Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Wanneer een stoma?

Op deze pagina leest u in welke situaties het nodig kan zijn dat u een darmstoma of een urinestoma krijgt.

Onverwachts of gepland
Het aanleggen van een stoma gebeurt soms onverwachts, bijvoorbeeld als uw darmen of blaas door een ongeluk beschadigd raken. Meestal weet u kortere of langere tijd van te voren dat u een stoma krijgt. Een ontstekingsziekte of kanker in de darm of blaas is meestal de reden.

Wanneer een darmstoma?
U krijgt een darmstoma als de ontlasting uw lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan of mag verlaten. Bijvoorbeeld bij chronische darmontstekingen, ook wel inflammatoire darmziekten genoemd, waarbij het darmslijmvlies ontstoken is. Er zijn verschillende ziekten te onderscheiden: de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en een aantal mengvormen. De ziekte van Crohn kan in het gehele maagdarmkanaal voorkomen, waarbij acute en chronische fasen elkaar afwisselen. Colitis Ulcerosa komt alleen in de dikke darm voor (inclusief endeldarm) en is beperkt tot het darmslijmvlies. Tijdens de behandeling van uw ontstekingsziekte kan het noodzakelijk zijn dat u (tijdelijk) een stoma krijgt. Meer informatie over deze ziekten vindt u via de links onder aan deze pagina.

Als onderzoek heeft aangetoond dat u kanker heeft, kan de arts u vaak vooraf vertellen of hij verwacht dat u een stoma krijgt. Bij familiaire darmkanker (FAP) kan het voorkomen dat uw dikke darm preventief wordt verwijderd. Het kan dan nodig zijn dat u een (tijdelijk) stoma krijgt. Meer informatie hierover leest u in een brochure op de website van het KWF Kankerbestrijding. Deze website bereikt u via de links onder aan deze pagina.

Andere omstandigheden waardoor het nodig kan zijn dat u een darmstoma krijgt, zijn:

 • aangeboren afwijkingen;
 • darmpoliepen, diverticulitis;
 • slechte darmfunctie;
 • het tijdelijk moeten ontzien van de plaats waar een darm geopereerd is;
 • incontinentie;
 • verwondingen aan de darm.


Wanneer een urinestoma?
U krijgt een urinestoma als de urine niet meer langs de natuurlijke weg uw lichaam kan of mag verlaten. Dit kan noodzakelijk zijn bij aandoeningen aan de urinewegen zoals:

 • aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld spina bifida);
 • kanker;
 • incontinentie;
 • chronische ontstekingen;
 • sociale en neurologische indicaties (bijvoorbeeld incontinentie en continue blaaskrampen);
 • blaaskrampen.


Links
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
KWF Kankerbestrijding

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services