    • nieuwspecialisme_129
    • Lactatiekundige
    • Verloskunde
    • Klinische Fysica
    • Pijnbestrijding
    • nieuwspecialisme_114
    • Sportgeneeskunde
    • nieuwspecialisme_113
    • Wondzorg
    • Pijnservice
    • Medische psychologie
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Reumatologie
    • Hand- en polschirurgie
    • Dialysecentrum
    • OperatiekamerComplex (OK)
    • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Gynaecologie
    • Ergotherapie
    • Fysiotherapie
    • Pathologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Urologie
    • Huidtherapie
    • Kanker (oncologie)
    • Radiologie
    • Continentiezorg
    • Slaapcentrum
    • Functieafdeling
    • Spoedeisende Hulp (SEH)
    • Ziekenhuisapotheek
    • Chirurgie
    • Interne geneeskunde
    • Kindergeneeskunde
    • Nucleaire geneeskunde
    • Dermatologie
    • Oogheelkunde
     • Onderzoeken
    • Neonatologie
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Trombosedienst
    • Orthopedie
    • Travel Health Clinic
    • Plastische, reconstructieve, hand-, polschirurgie
    • Longgeneeskunde
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Neurologie
    • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
    • Orthopedagogiek
    • Anesthesiologie
     • Anesthesietechnieken
     • Extra informatie
    • Cardiologie
     • Nieuws
    • Geestelijke zorg
     • Werkgroep Levensvragen
   • Poliklinieken/spreekuren
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Gipskamer
    • Lactatiekundige
    • Palliatieve zorg
    • SportmedX
    • Radiologie
    • Kinderdiabetes
    • Reumatologie
    • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
    • Kaakchirurgie
    • Spataderpolikliniek
    • Medische psychologie
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Plastische en reconstructieve chirurgie
    • Stomazorg
     • Soorten darmstoma's
     • U krijgt een stoma
     • Ontslag en nazorg
     • Praktische informatie
     • Contact
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, spreekuur
    • Longgeneeskunde
    • KNO, dagcentrum voor kinderen
    • Kinderlongverpleegkundige
    • Overgewicht
    • Kindergeneeskunde
    • Hand- en polschirurgie
    • Urologie
    • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
    • Interne geneeskunde
    • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
    • Fysiotherapie
    • Orthopedie
    • Longrevalidatie
    • Optometrie
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Orthoptie
    • Revalidatie, polikliniek
    • Ergotherapie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Hartrevalidatie
    • Chirurgie
    • Huidtherapie
    • Vulvapoli
    • Continentiezorg, spreekuur
    • Urgy-spreekuur
    • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
    • Rookstoppoli
    • Slaapcentrum
    • CVA, spreekuur
    • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
    • Epilepsiespreekuur
    • Overzicht poliklinieken en spreekuren
    • Pijnpolikliniek
    • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
    • Diabetespolikliniek
    • Cardiologie, polikliniek
    • Röntgen (MBT), polikliniek
    • Dermatologie
    • Gynaecologie en Verloskunde
    • Hartfalenpolikliniek
   • Verpleegafdelingen
    • Ziekenhuis Stroke Unit
    • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
    • IC/CC Intensive care/cardio care
    • E1 Dagbehandelingcentrum
    • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
    • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
    • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
    • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
    • Kind-tiener
   • Behandeling/aandoening
    • Pijnbehandeling
    • Zorgpaden
   • Patiënteninformatie
    • Patiëntenfolders
    • Doof of (zwaar)slechthorend?
    • Instructiefilms fysiotherapie
    • Jehova's Getuigen en bloedproducten
    • Orgaan- en weefseldonatie
    • Patiëntenmagazine
    • Patiëntenverenigingen
    • Mijn SKB
    • SKBpas
    • Wel of niet reanimeren
    • Zorgportaal
   • Kosten en vergoeding
    • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
    • Medische noodzaak van een behandeling
    • DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
    • Tarieven/Passantentarieven
    • Correcte financiële afhandeling
   • Rechten en plichten
    • Persoonsgegevens
    • Medisch dossier
    • Verpleegkundig dossier
    • Klachtenregeling
   • Mijn mening
   • Wachttijden
  • Over het SKB
   • Missie en visie
   • Organisatie
    • Facilitair bedrijf
     • Schoonmaak en logistiek
    • Sponsoring
    • Raad van Toezicht
   • Kwaliteit en veiligheid van zorg
    • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
    • Patiëntveiligheid
    • Prestatieindicatoren
    • Patiënttevredenheid
    • Sterftecijfer
   • Keurmerken
    • NIAZ
    • Smiley
    • ISO certificaat
    • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
   • Gastvrij SKB
   • Jaardocumenten
   • Nieuws uit het SKB
    • SKBeeld
    • Nieuwsarchief
   • Cliëntenraad
    • Samenstelling en taken
    • Speerpunten
    • Uitwerking speerpunten
   • Stichting Vrienden
   • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
    • Netwerk dementie Oost Achterhoek
    • Convenant MS ketenzorg
   • Exposities/Kunst
    • Huidige exposities
   • SKB op Social Media
   • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
  • Werken & leren
   • Vacatures
    • Vacatures
   • Solliciteren
    • Sollicatieprocedure
   • Arbeidsvoorwaarden
    • Personeelsvereniging Vitalis
   • Opleidingen
    • Radiodiagnostisch laborant
    • Hartfunctielaborant
    • KNF laborant
