• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Verpleegkundig casemanager Hester Scheffer

Ik ben Hester Scheffer (BIG 29053004830) en ik ben ruim 12 jaar werkzaam binnen het SKB. Ik ben na mijn diplomering (HBO-V) aangenomen op A1 (toen nog interne en neurologie) en heb in 2004 de neurologie-opleiding gedaan.

Ik heb altijd al affiniteit gehad met de oncologie en palliatieve zorg en heb in 2008 de oncologie-opleiding afgerond. Later in dat jaar heb ik een korte opleiding gevolgd voor de palliatieve zorg. Sinds 2008 ben ik betrokken bij het palliatieve consultatieteam waar hulpverleners naartoe kunnen bellen met vragen over palliatieve patiënten (IKNL). Dingen die direct in me opkomen wanneer ik denk aan de verpleegkundige zorg voor patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is, zijn:

  • Het geven van oprechte aandacht
  • Aansluiten bij de patiënt en zijn of haar wensen en luisteren naar wat diegene wel óf misschien juist níet meer wil.
  • Zorg geven aan vooral de sociale, psychische en spirituele kant van de patiënt.


Het uiteindelijke afscheid nemen van het leven en de mensen om je heen kun je maar een keer. Ik gun het iedereen dit zoveel mogelijk op zijn of haar eigen manier te doen. Voor naasten maakt deze laatste fase een onuitwisbare indruk in hun verdere leven. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services