Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Het aanleggen van een stoma

Op deze pagina leest u informatie over de operatie waarbij u een stoma krijgt. Voor het aanbrengen van een stoma is het nodig dat u wordt opgenomen. Informatie over opname in het SKB vindt u via de link onder aan deze pagina (u verlaat dan de stomasite).

Opnamedag
Tijdens de opnamedag loopt de afdelingsverpleegkundige een aantal zaken met u na die vaak op de polikliniek al met u zijn doorgenomen. De verpleegkundige:

  • vraagt of u nog vragen heeft die de stomaverpleegkundige of de arts moeten beantwoorden;
  • checkt de stomaplaats of de stomaplaats wordt bepaald door de stomaverpleegkundige.


Het verloop van de operatie is afhankelijk van de reden voor het aanleggen van een stoma. Het kan zijn dat alleen het aanleggen van een stoma het doel van de operatie is. Het kan ook zijn dat u een veel grotere operatie moet ondergaan waar het aanleggen van de stoma een onderdeel van is. Er zijn twee operatietechnieken mogelijk: een kijkoperatie of een open operatie. De operatie wordt verricht onder narcose.

Kijkoperatie (laparoscopie)
Bij een kijkoperatie (laparoscopie) krijgt u een aantal kleine kokertjes in uw buik ingebracht en daarna wordt uw buik gevuld met onbrandbaar gas (CO2). Via de kokertjes vindt de operatie plaats met behulp van een camera en lange instrumenten. De operatie zelf verschilt niet van de operatie waarbij de buik via een snee wordt geopend. Een kijkoperatie heeft een aantal voordelen:

  • u heeft na de operatie minder pijn;
  • u herstelt sneller;
  • u heeft minder kans op complicaties zoals verklevingen.


Ondanks deze voordelen blijft de laparoscopische methode voor het aanleggen van een stoma een grote operatie.

Open operatie
Bij een open operatie wordt uw buik geopend. Meestal gebeurt dat via een verticale snede ter hoogte van uw navel, of van het schaambeen tot aan uw navel. Via deze opening wordt de stoma aangelegd en/of de rest van de operatie uitgevoerd. In vergelijking met een kijkoperatie is de wond en dus ook het litteken groter en duurt het herstel langer.

Na de operatie is goede pijnbestrijding noodzakelijk. Vlak voor de operatie brengt de anesthesioloog daarom meestal een ruggenprik in. Zo heeft u na de operatie niet te veel last van pijn.

Kijkoperatie of open operatie
Bij voorkeur krijgt u een kijkoperatie, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms kan het niet omdat u eerdere buikoperaties heeft gehad of het is niet mogelijk omdat u een veel grotere operatie moet ondergaan waarvoor uw buik geopend moet worden. Ook is het mogelijk dat tijdens de operatie wordt besloten om alsnog via een grotere snede te opereren, omdat de camera onvoldoende overzicht biedt.

Direct na de operatie
Na afloop van de operatie verblijft u eerst enige tijd op de uitslaapkamer (recovery). Als uw toestand stabiel blijft, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de afdeling komt de verpleegkundige regelmatig bij u kijken. Uw polsslag, bloeddruk, temperatuur, mate van pijn, de operatiewond en natuurlijk uw stoma worden dan gecontroleerd.

Soms is het nodig dat u na de operatie eerst naar de Intensive Care-afdeling gaat omdat u intensieve zorg nodig heeft. Dit kan vooraf bekend zijn, maar ook na de operatie kan worden beslist dat u naar deze afdeling gaat.

De eerste dag / dagen na de operatie
Hoe u zich voelt na de operatie, verschilt sterk van persoon tot persoon. Sommige patiënten komen op de dag van de operatie alweer uit bed en beginnen met eten en drinken. Anderen hebben in meer of mindere mate last van de narcose en/of de operatie. U kunt bijvoorbeeld pijn hebben, of misselijk moe, suf of duizelig zijn.

Na de operatie is de aandacht gericht op uw herstel en het leren omgaan met de stoma en het opvangmateriaal. De verpleegkundige van de afdeling die u verzorgt en zo nodig de stomaverpleegkundige zijn u hierbij tot steun.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services