    • Verpleegkundige vervolgopleidingen
   • Specifieke opleidingen OK-complex
    • Opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker
    • Werken als operatieassistent
    • Werken als anesthesiemedewerker
   • Vrijwilligerswerk
   • Stage
    • Huisvesting
 • Nieuws
 • Footer
 • Zorgverleners
  • Zorgverleners home
   • Huisartsen
    • Laboratorium
     • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
     • Bestelformulier POCT
     • Handleiding prikker Safe-T
     • Handleiding urine Urisys
     • Handleiding glucose Performa
     • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
     • Labonderzoeken
    • Trombosedienst
     • LESA-richtlijnen
     • Handleidingen doseerkalender
     • Cumarine, behandeling met
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
     • Lijst van afkortingen
     • Contact bij vragen
    • Radiologie
     • Aanvragen radiologisch onderzoek
     • Realisatie en uitslag van onderzoek
     • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
    • Functieonderzoek
     • Aanvragen van functieonderzoek
     • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
     • Type eerste lijn functieonderzoek
    • Medisch specialismen
     • Anaesthesie
     • Cardiologie
     • Chirurgie
     • Dermatologie
     • Gynaecologie/Obstetrie
     • Interne Geneeskunde
     • Intensive Care
     • Kindergeneeskunde
     • Klinische Chemie
     • Klinische Fysica
     • Klinische Geriatrie
     • Klinische Psychologie
     • KNO
     • Longgeneeskunde
     • Microbiologie
     • MKA-chirurgie
     • Neurologie
     • Nucleaire Geneeskunde
     • Oogheelkunde
     • Orthopedagogiek
     • Orthopedische Chirurgie
     • Pathologie
     • Plastische Chirurgie
     • Radiologie
     • Radiotherapie
     • Reumatologie
     • Revalidatiegeneeskunde
     • Spoed Eisende Hulp
     • Sportgeneeskunde
     • Urologie
     • Ziekenhuisapotheek
    • Service & Diensten
     • Stikstoflevering
     • Inleveren gebruikte naalden
     • Materialen
     • Vergaderruimtes
    • Scholingen & Symposia
     • Presentaties scholingen & symposia
     • Organisatie huisartsenscholingen
     • Scholingen POH & Praktijkassistentes
     • Presentaties symposium borstvoeding
    • MRSA-richtlijn
    • Ketenzorg & transmurale afspraken
     • Bloedtransfusie thuis
     • Cardiovasculair Risico Management
     • COPD
     • CVA-zorg
     • Dementienetwerk
     • Diabetes
     • Palliatieve zorg
     • Palliatief Advies Team (PAT)
     • Sociale pediatrie
     • Wondzorg en decubitus
     • Richtlijnen en brochures
    • Vragen & problemen rond ICT communicatie
    • ZorgDomein
     • Algemene informatie
     • Contact
    • Huisartsennieuwsbrief
     • Actuele huisartsennieuwsbrief (2016)
     • Archief huisartsennieuwsbrief
    • Contact
     • Relatiebeheer Huisartsen
   • Tandartsen
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, medicijnveranderingen
     • Cumarine, beleid bij bloedingen
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
     • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
     • TAR of LMWH, behandeling met
   • Ouderengeneeskunde
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, patiënt is ingesteld
     • Cumarine, patiënt stopt
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • TAR of LMWH, patiënt stopt
   • Apothekers (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • Trombosezorg
  • Nieuws
  • Richtlijnen
  • Scholingen en symposia
 • Raad van Toezicht (de informatie op deze pagina is niet openbaar)
  • Algemene informatie
  • Informatie van/voor RvT
   • Bestuurlijke fusie SKB/SZ
  • Reglementen en Protocollen
  • Auditcommissie
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Huisartsennieuwsbrieven
  • Vergaderingen 2015
  • Vergaderingen 2016
   • 28 januari 2016
   • 4 maart 2016
   • 7 april 2016
   • 26 mei 2016
   • 8 juli 2016
   • 22 september 2016
  • Nieuws
  • Remuneratiecommissie
 • Subsites
  • Kanker (oncologie)
   • De behandeling van kanker
    • Chemotherapie
    • Hormoontherapie
    • Radiotherapie
    • Immunotherapie
    • Palliatieve zorg
   • Behandelteam aanvullende behandelingen
    • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
   • Borstkanker
   • Darmkanker
    • Behandelteam
    • Onderzoeken
    • Behandelingen
    • Ziekenhuisopname
    • Psychosociale zorg
    • Patiënteninformatie
   • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Operatie
   • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Melanoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Zorgpad Melanoom
   • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Longkanker
    • Behandelteam
    • Vormen van longkanker
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek en uitslag
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Prostaatkanker
    • Behandelteam
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Acute leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Chronische leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Interessante websites
  • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Bloed
   • Lichaamsvochten
   • Kwaliteit
   • Veiligheid
   • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
   • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
   • Technologie
   • Onderzoeken
    • Algemeen klinisch onderzoek
    • Hematologisch onderzoek
    • Bloedstollingsonderzoek
    • Bloedtransfusie
    • Urineonderzoek
    • Immunologisch onderzoek
    • Endocrinologisch onderzoek
    • Speciale scheidingstechnieken
    • Beenmergonderzoek
    • DNA diagnostiek
   • Trombosedienst
   • Belangrijke websites
   • Veelgestelde vragen
  • Slaapcentrum
