A A A

Postoperatieve wondinfecties

Een Postoperatieve wondinfectie (POWI) is één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan. Het zorgt voor onnodig veel pijn, angst en ongemak en kan een verminderd operatieresultaat, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg hebben. Een POWI zorgt altijd voor een langere opnameduur, vaak voor heropnames en heroperaties en daardoor voor een aanzienlijke toename in de kosten. 

Hoewel een POWI niet altijd te vermijden is, blijkt wel dat het ene ziekenhuis het beter doet dan het andere. Het VMS heeft een bundel van vier interventies gedefinieerd die, wanneer ze goed opgevolgd worden, leiden tot vermindering van wondinfecties na een operatie. Een interventie kan in dit geval het best worden omschreven als een ingreep of maatregel.
De bundel bestaat uit:

  • scheren
  • antibioticaprofylaxe
  • deurbewegingen
  • normothermie

De doelstelling van het VMS is de POWI-bundel toe te passen bij 90% van alle geopereerde patiënten. Hoe doen ze dit bij ons op de OK? Daarvoor zijn we in gesprek met seniormedewerker OK Ronald Nienhuis.

Scheren

In principe scheren wij patiënten niet meer voor de operatie. En als een dokter vindt dat er toch geschoren moet worden, gebeurt dit zo kort mogelijk voor de ingreep. Door te scheren ontstaan er wondjes die kunnen infecteren. En omdat het is bewezen dat haren op de huid geen nadelig effect hebben op de wondgenezing, hanteren wij nu het beleid dat patiënten niet worden geschoren tenzij de arts anders beslist.

Antibioticaprofylaxe

Profylaxe is de naam voor een behandeling met medicijnen om te voorkomen dat je een bepaalde ziekte krijgt. In dit geval gaat het om toedienen van antibiotica voor de operatie om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. De antibiotica werkt het best als het 15 tot maximaal 60 minuten voor de operatie is toegediend. We proberen deze regel zoveel mogelijk na te leven. Wordt de antibiotica minder dan 15 minuten voor de operatie gegeven, dan kijken we of we even kunnen wachten.

Deurbewegingen

We streven ernaar geen deurbewegingen tijdens de ingreep te hebben. Als de time out akkoord is, dat wil zeggen dat de controlelijst is doorlopen, mag niemand meer de deur in of uit, tenzij de gezondheid van de patiënt in het geding is. Alle materialen en middelen zijn voor de ingreep op de OK en in principe worden we niet afgelost. We registreren de deurbewegingen en bij orthopedische ingrepen waarbij protheses worden geplaatst zijn we extra alert. Het strenge deurbeleid is tweeledig: het voorkomt infecties en het draagt bij aan de discipline van medewerkers. Dat laatste is een onderdeel van het optimaliseren van de cultuur op de OK.

Normothermie

Een term die niet bij iedereen bekend is. Normothermie betekent het op de juiste temperatuur houden van patiënten die geopereerd moeten worden, zowel voor, tijdens als na de operatie. Bij een lagere lichaamstemperatuur functioneert een groot aantal processen minder, waardoor onder andere de kans op een wondinfectie groter is. Iemand die zich al jarenlang bezighoudt met ‘temperatuurmanagement’ is anesthesieverpleegkundige Bas van Beek. Hij heeft een boekje geschreven, ‘Hypothermie, een koud kunstje’. Hierin legt Bas uit hoe je al met eenvoudige middelen en handelingen ondertemperatuur bij patiënten kunt voorkomen en wat het effect daarvan is. Een eenvoudig voorbeeld is het goed toedekken van patiënten op de verpleegafdeling.

Preface author

There was a time when accidental hypothermia in the surgical patient was accepted as something that we simply had to learn to live with, but in recent decades new techniques have been developed which improve the chances of controlling this complication. We do not know exactly how many patients are hypothermic after an operation - many different figures have been reported. It is also the case that the temperature at which one speaks of hypothermia is not the same in all centres. It is, however, a fact that many patients have an excessively low core temperature post-operatively, and that this is a potentially dangerous situation.

Hypothermia is linked to a variety of physiological complications, including vasoconstriction, coagulopathy, ischaemic tissue damage, a reduced metabolic rate, angina pectoris, myocardial infarction and Arrhythmias’. In addition, hypothermia has been linked to post-operative wound infections and increased blood loss. Complications of this type also result in increased costs since the patient may remain in an ICU or hospital for longer. The acquisition of new equipment, in conjunction with making people aware of the problem of hypothermia, demands the input of some time and money, but this is certainly outweighed by the benefits. The anaesthesia team must strive for optimal thermal management so as to guarantee normothermia.

The concept of temperature is much more complex and more profound than appears at first glance. I have endeavoured to amass a large number of experiences, data and studies to provide a set of guidelines for everyone whose work entails dealing with hypothermia. Every hospital or clinic will of course have its own protocols, but the important thing is that everyone should remain constantly aware of the problem of hypothermia in the Pre-, Per- and Post-operative phases.

September, 2013
Bas van Beek, CRNA
Winterswijk, The Netherlands

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij