Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Voorbereiding op de aanleg van een stoma

Op deze pagina leest u informatie over de voorbereiding op de operatie waarbij u een stoma krijgt aangebracht. De voorbereiding vindt plaats op de polikliniek.

Gepland of met spoed
Een operatie waarbij een stoma wordt aangelegd vindt plaats:

 • volgens planning;
 • onverwachts tijdens een geplande operatie;
 • tijdens een spoedoperatie.


U leest hier eerst hoe de procedure verloopt tijdens een geplande operatie. Informatie over het verloop van een spoedoperatie leest u onder aan deze pagina.

Gesprek met de stomaverpleegkundige
Als uw arts u heeft verteld dat u moet worden geopereerd en dat u daarbij misschien een stoma krijgt aangelegd, verwijst hij u door naar de stomaverpleegkundige. U krijgt dan meestal op een andere dag een afspraak van ongeveer 1,5 uur bij de stomaverpleegkundige op de polikliniek. Zo mogelijk wordt de afspraak gecombineerd met een andere afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Het is aan te raden om tijdens het bezoek aan de stomaverpleegkundige iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen, bij voorkeur uw direct naaste. Informatie die tijdens het gesprek aan de orde komt, kunt u dan achteraf met iemand bespreken. Ook krijgt u het advies om kleding te dragen die u veel aan heeft vanwege de plaatsbepaling van uw stoma.

Informatie
Tijdens het gesprek bij de stomaverpleegkundige komen allereerst uw vragen aan bod. U krijgt verder informatie over:

 • Het type stoma dat u krijgt. Aan de hand van voorlichtingsmateriaal laat de stomaverpleegkundige u zien hoe een stoma eruit ziet en waar deze zeer waarschijnlijk bij u wordt aangelegd. U krijgt hierover ook schriftelijke informatie mee.
 • De verschillende opvangmaterialen. Er zijn in Nederland zeer veel verschillende firma’s die stomamateriaal bieden. De stomaverpleegkundige legt u uit wat een een- en tweedelig systeem inhoudt en bekijkt samen met u welk materiaal mogelijk bij u past.
 • Uw ziekenhuisopname. U krijgt informatie over de opnamedag, de operatie en het herstel. Hierover krijgt u ook schriftelijke informatie mee naar huis.
 • De verzorging van uw stoma. Tijdens de opname leert u de eerste stappen van de stomazorg aan de hand van een Stomadagenplan. U krijgt uitleg over wat er van u wordt verwacht en wat u tijdens de opname van de afdelingsverpleegkundige en de stomaverpleegkundige kunt verwachten. U kunt alvast materiaal mee naar huis krijgen om er aan te wennen en ermee te oefenen.
 • Verloop van het ontslag en de nazorg. In eerste instantie kunt u thuiszorg krijgen ter ondersteuning van de stomazorg. Dit wordt tijdens uw ziekenhuisopname geregeld. In de eerste maanden na aanleg van de stoma bezoekt u de stomaverpleegkundige een aantal keren.


Onderwerpen die tijdens het gesprek verder aan de orde kunnen komen zijn:

 • voeding;
 • kleding;
 • baden en douchen;
 • seksualiteit / intimiteit;
 • werk;
 • sport;
 • vakantie;
 • sociale activiteiten;
 • vergoeding van materiaal;
 • mogelijkheid aanpassing sanitaire voorzieningen;
 • patiëntenvereniging. U krijgt de mogelijkheid om een gesprek met een stomadrager te hebben. Dit kan door middel van een bezoek of telefonisch;
 • u krijgt de gelegenheid om met stomamaterialen te oefenen.


Plaatsbepaling stoma
Tijdens het gesprek bekijkt de stomaverpleegkundige samen met u wat de beste plaats voor uw stoma is. Wat de beste plaats is hangt af van:

 • de te verrichten operatie;
 • al verrichte operaties;
 • uw buikomvang, huidplooien en littekens;
 • de kleding die u draagt;
 • uw eventuele handicap.


De plaats die de stomaverpleegkundige op uw buik aftekent is een aanduiding voor de arts die de operatie verricht. Tijdens de operatie bepaalt de arts op basis van uw medische situatie wat de definitieve plaats van uw stoma wordt.

Plakproef stomamateriaal
De stomaverpleegkundige doet ook een plakproef. U krijgt dan een stomapleister op uw huid geplakt op de plek waar de arts de stoma plaatst. Dit is om een idee te krijgen ook het na de operatie met een stoma is en u kunt uw bevinden ook aangeven en mogelijk wordt er nogmaals naar de juistheid van de plaats gekeken.

Spoedoperatie
Bij een spoedoperatie of als u onverwachts een stoma krijgt tijdens een geplande operatie, mist u de informatie die u normaal tijdens het voorbereidingsgesprek op de polikliniek krijgt. Ook heeft u dan geen tijd gehad om naar de operatie toe te leven. De stomaverpleegkundige bezoekt u dan na de operatie een aantal keren extra. Tijdens deze bezoeken krijgt u alsnog alle informatie die u nodig heeft. Ook wordt nagegaan of extra oefenen noodzakelijk is. Omdat het niet mogelijk is geweest de plaatsbepaling van de stoma samen met u te bespreken, kan het zijn dat de consequenties hiervan voor uw dagelijkse leven extra aandacht krijgen.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services