Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Borstvoedingsbeleid

Het borstvoedingsbeleid van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is gebaseerd op de tien vuistregels van WHO/Unicef. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen ervoor zorg te dragen dat:

 • dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers,
 • dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid,
 • dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven,
 • dat alle moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven,
 • dat aan alle vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden,
 • dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie,
 • dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven,
 • dat borstvoeding op verzoek (on demand) wordt nagestreefd,
 • dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt,
 • dat de instellingen contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat ze de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.
   
Specialismen

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services