Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Nazorg bij een stoma

Verzorging van uw stoma
De ervaring leert dat een zo groot mogelijke zelfstandigheid in de verzorging van het stoma wenselijk is. Wij willen daar samen met u aan werken.
Hoewel de hele verzorging met u is doorgenomen, kan het voorkomen dat u er nog niet aan toe bent alles zelfstandig te doen. U kunt daarom ondersteuning van de thuiszorg krijgen. Meestal is die ondersteuning eerst intensief, waarna deze langzaam wordt afgebouwd. Het streven is dat u uiteindelijk zelfstandig de zorg kunt verrichten. Bij ontslag uit het SKB is het wenselijk dat u minimaal zelfstandig een stomazakje kunt verwisselen zodat u tijdig een (plotseling) vol zakje kunt vervangen.

Stomamateriaal
Eén of twee dagen voor uw ontslag bekijkt de verpleegkundige welke stomamaterialen u thuis nodig heeft. De verpleegkundige bestelt voor u een kleine voorraad van het materiaal dat op de afdeling wordt gebruikt. U heeft meestal voldoende materiaal tot het eerste polikliniekbezoek. De bestelling gebeurt vaak in overleg met de stomaverpleegkundige, nadat deze voor het ontslag nog een keer bij u langs is geweest. Heeft u tijdens het gesprek voorafgaand aan uw operatie andere afspraken met de stomaverpleegkundige gemaakt, dan is dit bekend bij de verpleegkundige van de afdeling. Hij bestelt dan de materialen voor u bij een firma van uw keuze. Deze worden vervolgens ook bij u thuis bezorgd. De volgende bestellingen kunt u in overleg met de thuiszorg of uw stomaverpleegkundige zelf doen.

Op de polikliniek evalueert de stomaverpleegkundige tijdens de eerste controle het gebruikte materiaal met u. Ook bespreekt de stomaverpleegkundige met welk materiaal u wilt doorgaan.

Bezoeken aan de stomaverpleegkundige en de arts
In de eerste periode na de operatie verandert er veel aan de stoma. Onder meer de grootte, kleur en productie ervan kunnen veranderen. Een bezoek aan de stomaverpleegkundige ongeveer een tot drie weken na ontslag is daarom meestal wenselijk. Tijdens dit bezoek kan de stomaverpleegkundige uw vragen beantwoorden. Daarnaast bekijkt de verpleegkundige uw stoma, verwijdert eventuele hechtingen en beoordeelt de grootte van de mal die u hanteert voor uw stoma. Bij problemen met het opvangmateriaal of op uw verzoek, kunt u overstappen op ander opvangmateriaal.

Na de opname blijft u over het algemeen onder controle bij uw behandelend arts. De afspraak met de stomaverpleegkundige wordt indien mogelijk gecombineerd met die van de arts. Wanneer de afspraak bij de arts enige tijd op zich laat wachten, komt u eerder bij de stomaverpleegkundige om de stoma te laten controleren.

Het is raadzaam om in het eerste jaar een aantal keren de stomaverpleegkundige te bezoeken. U kunt altijd een aparte afspraak bij de stomaverpleegkundige maken om bepaalde zaken te bespreken of problemen bij de verzorging te laten beoordelen. In de loop van de jaren zijn er vaak diverse veranderingen op het gebied van stomazorg. Ook een aantal jaren na de operatie kunt u de stomaverpleegkundige benaderen als u problemen heeft met of vragen heeft over uw stoma. Ook kunt u met de stomaverpleegkundige praten over nieuwe ontwikkelingen op stomagebied.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services