Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Afspraak bij de hartfalenpolikliniek

Wij adviseren u samen met uw partner of een begeleider naar de afspraken te komen. Tijdens de eerste afspraken geeft de hartfalenverpleegkundige uitleg over hartfalen,  de oorzaak,  medicatie bij hartfalen, het belang van therapietrouw en mogelijke bijwerkingen van medicijnen.  Ook krijgt u advies over de volgende zaken:

  • zout- en vochtbeperking
  • het belang van dagelijkse gewichtscontrole
  • over vroegtijdige herkenning van symptomen die wijzen op verergering van hartfalen
  • over wanneer het verstandig is de Hartfalenpolikliniek te bellen
  • over zelfzorg en afwisseling van rust en activiteit.


Daarnaast bespreekt de hartfalenverpleegkundige de thuissituatie en eventuele hulp van de thuiszorg met u.

Onderzoek
De hartfalenverpleegkundige doet lichamelijk onderzoek (bloeddruk en hartfrequentie meten en eventueel luisteren naar de longen), beoordeelt de bloeduitslagen en eventueel gemaakt ECG (hartfilmpje). Vervolgens stelt ze een behandelplan op, waarbij ook optimalisatie van de medicatie belangrijk is. Indien nodig, vindt overleg met de cardioloog plaats.

De hartfalenverpleegkundige heeft contact met de verpleegafdeling Cardiologie (route 7.1), de diëtiste, het maatschappelijk werk en de fysiotherapie. Zoveel mogelijk patiënten volgen een vorm van hartrevalidatie die speciaal is afgestemd op hartfalenpatiënten. Ook is er regelmatig contact met de thuiszorg, verzorgers van verpleeghuizen en met huisartsen.

Vervolgafspraken
Wanneer u zo goed mogelijk bent ingesteld op de medicatie en goede uitleg heeft gekregen over de leefregels, worden de afspraken met grotere tussenperiodes gemaakt of alleen indien nodig. Het is belangrijk dat u weet dat u bij toename van klachten eventueel tijdelijk een extra plastablet kan nemen en wanneer u bij voorkeur even met de Hartfalenpolikliniek moet overleggen. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

Richtlijnen
Op de Hartfalenpolikliniek wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de European Society of Cardiology, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Hartstichting, ondersteund door het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services