• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Patiëntveiligheid, special VMS thema's


Special Patiëntveiligheid

Inleiding

Het SKB staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. Daar kunt u op rekenen. Sterker nog, wij vinden dat beide thema's – veiligheid en kwaliteit - de fundamenten van ons ziekenhuis zijn. Hoewel we ons in deze special richten op de patiëntveiligheid, is veiligheid breder. Denk hierbij aan de veiligheid van medewerkers en informatiebeveiliging. Om deze veiligheid en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en verder te verbeteren, werken we volgens een vast kwaliteitssysteem. We voeren regelmatig interne controles uit (interne audits) en we zijn aangesloten bij Qualicore Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het hieraan gekoppelde kwaliteitskeurmerk hebben we al een heel aantal jaren.

 

Lees verder...

Postoperatieve wondinfecties

Een Postoperatieve wondinfectie (POWI) is één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan. Het zorgt voor onnodig veel pijn, angst en ongemak en kan een verminderd operatieresultaat, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg hebben. Een POWI zorgt altijd voor een langere opnameduur, vaak voor heropnames en heroperaties en daardoor voor een aanzienlijke toename in de kosten. 

Lees verder...

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen (Hartinfarct)

Hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer een in de westerse wereld.In Nederland sterven per jaar ongeveer 40.000 personen aan hart- en vaatziekten. De Hartstichting schat dat er per jaar in Nederland zo´n 36.000 mensen een hartinfarct krijgen. Het inzetten van vroegtijdige adequate behandeling voorkomt vermijdbare schade of sterfte. Daarom screenen we iedere patiënt die met een mogelijk hartinfarct in ons ziekenhuis komt. Deze screening maakt duidelijk welk risico de patiënt loopt en welke behandeling (bijvoorbeeld dotteren, een hartkatheterisatie of medicatie) het beste bij zijn of haar ziektebeeld past. Hierdoor kunnen we de zorg nog beter op de patiënt afstemmen,” legt cardioloog Jelle-Henk Hofstra uit. “Mag de patiënt weer naar huis, dan wordt er een medicatiebundel voorgeschreven. Dit wordt ook wel de gouden vijf medicatie genoemd, die optimaal zijn bij deze patiëntencategorie. Door de invoering van deze maatregelen vergroten we de overlevingskans aanzienlijk”.


Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Een ander woord voor sepsis is bloedvergiftiging. Het is een reactie van het lichaam op een infectie. Lijnsepsis is een bloedvergiftiging die is ontstaan doordat bacteriën via een infuus het lichaam in zijn gekomen. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Om (lijn)sepsis zo veel mogelijk te voorkomen, screenen we op de Intensive Care alle patiënten met een centrale lijn (infuus). De uitkomsten ervan leggen we vast, zodat iedere zorgverlener altijd en overal de actuele informatie kan opvragen,” vertellen IC verpleegkundigen Erica Rexwinkel en Irma Winkelhorst.

Lees verder...

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

De belangrijkste vitale functies van het lichaam zijn de ademhaling, luchtwegen, bloedsomloop, bewustzijn en de lichaamstemperatuur. Om uitval van één of meerdere vitale functies zo snel mogelijk te herkennen, werken we met een scorelijst. Is de score boven een bepaalde waarde, of heeft een verpleegkundige een ‘niet pluis gevoel’, dan roepen ze het Spoed Interventie Team (SIT) op. Hierdoor voorkomen we dat de patiënt zieker wordt. Het SIT bestaat uit IC verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om de situatie van patiënten te kunnen beoordelen. De IC verpleegkundige maakt samen met de verpleegkundige  van de afdeling een inschatting en schakelt indien nodig de hoofdbehandelaar in.


