Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact
 • Navigatie
  • Patiënten & bezoekers
   • Coronavirus
    • Veelgestelde vragen
     • Vermoeden van besmetting
     • Mijn eigen gezondheid
     • Afspraken in het ziekenhuis
     • Bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
     • Bloedprikken
     • Andere maatregelen in het ziekenhuis met betrekking tot het coronavirus
     • Aanbieden beschermende middelen
    • Coronacheck
   • Afspraak maken
    • Identiteitsbewijs en BSN
    • Klant Contact Centrum
    • MRSA
    • Buitenpolikliniek Eibergen
    • Voorbereiden afspraak
   • Bezoek en bezoektijden
    • Bereikbaarheid
    • Parkeren, route en openbaar vervoer
    • Plattegrond
   • Behandelingen en aandoeningen
   • Bloedprikken
   • Faciliteiten
    • Beatrix Apotheek
    • Beveiliging
    • Gastenservice
    • Kapsalon en pedicure
    • Radio, TV, Bellen en Internet
    • Receptie
    • Stiltecentrum
    • Thuiszorgwinkel Medipoint
    • Winkel en bezoekersrestaurant
   • Klachtenregeling
   • Kosten en vergoeding
    • Correcte financiële afhandeling
    • Medische noodzaak van een behandeling
    • Tarieven/Passantentarieven
    • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
   • Patiëntenfolders
   • Patiënteninformatie
    • Bloed en Jehova's Getuigen
    • Huisregels
    • Orgaan- en weefseldonatie
    • Persoonsgegevens en medisch dossier
    • Rechten en plichten
    • Rookvrij ziekenhuis
    • SKBpas
    • Wel of niet reanimeren
    • Huisartsenpost
   • Poliklinieken en spreekuren
   • Verpleegafdelingen
    • Cardiologie, Longgeneeskunde, Neurologie
    • Chirurgie
    • Interne Geneeskunde
    • Dagbehandeling Interne Geneeskunde
    • Vrouw-Kindeenheid
    • Dagbehandelingcentrum
    • IC/CC Intensive care/cardio care
    • Ziekenhuis Stroke Unit
    • Kind-tiener
   • Wachttijden
   • Mijn SKB
    • Inloggen bij Mijn SKB
    • Waarvoor kan ik Mijn SKB gebruiken?
    • Voordelen van Mijn SKB
    • Tips voor veiligheid
    • Video's Mijn SKB
    • Informatie over DigiD
  • Onze zorg
   • Opname en verblijf
    • Geestelijke zorg
    • Medicatie en medicijnpaspoort
    • Medisch maatschappelijk werk
   • Nazorg en thuiszorg
   • Specialismen en poliklinieken
    • Hartrevalidatie
    • Huisartsenpost
    • Stop Roken Poli
    • Geestelijke zorg
    • Diabetes polikliniek
    • Medische laboratoria
    • Medische microbiologie
    • Vulvapoli
    • Bekkenbodemspreekuur
    • Beatrix Apotheek
    • Gipskamer
    • Palliatieve zorg
    • Spataderpolikliniek
    • Stomazorg
    • Mammacare polikliniek
    • Apotheek
    • Oncologie (kanker)
    • Maag, Darm, Lever (MDL)
    • Intensive Care / Cardio Care
    • Lactatiekundige
    • Verloskunde
    • Klinische Fysica
    • Pijnbestrijding
    • Sportgeneeskunde
    • Wondzorg
    • Pijnservice
    • Medische psychologie
    • Fraaii (Cosmetische Chirurgie)
    • Reumatologie
    • OperatiekamerComplex (OK)
    • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Gynaecologie
    • Ergotherapie
    • Fysiotherapie
    • Pathologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Urologie
    • Huidtherapie
    • Radiologie
    • Continentiezorg
    • Slaapcentrum
    • Functieafdeling
    • Spoedeisende Hulp (SEH)
    • Ziekenhuisapotheek
    • Chirurgie
    • Interne geneeskunde
    • Kindergeneeskunde
    • Nucleaire geneeskunde
    • Dermatologie
    • Oogheelkunde
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Trombosedienst
    • Orthopedie
    • Travel Health Clinic
    • Longgeneeskunde
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Neurologie
    • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
    • Orthopedagogiek
    • Anesthesie
    • Cardiologie
    • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
  • Over het SKB
   • Cliëntenraad
   • Kwaliteit en veiligheid van zorg
    • Keurmerken
    • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
    • Patiëntveiligheid
    • Prestatieindicatoren
    • Patiënttevredenheid
    • Sterftecijfer
    • Transmuraal incidenten melden (TIM)
   • Organisatie
    • Exposities / Kunst
    • Jaardocumenten
    • Medisch specialisten
    • Missie en visie
    • Raad van Toezicht
    • Santiz magazine
    • Sponsoring
    • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
   • Samenwerkingsverbanden
    • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
    • Netwerk dementie Oost Achterhoek
    • Convenant MS ketenzorg
    • Werkgroep Levensvragen
    • Proef Waterzuivering
   • Stichting Vrienden
    • Projecten
    • Steun de Vrienden
    • Sponsoren van de Vrienden
   • Nieuws uit het SKB
    • SKBeeld
    • Nieuwsarchief
   • Strategische koers Santiz
    • Veel gestelde vragen
  • Werken bij SKB
   • Werken bij SKB
  • Leren bij SKB
   • Leren bij SKB
  • Verwijzers
   • Contact
    • Contactpersoon eerstelijn
    • Telefoonlijst voor verwijzers
    • Medisch specialisten
   • Laboratoria
    • Bloedprikken
    • Labgids
    • Trombosedienst
    • Verzend- en transportmateriaal
   • Patiëntenfolders
   • Wacht- en toegangstijden
   • Zorgdomein / zorgportaal
 • Nieuws
 • Footer
 • Raad van Toezicht (de informatie op deze pagina is niet openbaar)
  • Algemene informatie
  • Informatie van/voor RvT
   • Bestuurlijke fusie SKB/SZ
  • Reglementen en Protocollen
  • Auditcommissie
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Huisartsennieuwsbrieven
  • Vergaderingen 2015
  • Vergaderingen 2016
   • 28 januari 2016
   • 4 maart 2016
   • 7 april 2016
   • 26 mei 2016
   • 8 juli 2016
   • 22 september 2016
  • Nieuws
  • Remuneratiecommissie
 • Subsites
  • Kanker (oncologie)
   • De behandeling van kanker
    • Chemotherapie
    • Hormoontherapie
    • Radiotherapie
    • Immunotherapie
    • Palliatieve zorg
   • Behandelteam aanvullende behandelingen
    • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
   • Psychosociale zorg
   • Acute leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Borstkanker
    • Behandelteam borstkanker
    • Onderzoek naar borstkanker
    • Behandeling van borstkanker
   • Chronische leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Darmkanker
    • Behandelteam
    • Onderzoeken
    • Behandelingen
    • Ziekenhuisopname
    • Psychosociale zorg
    • Patiënteninformatie
   • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Operatie
   • Longkanker
    • Behandelteam
    • Vormen van longkanker
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek en uitslag
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Melanoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
    • Zorgpad Melanoom
   • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Prostaatkanker
    • Behandelteam
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Interessante websites
  • Medische laboratoria
   • Bloed
   • Lichaamsvochten
   • Kwaliteit
   • Veiligheid
   • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
   • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
   • Technologie
   • Onderzoeken
    • Algemeen klinisch onderzoek
    • Hematologisch onderzoek
    • Bloedstollingsonderzoek
    • Bloedtransfusie
    • Urineonderzoek
    • Immunologisch onderzoek
    • Endocrinologisch onderzoek
    • Speciale scheidingstechnieken
    • Beenmergonderzoek
    • DNA diagnostiek
   • Trombosedienst
   • Belangrijke websites
   • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Page
 • Home
 • Blog
  • Een patiënt aan het woord