  • Stichting Vrienden
  • Oogheelkunde
  • Pijnbestrijding
   • Misselijkheid en braken
   • Wat is pijn
   • Soorten pijn
    • Complexe pijn
    • Pijn op de SEH
    • Pijn bij kanker
    • Pijn na de operatie
    • Pijn bij kinderen
    • Pijn bij ouderen
   • Patiënteninformatie
    • Fentanyl neusspray
    • PCA pomp
    • Easypump
    • Pijnmeting
   • Pijnbestrijding bij u thuis
  • Spataderpoli SKB
   • Behandelmethoden spataderen
    • ClariVein behandeling
    • Chirugische behandeling
    • VNUS
 • Contact
 • Page
 • Home
 • Blog
  • Een patiënt aan het woord
  • In het SKB
  • Informatief
  • Cliëntenraad
  • SKB4Gambia
 • Meest bekeken
 • Gastenboek
 • Patiënten & bezoekers
  • Afspraak maken
   • Voorbereiden afspraak
   • MRSA
   • Telefoonnummers poliklinieken
   • Medisch specialisten, overzicht
   • Identiteitsbewijs en BSN
  • Adressen & bereikbaarheid
   • Route
   • Parkeren
   • Openbaar vervoer
   • Spreekuren buitenpoliklinieken
  • Contact met de patiënt
   • Mobiel bellen in het SKB
   • Bezoek en bezoektijden
   • Fotograferen en filmen
  • Service in het SKB
   • Gastenservice
   • Receptie
   • Beveiliging
   • Winkel en restaurant Het Kwartier
   • Kapsalon en pedicure
   • Radio/Televisie/Telefoon
   • Mobiel bellen
   • Wifi/internettoegang
   • Stiltecentrum
   • Beatrix Apotheek
   • Thuiszorgwinkel Sensire
   • Verhuur van rolstoelen
  • Bloedafname
   • Waar en wanneer bloedprikken
   • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
  • Diagnostiek & Onderzoek
   • Laboratorium
   • Radiologie/Röntgen
   • Functieonderzoek
    • Meiner Meinung
   • Nucleaire Geneeskunde
  • Opname, verblijf, nazorg
   • Behandelteam (hoofdbehandelaar)
   • Gemengd verplegen
   • Geestelijke zorg
    • Levensvragen / zingeving
   • Werkgroep Levensvragen
   • Medisch maatschappelijk werk
   • Zorgpaden
   • Nazorg/thuiszorg
   • Medicatie
   • Medicijnpaspoort
   • Verpleegkundig specialisten
  • Specialismen/afdelingen
   • Intensivisten
   • nieuwspecialisme_129
   • Lactatiekundige
   • Verloskunde
   • Klinische Fysica
   • Pijnbestrijding
   • nieuwspecialisme_114
   • Sportgeneeskunde
   • nieuwspecialisme_113
   • Wondzorg
   • Pijnservice
   • Medische psychologie
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Reumatologie
   • Hand- en polschirurgie
   • Dialysecentrum
   • OperatiekamerComplex (OK)
   • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Gynaecologie
   • Ergotherapie
   • Fysiotherapie
   • Pathologie
   • Revalidatiegeneeskunde
   • Urologie
   • Huidtherapie
   • Kanker (oncologie)
   • Radiologie
   • Continentiezorg
   • Slaapcentrum
   • Functieafdeling
   • Spoedeisende Hulp (SEH)
   • Ziekenhuisapotheek
   • Chirurgie
   • Interne geneeskunde
   • Kindergeneeskunde
   • Nucleaire geneeskunde
   • Dermatologie
   • Oogheelkunde
    • Onderzoeken
   • Neonatologie
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Trombosedienst
   • Orthopedie
   • Travel Health Clinic
   • Plastische, reconstructieve, hand-, polschirurgie
   • Longgeneeskunde
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Neurologie
   • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
   • Orthopedagogiek
   • Anesthesiologie
    • Anesthesietechnieken
    • Extra informatie
   • Cardiologie
    • Nieuws
   • Geestelijke zorg
    • Werkgroep Levensvragen
  • Poliklinieken/spreekuren
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Gipskamer
   • Lactatiekundige
   • Palliatieve zorg
   • SportmedX
   • Radiologie
   • Kinderdiabetes
   • Reumatologie
   • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
   • Kaakchirurgie
   • Spataderpolikliniek
   • Medische psychologie
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Plastische en reconstructieve chirurgie
   • Stomazorg
    • Soorten darmstoma's
    • U krijgt een stoma
    • Ontslag en nazorg
    • Praktische informatie
    • Contact
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, spreekuur
   • Longgeneeskunde
   • KNO, dagcentrum voor kinderen
   • Kinderlongverpleegkundige
   • Overgewicht
   • Kindergeneeskunde
   • Hand- en polschirurgie
   • Urologie
   • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
   • Interne geneeskunde
   • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
   • Fysiotherapie
   • Orthopedie
   • Longrevalidatie
   • Optometrie
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Orthoptie
   • Revalidatie, polikliniek
   • Ergotherapie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Hartrevalidatie
   • Chirurgie
   • Huidtherapie
   • Vulvapoli
   • Continentiezorg, spreekuur
   • Urgy-spreekuur
   • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
   • Rookstoppoli
   • Slaapcentrum
   • CVA, spreekuur
   • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
   • Epilepsiespreekuur
   • Overzicht poliklinieken en spreekuren
   • Pijnpolikliniek
   • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
   • Diabetespolikliniek
   • Cardiologie, polikliniek
   • Röntgen (MBT), polikliniek
   • Dermatologie
   • Gynaecologie en Verloskunde
   • Hartfalenpolikliniek
  • Verpleegafdelingen
   • Ziekenhuis Stroke Unit
   • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
   • IC/CC Intensive care/cardio care
   • E1 Dagbehandelingcentrum
   • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
   • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
   • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
   • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
   • Kind-tiener
  • Behandeling/aandoening
   • Pijnbehandeling
   • Zorgpaden
  • Patiënteninformatie
   • Patiëntenfolders
   • Doof of (zwaar)slechthorend?
