Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Proef Waterzuivering

Slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater - aanpak bij de bron

In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken de komende maanden of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden. Dit doen ze met een slimme toepassing van ozon- en UV-technologie. Vanaf december staat een gele pilotcontainer hiervoor bij het ziekenhuis, dus bij de bron. In het najaar van 2019 verhuist de container naar de rioolwaterzuivering Winterswijk.

Het doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Een voorzuivering kan dit voorkomen. In de pilotcontainer wordt het afvalwater van het ziekenhuis behandeld met een geïntegreerde ozon en UV-behandeling, voordat het geloosd wordt op het riool. In deze periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron/decentraal zuiveren bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan.

Medicijnresten uit water
We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, onder meer vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht. Naar verwachting zal de concentratie van medicijnresten in het watermilieu toenemen. Het is belangrijk om de belasting van medicijnresten op het water te verminderen. Daarvoor is samenwerking tussen verschillende partijen en sectoren in de waterketen nodig, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en bij de waterzuivering. Deze pilot past dan ook in de  ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast dragen de uitkomsten van de pilot bij aan de toekomstige Europese wetgeving voor waterkwaliteit (EU Water Framework Directive). Deze wordenin 2027 ingevoerd met onder meer stengere eisen voor het behandelen en lozen van afvalwater.

Een slim concept - doelgericht en efficiënt voorbehandelen
De projectpartners van het UVO3 project hebben een nieuw slim concept ontwikkeld. Hierbij  wordt bestudeerd hoe de geïntegreerde Ozon en UV-behandeling (UVO3) voor de afbraak van medicijnresten en röntgencontrastvloeistoffen én inactivatie van resistente bacteriën kan zorgen. Het einddoel van dit project is een kosteneffectieve behandeling te ontwikkelen die makkelijk, flexibel en modulair toe te passen is op deze behandelvraag van de toekomst. Dit zal zich niet alleen beperken tot ziekenhuizen, maar uitstrekken over de hele zorgsector en de keten.

Meer informatie
Heeft u vragen over de waterzuiveringsproef? In het document vragen en antwoorden leest u meer meer over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de achtergrond van het project? Lees meer op de websites van onze projectpartners:


Hebt u als patiënt of bezoeker van ons ziekenhuis vragen? Neem dan contact op met 0543 - 54 44 44.

 

 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services