Vroege herkenning en behandeling van pijn

“Een patiënt met veel pijn heeft meer kans op complicaties, een minder snel herstel, een longontsteking of zelfs chronische pijn. Toch geven veel patiënten niet aan dat ze pijn hebben. Daarom is het zo belangrijk meerdere malen per dag de pijn te meten. Hiervoor maken we gebruik van een liniaaltje waarop ze op een schaal van 0 tot 10 kunnen aangeven hoeveel pijn ze ervaren,” legt Remko ter Riet, anesthesie-verpleegkundige en lid van het Pijnteam, uit. Afhankelijk van de score, wordt de patiënt direct behandeld. Anesthesioloog Ria Huntink voegt hieraan toe dat voor goede pijnbestrijding continuïteit een vereiste is. “Pijnmedicatie voorschrijven is niet zo moeilijk maar het effect moet ook vervolgd en eventueel aangepast worden. Voor elke vorm van pijn geldt dat de bestrijding ervan maatwerk is.”

Lees verder...

Medicatieverificatie

 Sinds 2009 voeren apothekersassistenten in ons ziekenhuis  medicatieverificatiegesprekken bij geplande en ongeplande opnames. Omdat  60% van de opnames via de SEH binnenkomen en hier de meeste kans op fouten is, zijn we op deze afdeling begonnen met de medicatieverificatie. Inmiddels voeren we gesprekken bij geplande en ongeplande opnames . Het aantal fouten is aanzienlijk verminderd. Vragen van andere apotheken kunnen we nu beter herleiden. Er is de afgelopen vier jaar veel veranderd. Waar we eerst vooral achter de schermen werkten, zijn we nu veel meer zichtbaar. We hebben contact met patiënten, verpleegkundigen en artsen. De medicatieverificatie voor een opname is goed geregeld. De volgende stap is nu het optimaliseren van de medicatieverificatie bij ontslag.


Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben bij hun opname in een ziekenhuis meer kans op complicaties, zoals vallen, delier, ondervoeding en verminderde zelfredzaamheid. Veel van deze complicaties hebben tot gevolg dat de oudere patiënt niet meer op hetzelfde niveau kan functioneren als voordat hij werd opgenomen. “Om dit risico zo klein mogelijk te houden, nemen we bij alle patiënten van 70 jaar en ouder,  die opgenomen worden in het ziekenhuis, een vragenlijst af. Op basis van de uitkomsten zie je of iemand een verhoogd risico heeft. Is dat het geval, dan nemen we extra maatregelen die ervoor zorgen dat de patiënt na zijn opname weer zo goed mogelijk kan functioneren,” leggen Chantal te Braake, verpleegkundig specialist Geriatrie i.o. en Marianne Ubbink, verpleegkundig consulent Geriatrie, uit. Bij deze screening controleren we ook op ondervoeding. Het is belangrijk dat patiënten goede voedingsstoffen en vitamines die binnenkrijgen. Merken we dat een patiënt ondervoed is, dan wordt de zo nodig de diëtiste ingeschakeld.


Nierinsufficiëntie

Wat is nierinsufficiëntie
Wanneer de nieren afvalstoffen uit het bloed onvoldoende verwijderen, spreken we van nierinsufficiëntie. De nieren werken dan slecht of helemaal niet meer. Dit kan tijdelijk zijn. Is het blijvend, dan spreken we van nierschade. Bij onderzoeken waarbij jodiumhoudend contrastmiddel intraveneus wordt toegediend worden de nieren extra belast.

Lees verder...

Verwisseling van en bij patiënten

Wie in het ziekenhuis ligt, krijgt met veel zorgverleners te maken. Om te zorgen dat de juiste behandeling bij de juiste patiënt gebeurt, controleren we bij iedere stap in het zorgproces de naam en geboortedatum en indien nodig  worden ook de ingreep, welke zijde en eventuele allergieën gecheckt. De informatie wordt altijd geverifieerd met hetgeen op papier of in de computer staat.

Lees verder...

High Risk Medicatie

klaarmaken en toedienen van parenteralia

Parenterale geneesmiddelen zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd. Deze medicijnen moeten meestal nog een bewerking ondergaan voordat ze toegediend kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan oplossen of verdunnen. Het voorbereiden van deze medicatie is een heel secuur werk. Daarom zorgen de apothekersassistenten van ons  ziekenhuis voor ondersteuning op de afdelingen en worden verpleegkundigen regelmatig geschoold. 


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services