Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

SKB ontvangt Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk 2018

SKB ontvangt Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk 2018

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft voor 2018 zowel het Vaatkeurmerk als het Spataderkeurmerk van Harteraad ontvangen. De vaat- en spataderzorg in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix voldoen hiermee aan de uitgebreide criteria die Harteraad hanteert. De keurmerken kunnen patiënten helpen bij hun keuze voor een ziekenhuis waar goede vaat- en spataderzorg wordt aangeboden.

Het doel van het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de vaat- en spataderzorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan. Deze criteria heeft Harteraad opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. De criteria waaraan het ziekenhuis moet voldoen, hebben bijvoorbeeld betrekking op de specialisatie van de artsen, de onderlinge samenwerking, de reikwijdte van het behandelingsaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.

Via www.harteraad.nl is te zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk hebben ontvangen en aan welke criteria zij voldoen. De website geeft dit jaar ook informatie over de aantallen behandelingen en de wachttijd. Harteraad is een organisatie voor mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten.‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services