Stuur een kaartje naar een vriend of familielid in het SKB
Twitter
Thuis in de Achterhoek

Recept voor medicijnen


Medicatiebegeleiding bij opname en ontslag

Bij iedere ziekenhuisopname vindt er een gesprek met een apothekersassistente plaats over de geneesmiddelen die thuis gebruikt, zowel door de huisarts voorgeschreven als bij de drogist gekocht. U bent namelijk de enige die precies weet wat u wel en niet gebruikt.
Het geneesmiddeloverzicht dat tijdens dit gesprek wordt gemaakt, wordt daarna overgenomen in het automatiseringssysteem van het ziekenhuis. De specialist heeft hiermee een duidelijk beeld van uw gebruik van geneesmiddelen.

Verblijf in het ziekenhuis
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis levert de apothekersassistente dagelijks de geneesmiddelen aan de afdeling waar u verblijft. De verpleegkundige verstrekt de geneesmiddelen aan de patiënt of dient die toe. Ook dit wordt vastgelegd en gecontroleerd door het automatiseringssysteem.

Ontslag uit het ziekenhuis
Bij ontslag uit het ziekenhuis verzorgt de apothekersassistent de overdracht van het geneesmiddeloverzicht naar de huisapotheek, ook wanneer de patiënt naar een andere instelling gaat.

Recept voor medicijnen

Wij sturen een recept voor uw medicijnen naar de apotheek van uw keuze. Dit kan de Beatrix Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis zijn, of uw eigen apotheek.

Buiten kantooruren krijgt u van ons het recept mee voor de dienstapotheek. Sinds 2 december 2013, is de Beatrix Apotheek na 18.00 en tot de volgende ochtend, dienstapotheek voor de regio. 

Vanaf 18 uur tot de volgende ochtend is de dienstapotheek bereikbaar via de dienstingang naast de hoofdingang van het ziekenhuis.

De Beatrix Apotheek is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0543-544488


‹ Terug
Thuis in de Achterhoek