• Home
  • Print
  • contact
  • Blog
  • Zorgverlenerslogin
Goed, veilig en gastvrij

De behandeling van een beroerte (CVA)

Als er sprake is van een beroerte dan gaat er iets mis met de bloedvoorziening van de hersenen. Een deel van de hersenen krijgt op dat moment voor korte of langere tijd geen zuurstof meer. Dit veroorzaakt dan plotseling optredende uitvalsverschijnselen.

Als er een beroerte plaatsvindt dan kan het gaan om een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een herseninfarct sluit een bloedpropje een bloedvat in de hersenen af. Bij een hersenbloeding is een bloedvat in de hersenen stuk, waardoor er bloed in het hersenweefsel loopt. Beide zorgen voor een beschadiging van hersenweefsel die tot blijvende beperkingen en handicap kunnen leiden. Ook de naam TIA wordt vaak  gehoord. Dit is een kortdurende afsluiting van een bloedvat, dus een dreigend herseninfarct in de hersenen, met tijdelijke uitvalsverschijnselen die binnen 24 uur herstellen.

Behandeling
Na de melding via 112 of via de huisarts wordt de patiënt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Direct na aankomst in het  ziekenhuis wordt er een CT-scan gemaakt, waardoor het meteen duidelijk is of de patiënt een herseninfarct of -bloeding heeft. Het is bij een beroerte altijd van groot belang dat de patiënt en/of familie kan vertellen wanneer de klachten exact zijn begonnen. Dit is van belang, omdat bij een herseninfarct in de eerste zes uur twee soorten behandelingen mogelijk zijn. Bij een hersenbloeding is soms een operatie mogelijk om de kans op herhaling te verkleinen.

Opname
Na de eerste behandeling en opvang op de SEH wordt de patiënt overgeplaatst naar een speciale patiëntenkamer op de afdeling Neurologie. Hier worden patiënten 24 tot 48 uur intensief in de gaten gehouden door gespecialiseerde verpleegkundigen. De eerste dagen vinden allerlei onderzoeken plaats om de oorzaken van de beroerte op te sporen. Mensen met hoge bloeddruk, suikerziekte, hoge cholesterolwaardes,
overgewicht, hartritmestoornissen of mensen die roken, lopen extra risico op problemen met de bloedvaten. Behandeling van deze risicofactoren, onder andere door medicatie en leefstijladviezen, wordt dus meteen gestart om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook komen er vanaf de eerste dag op de afdeling gespecialiseerde therapeuten langs om te beoordelen of er beperkingen en handicaps bij de patiënt zijn ontstaan. Er wordt meteen gestart met therapie en begeleiding om de hinder en gevaren die deze beperkingen met zich meebrengen zo klein mogelijk te maken. Iemand met een verlamde arm en/of been krijgt bijvoorbeeld oefeningen met een (loop)hulpmiddel of een rolstoel aangemeten. Iemand met spraakproblemen krijgt logopedie. Bij problemen met slikken wordt de drank verdikt of krijgt iemand sondevoeding.

Nazorg
Na de opname in het SKB vinden er altijd nazorggesprekken plaats op de poli Neurologie met de verpleegkundig specialist. Hierbij worden zowel de patiënt als de personen in zijn of haar naaste omgeving de gelegenheid geboden om de ervaren veranderingen ter sprake te brengen en hier oplossingen voor te bedenken. Eén van de zaken die voor veel patiënten enorm van belang zijn, zijn de gevolgen van een beroerte voor het autorijden. Hierover wordt tijdens de nazorggesprekken uitleg gegeven.

Herstel
In het eerste halfj aar na een beroerte is de kans op geheel of gedeeltelijk herstel het grootst. De patiënt krijgt revalidatie aangeboden om weer zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

In het SKB is een team van verschillende specialisten/therapeuten bij een patiënt met een beroerte betrokken. Dit zijn de neuroloog, de
verpleegkundige, de verpleegkundig specialist, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de revalidatiearts, de diëtiste en eventueel een psycholoog of maatschappelijk werker. Op de foto ziet u de twee verpleegkundig specialisten Renata Gierkink en Anoek Forkink.


“We proberen de zorg en begeleiding zo passend mogelijk aan te bieden, waarbij we zo goed mogelijk rekening houden met de patiënt en zijn naasten. Informatie geven we op zo’n manier dat de patiënt het ook echt begrijpt. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld gewend is om dialect te spreken, dan houden we daar rekening mee en geven we dus alle informatie in het dialect. Ervaring leert dat patiënten dit erg waarderen”, vertelt Renata.
In de bijlage hieronder treft u dit artikel aan in het patiëntenmagazine.


Bijlagen downloadenDeel deze pagina op:

Google+

‹ Terug

RSS icon Actueel
11 sep 2017

Keurmerken voor SKB

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem hebben van de Hart & Vaatgroep wederom het spataderkeurmerk en het vaatkeurmerk ontvangen..


06 sep 2017

Heeft u moeite met lezen of schrijven? Vraag hulp!

Het is de week van de alfabetisering! Wist u dat in Nederland 2,5 miljoen mensen problemen hebben met lezen en schrijven? Uit onderzoek blijkt dat taal en gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden. M..


Blog icon Blog
Patiënten kunnen binnen 4 weken terecht op de poli Oogheelkunde
21-09-2017

Patiënten kunnen binnen 4 weken terecht op de poli Oogheelkunde

Per 1 augustus is het aantal spreekuren op de polikliniek Oogheelkunde uitgebreid. “Patiënten kunnen nu binnen vier weken terecht op de poli”, aldus Bram van Kooij, een van de zes oogartsen van de...

SKB legt uit
11-08-2017

SKB legt uit

Donderdag 21 september organiseren we onder de naam 'SKB legt uit' een informatieavond over 'omgaan met hartfalen.' Hartfalen is een ernstige ziekte met veel gevolgen voor de patiënt en diens naasten. In...

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
ontwikkeling en realisatie: HPU internet services
Privacy  |  Disclaimer  |  Sitemap