  • In het SKB
  • Informatief
  • Cliëntenraad
  • SKB4Gambia
 • Meest bekeken
 • Gastenboek
 • Informationen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Fraaii
 • Vacatures
 • Patiënten & bezoekers
  • Coronavirus
   • Veelgestelde vragen
    • Vermoeden van besmetting
    • Mijn eigen gezondheid
    • Afspraken in het ziekenhuis
    • Bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
    • Bloedprikken
    • Andere maatregelen in het ziekenhuis met betrekking tot het coronavirus
    • Aanbieden beschermende middelen
   • Coronacheck
  • Afspraak maken
   • Identiteitsbewijs en BSN
   • Klant Contact Centrum
   • MRSA
   • Buitenpolikliniek Eibergen
   • Voorbereiden afspraak
  • Bezoek en bezoektijden
   • Bereikbaarheid
   • Parkeren, route en openbaar vervoer
   • Plattegrond
  • Behandelingen en aandoeningen
  • Bloedprikken
  • Faciliteiten
   • Beatrix Apotheek
   • Beveiliging
   • Gastenservice
   • Kapsalon en pedicure
   • Radio, TV, Bellen en Internet
   • Receptie
   • Stiltecentrum
   • Thuiszorgwinkel Medipoint
   • Winkel en bezoekersrestaurant
  • Klachtenregeling
  • Kosten en vergoeding
   • Correcte financiële afhandeling
   • Medische noodzaak van een behandeling
   • Tarieven/Passantentarieven
   • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
  • Patiëntenfolders
  • Patiënteninformatie
   • Bloed en Jehova's Getuigen
   • Huisregels
   • Orgaan- en weefseldonatie
   • Persoonsgegevens en medisch dossier
   • Rechten en plichten
   • Rookvrij ziekenhuis
   • SKBpas
   • Wel of niet reanimeren
   • Huisartsenpost
  • Poliklinieken en spreekuren
  • Verpleegafdelingen
   • Cardiologie, Longgeneeskunde, Neurologie
   • Chirurgie
   • Interne Geneeskunde
   • Dagbehandeling Interne Geneeskunde
   • Vrouw-Kindeenheid
   • Dagbehandelingcentrum
   • IC/CC Intensive care/cardio care
   • Ziekenhuis Stroke Unit
   • Kind-tiener
  • Wachttijden
  • Mijn SKB
   • Inloggen bij Mijn SKB
   • Waarvoor kan ik Mijn SKB gebruiken?
   • Voordelen van Mijn SKB
   • Tips voor veiligheid
   • Video's Mijn SKB
   • Informatie over DigiD
 • Onze zorg
  • Opname en verblijf
   • Geestelijke zorg
   • Medicatie en medicijnpaspoort
   • Medisch maatschappelijk werk
  • Nazorg en thuiszorg
  • Specialismen en poliklinieken
   • Hartrevalidatie
   • Huisartsenpost
   • Stop Roken Poli
   • Geestelijke zorg
   • Diabetes polikliniek
   • Medische laboratoria
   • Medische microbiologie
   • Vulvapoli
   • Bekkenbodemspreekuur
   • Beatrix Apotheek
   • Gipskamer
   • Palliatieve zorg
   • Spataderpolikliniek
   • Stomazorg
   • Mammacare polikliniek
   • Apotheek
   • Oncologie (kanker)
   • Maag, Darm, Lever (MDL)
   • Intensive Care / Cardio Care
   • Lactatiekundige
   • Verloskunde
   • Klinische Fysica
   • Pijnbestrijding
   • Sportgeneeskunde
   • Wondzorg
   • Pijnservice
   • Medische psychologie
   • Fraaii (Cosmetische Chirurgie)
   • Reumatologie
   • OperatiekamerComplex (OK)
   • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Gynaecologie
   • Ergotherapie
   • Fysiotherapie
   • Pathologie
   • Revalidatiegeneeskunde
   • Urologie
   • Huidtherapie
   • Radiologie
   • Continentiezorg
   • Slaapcentrum
   • Functieafdeling
   • Spoedeisende Hulp (SEH)
   • Ziekenhuisapotheek
   • Chirurgie
   • Interne geneeskunde
   • Kindergeneeskunde
   • Nucleaire geneeskunde
   • Dermatologie
   • Oogheelkunde
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Trombosedienst
   • Orthopedie
   • Travel Health Clinic
   • Longgeneeskunde
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Neurologie
   • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
   • Orthopedagogiek
   • Anesthesie
   • Cardiologie
   • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
 • Over het SKB
  • Cliëntenraad
  • Kwaliteit en veiligheid van zorg
   • Keurmerken
   • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
   • Patiëntveiligheid
   • Prestatieindicatoren
   • Patiënttevredenheid
   • Sterftecijfer
   • Transmuraal incidenten melden (TIM)
  • Organisatie
   • Exposities / Kunst
   • Jaardocumenten
   • Medisch specialisten
   • Missie en visie
   • Raad van Toezicht
   • Santiz magazine
   • Sponsoring
   • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
  • Samenwerkingsverbanden
   • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
   • Netwerk dementie Oost Achterhoek
   • Convenant MS ketenzorg
   • Werkgroep Levensvragen
   • Proef Waterzuivering
  • Stichting Vrienden
   • Projecten
   • Steun de Vrienden
   • Sponsoren van de Vrienden
  • Nieuws uit het SKB
   • SKBeeld
   • Nieuwsarchief
  • Strategische koers Santiz
   • Veel gestelde vragen
 • Werken bij SKB
  • Werken bij SKB
 • Leren bij SKB
  • Leren bij SKB
 • Verwijzers
  • Contact
   • Contactpersoon eerstelijn
   • Telefoonlijst voor verwijzers
   • Medisch specialisten
  • Laboratoria
   • Bloedprikken
   • Labgids
   • Trombosedienst
   • Verzend- en transportmateriaal
  • Patiëntenfolders
  • Wacht- en toegangstijden
  • Zorgdomein / zorgportaal
 • Kanker (oncologie)
  • De behandeling van kanker
   • Chemotherapie
   • Hormoontherapie
   • Radiotherapie
   • Immunotherapie
   • Palliatieve zorg
  • Behandelteam aanvullende behandelingen
   • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
  • Psychosociale zorg
  • Acute leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Borstkanker
   • Behandelteam borstkanker
   • Onderzoek naar borstkanker
   • Behandeling van borstkanker
  • Chronische leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Darmkanker
   • Behandelteam
   • Onderzoeken
   • Behandelingen
   • Ziekenhuisopname
   • Psychosociale zorg
   • Patiënteninformatie
  • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandeling
   • Operatie
  • Longkanker
   • Behandelteam
   • Vormen van longkanker
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek en uitslag
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Melanoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
   • Zorgpad Melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Prostaatkanker
   • Behandelteam
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Interessante websites
 • Medische laboratoria
  • Bloed
  • Lichaamsvochten
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
  • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
  • Technologie
  • Onderzoeken
   • Algemeen klinisch onderzoek
   • Hematologisch onderzoek
   • Bloedstollingsonderzoek
   • Bloedtransfusie
   • Urineonderzoek
   • Immunologisch onderzoek
   • Endocrinologisch onderzoek
   • Speciale scheidingstechnieken
   • Beenmergonderzoek
   • DNA diagnostiek
  • Trombosedienst
  • Belangrijke websites
  • Veelgestelde vragen
 • Navigatie
 • Nieuws
 • Footer
 • Subsites
  • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Blut
   • Körperflüssigkeiten
   • Qualität
   • Sicherheit
   • Geschichte der Laboruntersuchungen
   • Top 5 Laboruntersuche
   • Technologie
   • Untersuchen
    • Allgemeine Klinische Untersuchung
    • Hämatologische Untersuchung
    • Blutgerinnungsuntersuchung
    • Bluttransfusion
    • Urinprobe
    • Immunologische Untersuchungen
    • Endokrinologische Untersuchungen
    • Spezielle Trennungsmethoden
    • Beinmarkuntersuchung
    • DNA Diagnostik
   • Trombosedienst
   • Wichtige Websites
   • Häufig gestellte Fragen
 • Kontakt
 • Home
 • Direkt zum

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services