Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Schouderspreekuur: snel de juiste diagnose

Schouderspreekuur: snel de juiste diagnose

Sinds enkele jaren biedt het SKB een schouderspreekuur. Dit spreekuur doen een fysiotherapeut, orthopedisch chirurg en radioloog samen. Die samenwerking levert een snelle diagnose op, met daaruit volgend een behandelplan. De patiënt hoeft er maar één keer voor naar het ziekenhuis.

“Het schoudergewricht is misschien wel het meest complexe gewricht van ons lichaam, dat bovendien bij veel mensen klachten geeft”, zeggen orthopedisch chirurg Robert Berg en fysiotherapeut Bert Grashof. We praten met hen over het schou­derspreekuur van het SKB. “We doen dit nu enkele jaren en we merken dat we door de onderlinge samenwerking steeds beter zijn geworden. Je leert van elkaar en daar heeft de patiënt profijt van.”

In één bezoek
Beiden vertellen hoe het spreekuur in zijn werk gaat. “De patiënt doet alles in één bezoek. Eerst wordt een röntgenfoto gemaakt, die door de radioloog wordt beoordeeld. Vervol­gens maakt een echolaborant samen met de radioloog een echografie van de schouder, waar de orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut bij zijn. Daarna volgt een lichamelijk onder­zoek, waarbij naar de functionaliteit van de schouder wordt gekeken. Ie­der kijkt vanuit zijn eigen deskundig­heid en we overleggen ter plaatse om tot een goede diagnose te komen, met van daaruit een behandelplan. Die samenwerking komt de kwaliteit van de diagnose ten goede en de pa­tiënt hoeft er maar één keer voor naar het ziekenhuis te komen.”

Soms is een operatie nodig, maar vaak kan met een andere behandeling worden volstaan, zoals een injectie of fysiotherapie. “Vroeger hebben we operaties uitgevoerd aan schouders die nu niet meer nodig zijn”, vertelt Robert Berg. “Er zijn nu behandelin­gen die een operatie on­nodig maken.”

Per saldo minder tijd
Er is dus een moment dat vier men­sen tegelijk een patiënt onderzoeken: een echolaborant, een radioloog, een orthopedisch chirurg en een fysiothe­rapeut. Dat lijkt een kostbare aangele­genheid. “Maar uiteindelijk is het kos­tenbesparend en is het prettiger voor de patiënt”, aldus Robert Berg en Bert Grashof. “Zeker bij een ingewikkeld probleem moest een patiënt voorheen nog wel eens meerdere keren heen en weer tussen de verschillende zorgver­leners, steeds met een nieuwe vraag van de ene zorgverlener aan de ander. Nu kijken we samen tegelijk naar de patiënt en overleggen we ter plaatse. Daardoor kost het per saldo minder tijd om tot een diagnose en behandel­plan te komen.”

Fysiotherapeut Bert Grashof is van Fysiotherapie VersGras, een vrijge­vestigde praktijk die een plek heeft in het SKB. Voor het schouderspreekuur werkt het SKB samen met VersGras. “Maar dat wil niet zeggen dat wij pati­ënten dan voor behandeling naar Vers­Gras verwijzen”, benadrukt Robert Berg. “Integendeel, wij verwijzen voor de behandeling bij voorkeur terug naar iemands eigen fysiotherapeut. We wil­len juist graag een netwerk van lokale fysiotherapeuten opbouwen.”

Op de foto van links naar rechts: Jan van den Nieuwboer (radioloog), Yvonne Jansen (echolaborant), Robert Berg (orthopedisch chirurg) en
Bert Grashof (fysiotherapeut).‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services