   • Instructiefilms fysiotherapie
   • Jehova's Getuigen en bloedproducten
   • Orgaan- en weefseldonatie
   • Patiëntenmagazine
   • Patiëntenverenigingen
   • Mijn SKB
   • SKBpas
   • Wel of niet reanimeren
   • Zorgportaal
  • Kosten en vergoeding
   • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
   • Medische noodzaak van een behandeling
   • DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
   • Tarieven/Passantentarieven
   • Correcte financiële afhandeling
  • Rechten en plichten
   • Persoonsgegevens
   • Medisch dossier
   • Verpleegkundig dossier
   • Klachtenregeling
  • Mijn mening
  • Wachttijden
 • Over het SKB
  • Missie en visie
  • Organisatie
   • Facilitair bedrijf
    • Schoonmaak en logistiek
   • Sponsoring
   • Raad van Toezicht
  • Kwaliteit en veiligheid van zorg
   • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
   • Patiëntveiligheid
   • Prestatieindicatoren
   • Patiënttevredenheid
   • Sterftecijfer
  • Keurmerken
   • NIAZ
   • Smiley
   • ISO certificaat
   • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
  • Gastvrij SKB
  • Jaardocumenten
  • Nieuws uit het SKB
   • SKBeeld
   • Nieuwsarchief
  • Cliëntenraad
   • Samenstelling en taken
   • Speerpunten
   • Uitwerking speerpunten
  • Stichting Vrienden
  • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
   • Netwerk dementie Oost Achterhoek
   • Convenant MS ketenzorg
  • Exposities/Kunst
   • Huidige exposities
  • SKB op Social Media
  • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
 • Werken & leren
  • Vacatures
   • Vacatures
  • Solliciteren
   • Sollicatieprocedure
  • Arbeidsvoorwaarden
   • Personeelsvereniging Vitalis
  • Opleidingen
   • Radiodiagnostisch laborant
   • Hartfunctielaborant
   • KNF laborant
   • Verpleegkundige vervolgopleidingen
  • Specifieke opleidingen OK-complex
   • Opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker
   • Werken als operatieassistent
   • Werken als anesthesiemedewerker
  • Vrijwilligerswerk
  • Stage
   • Huisvesting
 • Zorgverleners home
  • Huisartsen
   • Laboratorium
    • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
    • Bestelformulier POCT
    • Handleiding prikker Safe-T
    • Handleiding urine Urisys
    • Handleiding glucose Performa
    • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
    • Labonderzoeken
   • Trombosedienst
    • LESA-richtlijnen
    • Handleidingen doseerkalender
    • Cumarine, behandeling met
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
    • Lijst van afkortingen
    • Contact bij vragen
   • Radiologie
    • Aanvragen radiologisch onderzoek
    • Realisatie en uitslag van onderzoek
    • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
   • Functieonderzoek
    • Aanvragen van functieonderzoek
    • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
    • Type eerste lijn functieonderzoek
   • Medisch specialismen
    • Anaesthesie
    • Cardiologie
    • Chirurgie
    • Dermatologie
    • Gynaecologie/Obstetrie
    • Interne Geneeskunde
    • Intensive Care
    • Kindergeneeskunde
    • Klinische Chemie
    • Klinische Fysica
    • Klinische Geriatrie
    • Klinische Psychologie
    • KNO
    • Longgeneeskunde
    • Microbiologie
    • MKA-chirurgie
    • Neurologie
    • Nucleaire Geneeskunde
    • Oogheelkunde
    • Orthopedagogiek
    • Orthopedische Chirurgie
    • Pathologie
    • Plastische Chirurgie
    • Radiologie
    • Radiotherapie
    • Reumatologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Spoed Eisende Hulp
    • Sportgeneeskunde
    • Urologie
    • Ziekenhuisapotheek
   • Service & Diensten
    • Stikstoflevering
    • Inleveren gebruikte naalden
    • Materialen
    • Vergaderruimtes
   • Scholingen & Symposia
    • Presentaties scholingen & symposia
    • Organisatie huisartsenscholingen
    • Scholingen POH & Praktijkassistentes
    • Presentaties symposium borstvoeding
   • MRSA-richtlijn
   • Ketenzorg & transmurale afspraken
    • Bloedtransfusie thuis
    • Cardiovasculair Risico Management
    • COPD
    • CVA-zorg
    • Dementienetwerk
    • Diabetes
    • Palliatieve zorg
    • Palliatief Advies Team (PAT)
    • Sociale pediatrie
    • Wondzorg en decubitus
    • Richtlijnen en brochures
   • Vragen & problemen rond ICT communicatie
   • ZorgDomein
    • Algemene informatie
    • Contact
   • Huisartsennieuwsbrief
    • Actuele huisartsennieuwsbrief (2016)
    • Archief huisartsennieuwsbrief
   • Contact
    • Relatiebeheer Huisartsen
  • Tandartsen
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, medicijnveranderingen
    • Cumarine, beleid bij bloedingen
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
    • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
    • TAR of LMWH, behandeling met
  • Ouderengeneeskunde
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • TAR of LMWH, patiënt stopt
  • Apothekers (LESA-richtlijnen)
   • Algemene gegevens
   • Contact bij vragen
   • Lijst van afkortingen
   • Cumarine, behandeling met
   • Cumarine, patiënt is ingesteld
   • Cumarine, patiënt stopt
   • TAR of LMWH, behandeling met
   • Trombosezorg
 • Nieuws
 • Richtlijnen
 • Scholingen en symposia
 • Kanker (oncologie)
  • De behandeling van kanker
   • Chemotherapie
   • Hormoontherapie
   • Radiotherapie
   • Immunotherapie
   • Palliatieve zorg
  • Behandelteam aanvullende behandelingen
   • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
  • Borstkanker
  • Darmkanker
   • Behandelteam
   • Onderzoeken
   • Behandelingen
   • Ziekenhuisopname
   • Psychosociale zorg
   • Patiënteninformatie
  • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandeling
   • Operatie
  • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Melanoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
   • Zorgpad Melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Longkanker
   • Behandelteam
   • Vormen van longkanker
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek en uitslag
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Prostaatkanker
   • Behandelteam
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Acute leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Chronische leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Interessante websites
 • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
  • Bloed
  • Lichaamsvochten
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
  • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
  • Technologie
  • Onderzoeken
   • Algemeen klinisch onderzoek
   • Hematologisch onderzoek
   • Bloedstollingsonderzoek
   • Bloedtransfusie
   • Urineonderzoek
   • Immunologisch onderzoek
   • Endocrinologisch onderzoek
   • Speciale scheidingstechnieken
   • Beenmergonderzoek
   • DNA diagnostiek
  • Trombosedienst
  • Belangrijke websites
  • Veelgestelde vragen
 • Slaapcentrum
 • Stichting Vrienden
 • Oogheelkunde
 • Pijnbestrijding
  • Misselijkheid en braken
  • Wat is pijn
  • Soorten pijn
   • Complexe pijn
   • Pijn op de SEH
   • Pijn bij kanker
   • Pijn na de operatie
   • Pijn bij kinderen
   • Pijn bij ouderen
  • Patiënteninformatie
   • Fentanyl neusspray
   • PCA pomp
   • Easypump
   • Pijnmeting
  • Pijnbestrijding bij u thuis
 • Spataderpoli SKB
  • Behandelmethoden spataderen
   • ClariVein behandeling
   • Chirugische behandeling
   • VNUS
 • Navigatie
  • Patienten & Besucher
   • Specialismen/afdelingen
   • Termin vereinbaren
    • Vorbereitung des Termins
    • MRSA
    • Fachärzte, Übersicht
    • Personalausweis
   • Adressen & Erreichbarkeit
    • Route
    • Parken
    • Öffentlicher Verkehr
   • Kontakt mit dem Patient
    • Besuchzeiten
   • Service im SKB
    • Gästeservice
    • Rezeption
    • Sicherheit
    • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
    • Frisör und Pediküre
    • Radio/Fernsehen/Telefon
    • Telefonieren mit dem Handy
    • Wifi/Internetzugang
    • Raum der Stille
    • Apotheke “Beatrix”
    • Heimpflegeladen
   • Blutabnahme
    • Wann und Wo – Blutabnahme
    • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
   • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
    • Gemengte Pflege
    • Geistliche Sorge
    • Sozialdienst
    • Behandlungspfad
    • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
    • Nachsorge/Hauspflege
    • Rezept für Medikamente
    • Fachkündiges Personal
   • Specialismen/afdelingen
    • Neuespezialisierungen_114
    • Sportheilkunde
    • Neuespezialisierungen_113
    • Wundpflege
    • Schmerzservice
    • Ärztliche Psychologie
    • Kosmetische Chirurgie
    • Rheumatologie
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Kinderphysiotherapie
    • Dialysezentrum
    • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
    • Operationszimmer
    • Labor
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Ergotherapie
    • Physiotherapie
    • Pathologie
    • Rehabilitative Medizin
    • Urologie
    • Hauttherapie
    • Onkologie (Krebs)
    • Röntgenabteilung
     • Untersuchen
    • Untersuchen
    • Schlafzentrum
    • Funktionsabteilung
    • Notfallversorgung
    • Krankenhausapotheke
    • Chirurgie
    • Interne Medizin
    • Kindermedizin
    • Nuklearmedizin
    • Dermathologie
    • Augenheilkunde
     • Untersuchen
    • Neonatologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Thrombosedienst
    • Orthopädie
    • Travel Health Clinic
    • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
    • Pneumologie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Neurologie
    • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
    • Heilpädagogik
    • Anästhesiologie
     • Anästhesietechniken
     • Extra Information
    • Kardiologie
     • Neuigkeiten
   • Poliklinken / Sprechstunde(n)
    • Schmerzlindernde Pflege
    • Sportmedx (?)
