Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Sluiting SKB is niet aan de orde

In de afgelopen week is in de media veel gezegd en geschreven over de voorgenomen strategische koers van Santiz. Wij begrijpen dat hierover onrust en bezorgdheid bestaat. Bijvoorbeeld over de voorgenomen veranderingen bij de geboortezorg en klinische kindergeneeskunde na 2025. Met zowel interne als externe stakeholders zijn we hierover in gesprek.

Helaas constateren we dat er (in de media) ook sprake is van suggestieve uitspraken en feitelijke onjuistheden, met alle gevolgen van dien voor direct betrokkenen of belanghebbenden. Hiermee doelen we met name op diverse beweringen en publicaties waarin gesproken wordt over een sluiting of ontmanteling van het SKB in Winterswijk.

Santiz benadrukt dat van een dergelijk scenario geen sprake is. Iedere bewering, speculatie of suggestie over een eventuele sluiting van het SKB is ongefundeerd en onjuist.‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services