Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Klachtenregeling

Uw mening telt
De directie, medewerkers en specialisten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vinden het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging in het ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat iets minder goed verloopt en u hier melding van wilt maken. Uw opmerkingen en klachten over de behandeling, verzorging of bejegening neemt het Streekziekenhuis Koningin Beatrix serieus. Elke opmerking is een mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren.

Bent u tevreden? Wat kan beter?
Wilt u ons laten weten hoe u de zorg in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft ervaren of heeft u suggesties? Mail dan naar klachten@skbwinterswijk.nl.

Klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op uw behandeling en verzorging, zowel medisch als verpleegkundig, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over zaken van organisatorische aard. Het ziekenhuis heeft een klachtenregeling. Bij de klachtenfunctionaris kunt u een klacht indienen of terecht voor advies. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat u met de klacht wilt of kunt doen.

Bijvoorbeeld:

 • U kunt de klacht zelf bespreken met de betrokken medewerker/arts. De klachtenfunctionaris kan u adviseren hoe u dit kunt doen.
 • De klachtenfunctionaris kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker/arts en desgewenst hierbij aanwezig zijn.
 • De klachtenfunctionaris kan de klacht met de betrokken medewerker/arts bespreken zonder dat u hierbij aanwezig bent.
 • De klachtenfunctionaris kan u informeren over andere mogelijkheden voor het behandelen van uw klacht.
 • U kunt ook besluiten alleen melding te maken van uw onvrede. De klachtenfunctionaris inventariseert klachten en suggesties zodat een overzicht gemaakt kan worden van aandachts- en verbeterpunten in het ziekenhuis. Herhaling van een klacht kan zo in de toekomst worden voorkomen.


De klachtenfunctionaris benadert de betrokken medewerker/arts alleen als u daar toestemming voor geeft.

Een klacht indienen
Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

Schriftelijk een klacht indienen
U kunt uw klacht per brief of e-mail indienen bij de klachtenfunctionaris. Vermeld alle gegevens die te maken hebben met de klacht. De volgende gegevens zijn in ieder geval nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen:

 • uw naam;
 • uw adres en telefoonnummer;
 • uw geboortedatum;
 • de datum waarop de gebeurtenis, die aanleiding is tot de klacht, plaatsvond;
 • (eventueel) de naam van degene over wie u klaagt;
 • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding is tot de klacht;
 • de afdeling waar u werd of wordt behandeld;
 • als u uw klacht zonder bevredigend resultaat al heeft besproken met degene over wie u klaagt: de datum waarop dit gesprek plaatsvond en het resultaat daarvan.


Stuur uw brief naar:
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
 
U kunt uw klacht ook indienen via klachten@skbwinterswijk.nl. 

Telefonisch een klacht indienen
De klachtenfunctionaris is bereikbaar op telefoonnummer (0543) 54 4305.
 
Klacht over een rekening van het ziekenhuis
Heeft u vragen of een klacht over uw rekening van het ziekenhuis? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de debiteurenadministratie van het SKB. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543-544385.

Contact met de klachtenfunctionaris
Telefoonnummer: (0543) 54 4305
E-mail: klachten@skbwinterswijk.nl

Milieuklachten of tips?
Heeft u een klacht met betrekking tot het milieu, overlast, stank of verontreiniging in relatie tot het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)? Of heeft u een tip op dit gebied voor het SKB ? Meld het ons op het volgende emailadres: e.schokkin@skbwinterswijk.nl.

U kunt onder andere de volgende milieuzaken melden:
• Overlast door het ziekenhuis;
• Klachten over geur- of geluid;
• Bodem, lucht- of waterverontreiniging;
• Tips.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services