    • Kinderdiabetes
    • Rheumatologie
    • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
    • Kieferchirurgie
    • Poliklinik für Krampfadern
    • Poliklinik für Wundheilung
    • Medizinische Psychologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Plastische und rekonstruktive Psychologie
    • Stomabehandlung
    • Übergangssprechstunden
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, Sprechstunde
    • Lungenmedizin
    • Tageszentrum für Kinder
    • Kinderlungenarzt
    • Übergewicht
    • Kindermedizin
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Urologie
    • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
    • Interne Medizin
    • Oralchirurgie
    • Physiotherapie
    • Orthopädie
    • Lungenreha
    • Optometrie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Hände-Sprechstunde
    • Orthoptist
    • Reha, Poliklinik
    • Ergotherapie
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Herzreha
    • Chirurgie
    • Hauttherapie
    • Vulva(poli)
    • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
    • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
    • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
    • Rauchfrei-Polikliniken
    • Schlafzentrum
    • CVA, Sprechstunden
    • Parkinson, Sprechstunde
    • Epilepsiesprechstunde
    • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
    • Schmerzpoliklinik
    • Diabetespoliklinik
    • Kardiologie, poliklinik
    • Röntgen (MBT) Poliklinik
    • Dermathologie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Poliklinik für Herzversagen
   • Pflegeabteilung
    • Krankenhaus für Schlaganfälle
    • Frauen-Kind-Einheit
    • Intensive Care / Cardio Care
    • Tagesbehandlungszentrum
    • Pflegeabteilung Chirurgie
    • Tagesbehandlung Interne Medizin
    • Kombiniere Pflegeabteilungen
    • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
    • Kind-Teenager
   • Behandlung / Erkrankung
    • Schmerzbehandlung
   • Patienteninformationen
    • Organ- und Gewebespende
    • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
    • Patientenidentifikation
    • Reanimation – ja oder nein?
    • Gesundheitsportal
   • Rechte und Pflichten
    • Angaben zur Person
    • Medizinische Akte
    • Pflegedokumentation
    • Beschwerderegelung
   • Meiner Meinung
   • Wartezeiten
  • Arbeiten & Lernen
   • Jobangebote
    • Jobangebote
   • Bewerben
    • Bewerbungsprozess
   • Arbeitsbedingungen
    • Personalsvereinigung Vitalis
   • Schulung / Ausbildung
    • Radiodiagnostisches Labor
    • Labor für Herzfunktionen
    • KNF Labor
    • Duale HBO-Krankenpflege
    • Operationsassistent
    • Anästhesie-Assistent
    • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
   • Freiwillige
   • Praktikum
    • Praktikumsplätze
    • Unterbringung
  • Über SKB
   • Motto und Sichtweise
   • Organisation
    • Facility-Abteilung
     • Gebäudereinigung und Logistik
   • Sponsoren
   • Aufsichtsrat
   • Qualität und Sicherheit
    • Patientensicherheit
    • Leistungsindikatoren
    • Patientenzufriedenheit
   • Gütezeichen
    • NIAZ
    • CCKL
    • Smiley
    • TopZorg
    • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
   • Gastfreundliches SKB
   • Jahresdokumente
   • Neues aus dem SKB
    • Pressemitteilung
    • Archivierte Pressemitteilungen
    • SKBild
   • Kundenrat
    • Zusamenstellung und Aufgaben
    • Schwerpunkte
    • Ausarbeitung der Schwerpunkte
   • Stiftung Vrienden
    • Empfehlungskomitee
    • Neue Projekte
    • Realisierte Projekte
    • Sponsoren
    • Neuigkeiten
   • Achterhoekse Initiative Kettensorge
    • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
    • Abkommen MS Kettenpflege
   • Kunstausstellungen
    • Momentane Kunstausstellungen
   • SKB und Soziale Medien
 • Nieuws
 • Footer
 • Pflegepersonal
  • Pflegepersonal Home
   • Hausärzte
    • Labor
     • LESA-Richtlinien
    • Anleitung Dosierungskalender
     • Algemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • Anmeldeformular
    • Radiologie
    • Funktionsuntersuchung
    • Medizinische Spezialisierungen
     • Kontaktdaten
     • Huisartsenlijn
     • Gesichterbuch
    • Service & Dienstleistungen
     • Stickstofflieferung
     • Abgabe benutzter Nadeln
     • Materialien
     • Konferenzräume
    • Schulungen
     • Präsentation Sandwischkurse
     • Planung Schulungen 2013
     • Organisation Hausarztschulungen
    • MRSA-Richtlinien
    • Kettenpflege & Transmurale Pflege
     • Diabetespoliklinik
     • COPD
     • Bluttransfusion zu Haus
     • Wundversorgung und Dekubitus
     • Zusammenarbeit SEH-HAP
     • CVA-Pflege
     • Demenznetzwerk
     • Palliative Pflege
     • Pallitatives Avis (Ratschlag) Team
    • Pflegedomäne, Pflegeportal und sonstiges ICT
     • Termine ZorgDomein
     • ZorgDomein Neuigkeiten
     • Arbeitsgruppen ZorgDomein
     • Melden technischer Probleme
     • An- und abmelden von Accounts
    • Newsletter des Hausarztes
     • Aktueller Newsletter (2014)
     • Archiv der Newsletter
    • Strategische Überlegungen des Hausarztes
     • Protokolle
     • Kalender
     • Jahresplanung
    • Kontakt
   • Zahnärzte
    • Trombosepflege (LESA-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, medizinische Veränderungen
     • Cumarine, Hinweis bei Blutungen
     • Cumarine, Hinweis bei Behandlungen des Zaharztes
     • Cumarine, Hinweis bei (chirurgischen) Eingriffen des Kieferchirurgs
     • Cumarina, Hinweis bei Behandlung eines Mundhygienistes
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Die klinische Geriatrie
    • Trombosepfege (Lesa-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
     • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Medikament wird abgesetzt
   • Apotheker
    • Allgemeine Daten
    • Kontaktaufnahme bei Fragen
