Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Pipo poli

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

De pipopoli is een aantal jaren geleden landelijk ingeburgerd geraakt als een polikliniek voor kinderen met plas- en incontinentie (pi) problemen en voor kinderen met poep (po) problemen. Het gaat daarbij soms om zindelijkheidsproblematiek maar ook het later opnieuw in de broek plassen of -poepen komt regelmatig voor. Ook bedplassen, obstipatie, terugkerende urineweginfecties of urologische afwijkingen worden soms behandeld binnen de pipo poli.

De pipo poli in het SKB is een multidisciplinair spreekuur waarbij de kinderarts, de orthopedagoog en de kinderfysiotherapeut samenwerken aan het probleem van het kind en zijn/haar ouders. Deze professionals bieden structuur in de behandeling en begeleiding, en hebben een wekelijks overleg waarin zonodig de behandeling wordt aangepast. De pipopoli is onderverdeeld in twee teams: een team voor de plas- en incontinentieproblemen en een team voor de poepproblemen.


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services