    • Liste von Abkürzungen
    • Cumarine, Behandlung mit
    • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
    • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
    • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Neuigkeiten
   • Richtlinien
 • Aufsichtsrat (Informationen auf dieser Seite sind nicht öffentlich)
  • Allgemeine Informationen
  • Informationen über / für den Aufsichtsrat
  • Reglementen
  • Prüfungskommission
  • Qualität der Kommission
  • Warte- und Zugangszeiten
  • Newsletter des Hausarztes
  • Sitzungen 2013
  • Sitzungen 2014
 • Subsites
  • Onkologie
   • Brustkrebs
    • Behandlungsteam
    • Abweichungen in der Brust
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
    • Nachuntersuchung
    • Psychosoziale Pflege
   • Darmkrebs
    • Behandlungsteam
    • Untersuchen
    • Behandlung
    • Krankenhausaufnahme
    • Psychosoziale Pflege
    • Patienteninformationen
   • Gebärmutter-Halskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Gebärmutter-Halskrebs (gynaecologische kanker)
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Eierstockkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
   • Schamlippenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Hauskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Melanom (Hautkrebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Hautkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lungenkrebs
    • Behandlungsteam
    • Formen von Lungenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung und Ergebnis
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Prostata-Krebs
    • Behandlungsteam
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Akute Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Chronische Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Das Plasmotyzom (hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behhandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Non-Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung / Erkrankung
   • Zusatzbehandlungen
    • Chemotherapie
    • Hormontherapie
    • Radiotherapie
    • Immuntherapie
    • Palliative Pflege
   • Interessante Websites
  • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Blut
   • Körperflüssigkeiten
   • Qualität
   • Sicherheit
   • Geschichte der Laboruntersuchungen
   • Top 5 Laboruntersuche
   • Technologie
   • Untersuchen
    • Allgemeine Klinische Untersuchung
    • Hämatologische Untersuchung
    • Blutgerinnungsuntersuchung
    • Bluttransfusion
    • Urinprobe
    • Immunologische Untersuchungen
    • Endokrinologische Untersuchungen
    • Spezielle Trennungsmethoden
    • Beinmarkuntersuchung
    • DNA Diagnostik
   • Trombosedienst
   • Wichtige Websites
   • Häufig gestellte Fragen
  • Schlafzentrum
  • Stiftung Freunde
  • Augenmedizin
  • Schmertzdienst
   • Übelkeit und Erbrechen
   • Was ist Schmerz
   • Verschiedene Arten Schmerz
    • Komplexer / Vielseitiger Schmerz
    • Schmerzen beim Notfall
    • Schmerzen bei Krebs
    • Schmerzen nach Operation
    • Schmerzen bei Kindern
    • Schmerzen bei Älteren
   • Patienteninformationen
    • Fetanyl Neusspray
    • PCA Pumpe
    • Easypump
    • Schmerzmessung
   • Schmerzservice am Haus
  • Krampfaderpoliklik SKB
   • Behandlungsmethoden Krampfadern
    • ClariVein Behandlung
    • Chirurgische Behandlung
    • VNUS
 • Kontakt
 • Freie Themen
 • Home
 • Blog
  • Im SKB
  • SKB4Gambia
  • Informativ
 • Direkt zum
  • Stellenangebote
   • Hausärzte
 • Patienten & Besucher
  • Specialismen/afdelingen
  • Termin vereinbaren
   • Vorbereitung des Termins
   • MRSA
   • Fachärzte, Übersicht
   • Personalausweis
  • Adressen & Erreichbarkeit
   • Route
   • Parken
   • Öffentlicher Verkehr
  • Kontakt mit dem Patient
   • Besuchzeiten
  • Service im SKB
   • Gästeservice
   • Rezeption
   • Sicherheit
   • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
   • Frisör und Pediküre
   • Radio/Fernsehen/Telefon
   • Telefonieren mit dem Handy
   • Wifi/Internetzugang
   • Raum der Stille
   • Apotheke “Beatrix”
   • Heimpflegeladen
  • Blutabnahme
   • Wann und Wo – Blutabnahme
   • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
  • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
   • Gemengte Pflege
   • Geistliche Sorge
   • Sozialdienst
   • Behandlungspfad
   • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
   • Nachsorge/Hauspflege
   • Rezept für Medikamente
   • Fachkündiges Personal
  • Specialismen/afdelingen
   • Neuespezialisierungen_114
   • Sportheilkunde
   • Neuespezialisierungen_113
   • Wundpflege
   • Schmerzservice
   • Ärztliche Psychologie
   • Kosmetische Chirurgie
   • Rheumatologie
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Kinderphysiotherapie
   • Dialysezentrum
   • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Operationszimmer
   • Labor
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Ergotherapie
   • Physiotherapie
   • Pathologie
   • Rehabilitative Medizin
   • Urologie
   • Hauttherapie
   • Onkologie (Krebs)
   • Röntgenabteilung
    • Untersuchen
   • Untersuchen
   • Schlafzentrum
   • Funktionsabteilung
   • Notfallversorgung
   • Krankenhausapotheke
   • Chirurgie
   • Interne Medizin
   • Kindermedizin
   • Nuklearmedizin
   • Dermathologie
   • Augenheilkunde
    • Untersuchen
   • Neonatologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Thrombosedienst
   • Orthopädie
   • Travel Health Clinic
   • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
   • Pneumologie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Neurologie
   • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
   • Heilpädagogik
   • Anästhesiologie
    • Anästhesietechniken
    • Extra Information
   • Kardiologie
    • Neuigkeiten
  • Poliklinken / Sprechstunde(n)
   • Schmerzlindernde Pflege
   • Sportmedx (?)
   • Kinderdiabetes
   • Rheumatologie
   • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
   • Kieferchirurgie
   • Poliklinik für Krampfadern
   • Poliklinik für Wundheilung
   • Medizinische Psychologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Plastische und rekonstruktive Psychologie
   • Stomabehandlung
   • Übergangssprechstunden
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, Sprechstunde
   • Lungenmedizin
   • Tageszentrum für Kinder
   • Kinderlungenarzt
   • Übergewicht
   • Kindermedizin
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Urologie
   • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
   • Interne Medizin
   • Oralchirurgie
   • Physiotherapie
   • Orthopädie
   • Lungenreha
   • Optometrie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Hände-Sprechstunde
   • Orthoptist
   • Reha, Poliklinik
   • Ergotherapie
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Herzreha
   • Chirurgie
   • Hauttherapie
   • Vulva(poli)
   • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
   • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
   • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
   • Rauchfrei-Polikliniken
   • Schlafzentrum
   • CVA, Sprechstunden
   • Parkinson, Sprechstunde
   • Epilepsiesprechstunde
   • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
   • Schmerzpoliklinik
   • Diabetespoliklinik
   • Kardiologie, poliklinik
   • Röntgen (MBT) Poliklinik
   • Dermathologie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Poliklinik für Herzversagen
  • Pflegeabteilung
   • Krankenhaus für Schlaganfälle
   • Frauen-Kind-Einheit
   • Intensive Care / Cardio Care
   • Tagesbehandlungszentrum
   • Pflegeabteilung Chirurgie
   • Tagesbehandlung Interne Medizin
   • Kombiniere Pflegeabteilungen
   • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
   • Kind-Teenager
  • Behandlung / Erkrankung
   • Schmerzbehandlung
  • Patienteninformationen
   • Organ- und Gewebespende
   • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
   • Patientenidentifikation
   • Reanimation – ja oder nein?
   • Gesundheitsportal
  • Rechte und Pflichten
   • Angaben zur Person
   • Medizinische Akte
   • Pflegedokumentation
   • Beschwerderegelung
  • Meiner Meinung
  • Wartezeiten
 • Arbeiten & Lernen
  • Jobangebote
   • Jobangebote
  • Bewerben
   • Bewerbungsprozess
  • Arbeitsbedingungen
   • Personalsvereinigung Vitalis
  • Schulung / Ausbildung
   • Radiodiagnostisches Labor
   • Labor für Herzfunktionen
   • KNF Labor
   • Duale HBO-Krankenpflege
   • Operationsassistent
   • Anästhesie-Assistent
   • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
  • Freiwillige
  • Praktikum
   • Praktikumsplätze
   • Unterbringung
 • Über SKB
  • Motto und Sichtweise
  • Organisation
   • Facility-Abteilung
    • Gebäudereinigung und Logistik
  • Sponsoren
  • Aufsichtsrat
  • Qualität und Sicherheit
   • Patientensicherheit
   • Leistungsindikatoren
   • Patientenzufriedenheit
  • Gütezeichen
   • NIAZ
   • CCKL
   • Smiley
   • TopZorg
   • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
  • Gastfreundliches SKB
  • Jahresdokumente
  • Neues aus dem SKB
   • Pressemitteilung
   • Archivierte Pressemitteilungen
   • SKBild
  • Kundenrat
   • Zusamenstellung und Aufgaben
   • Schwerpunkte
   • Ausarbeitung der Schwerpunkte
  • Stiftung Vrienden
   • Empfehlungskomitee
   • Neue Projekte
   • Realisierte Projekte
   • Sponsoren
   • Neuigkeiten
  • Achterhoekse Initiative Kettensorge
   • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
   • Abkommen MS Kettenpflege
  • Kunstausstellungen
   • Momentane Kunstausstellungen
  • SKB und Soziale Medien
 • Stellenangebote
  • Hausärzte

‹ Terug

RSS icon Actueel
26 apr 2017

Dag van de beroerte

Laat gratis uw cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker meten op de Dag van de Beroerte  Dinsdag 9 mei 2017 is het de Europese Dag van de Beroerte. Het SKB organiseert die dag van 9.00 tot 15...


24 apr 2017

Bijeenkomst Café Doodgewoon 9 mei a.s.

Op 9 mei is het volgende Café Doodgewoon, deze keer op een middag. De gastspreker is notaris en gaat in gesprek over het volgende:Wat houdt een levenstestament in en hoe wordt dit opgestel..


Blog icon Blog
SKB legt uit: Chronische darmklachten
26-04-2017

SKB legt uit: Chronische darmklachten

Donderdag 18 mei organiseert Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk onder de naam ‘SKB legt uit’ een informatieavond over chronische darmklachten.  Darmen zorgen voor de vertering van...

Online inzicht in uw medische gegevens via Mijn SKB
08-03-2017

Online inzicht in uw medische gegevens via Mijn SKB

Vanaf 9 maart 2017 kunnen patiënten van 16 jaar of ouder, inzage krijgen in hun medische gegevens via de beveiligde internetomgeving Mijn SKB. Door met uw DigiD code met sms-functie in te loggen op Mijn SKB, kunt u...

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services
Privacy  |  Disclaimer  |  Sitemap